Hur terrorister tog över Palestina

En granskning av den israeliska lobbyn och dess påverkan på USA och världen - del 8

Terroristen Menachem Begin

Samtidigt som sionisterna i USA tryckte på för en judisk stat försökte sionisterna i Palestina rensa landet på muslimer och kristna och ersätta dem med judiska migranter. Det var ingen lätt uppgift, eftersom dessa utgjorde ca: 95% av befolkningen. Man försökte först köpa upp marken. Pengar var ju, som vi vet, inget problem. När de misslyckades var planen att använda våld. Denna tvådelade plan har utförligt också redovisats av olika palestinska och israeliska historiker. Allt eftersom detta koloniala projekt tilltog i styrka reagerade ursprungsbefolkningen med våld, i självförsvar. Detta var något som sionisterna hade räknat med och planerat för. Sionisterna skapade därför ett antal terrororganisationer som skulle dels bekämpa palestinierna, dels britterna. Terroristen och senare Israels premiärminister, Menachem Begin, skröt senare om hur man tagit terrorismen till Palestina, Mellanöstern och, faktiskt, till hela världen.

Judiska ockupationen ökar

Sakta men säkert ökade man andelen av befolkningen, från 5% till 30% och andelen av landet, från 1% till 6%. Året var 1947 och samtidigt meddelade britterna att de skulle dra sig tillbaka från sitt protektorat, Palestina. Britterna lämnade nu över det till FN istället. Eftersom grundprincipen i FN är att varje folk har rätt till självbestämmande, kunde vi förvänta oss att man skulle stödja ett Palestina där folket själva fick rösta om sin framtid.

Helt tvärtemot lyckades sionisterna få FN att gå med på att judarna nu skulle tilldelas 55% av Palestina. Sionisterna, vilket de sällan offentliggjorde, hade redan från början planerat att senare ta resten av landet. Många i USA var starka motståndare till denna delning och menade att sionismen stred både mot USA’s principer och intressen. Loy Henderson, ansvarig för Mellanösternrelationer, skrev:

”För närvarande har USA ett högt anseende i Mellanöstern som inte överträffas av något annat land. Vi kommer tappa denna prestige och kommer, med stor sannolikhet, att för lång framtid anses som förrädare av de principer vi själva förespråkade under andra världskriget”

Han varnade vidare:

”Denna delning kommer garantera att Palestinafrågan kommer att vara ett permanent problem och tilltagande sådant i framtiden….delning bryter helt mot FN’s principer om självbestämmande och innebär t.o.m. en institutionaliserad diskriminering baserat på religion och ras”.

Sionisterna attackerade Henderson från alla håll och kallade honom antisemit, krävde hans avgång och attackerade hans familj. 1948 skickade president Truman honom till Nepal som ambassadör. Henderson var dock inte ensam om sina åsikter, de delades av nästan alla medarbetare som då hade insyn i Mellanöstern. Myndighet efter myndighet uttalade sitt ogillande för planen. Ambassadör Henry F. Grady skrev:

”Jag har stor erfarenhet av olika lobbygrupper…men har aldrig någonsin stött på en med sådan illojalitet…Eftersom det inte tycks finnas någon motkraft mot den i USA får den också starkt genomslag.”

Grady konstaterade att:

”…utan det sionistiska trycket på USA’s styre hade USA aldrig försatt sig i en situation av illvilja mot de arabiska staterna med en sådan stor betydelse i vårt ”kalla krig” mot Sovjetunionen”

Statssekreterare Dean Acheson skrev:

”..att transformera Palestina till en judisk stat som tar emot miljoner migranter kommer inte bara att äventyra USA’s intressen, utan hela västvärldens intressen, i Mellanöstern”.

Ett internt memorandum förutsade, helt korrekt, hur Israel skulle skapas genom aggression, förklätt till försvar:

”…det är judarna som är den aggressiva parten mot araberna. Judarna kommer dock att hävda att de bara försvarar sina gränser som man kan hänvisa till FN…skulle andra arabstater komma till palestiniernas försvar kommer man att ständigt i FN hävda att man utsätts för attacker utifrån och använda alla till buds stående medel att dölja att det är deras egen attack mot araberna i Palestina som är upphovet till denna hjälp”. 

Det står helt klart för var och en som vill se att detta är ett av de största övergreppen på en suverän stat i modern tid. Fria Sidor vill påpeka att judarnas påstådda ”offerstatus” till följd av ”förintelsen” av 6 miljoner i gaskammare, hade en avgörande betydelse för att FN skulle, till slut, ta detta förödande beslut. Vi har att göra med en kraft som använder alla till buds stående medel, inte minst lögnen, för att få igenom sin agenda. Det är samma kraft som nu vill ersätta Europas ursprungsbefolkningar.

Man driver en linje, den som är bra för dem, i Israel, och en annan linje, också bra för dem, i västvärlden. Hyckleriet och dubbelmoralen har inga gränser. Man är inte många men har, genom sin enorma rikedom, intresse för utbildning och koncentration till städerna, i mer än 100 år påverkat våra ledare som sitter i toppen av pyramiden. Genom den media man kontrollerar bestämmer man vad vi andra ska få veta. Endast alternativ media kan idag ge dig en annan version av verkligheten. Tack för att du vågar se den.