Nordisk historia – kvinnan

Del 1

Östen Kjellman har forskat i arkiv och gamla källor för att sammanställa det som finns nedtecknat om hur vi levde förr i tiden här uppe i norden. Han har sammanställt materialet i de två böckerna Den Forna Seden. När man ställer samman berättelser från varandra oberoende källor och författare ökar möjligheten att se ett mönster.

Det som framgår är att kvinnorna hade en hög och jämlik ställning. Männen lyssnade på sina kvinnor som inte sällan ansågs ha en förmåga att förutse framtiden. Enligt Tacitus, den romerska historikern som reste i Germanien (som området då kallades av romarna) ”försvarade män och kvinnor gemensamt sina samhällen mot yttre fiender”. 

Den bild som växer fram är en bild av jämlikhet och samarbete.

Tacitus berättar att ”kvinnorna behöver inte tiga i församlingen”, ”hon kommer som en kamrat i mödor och faror”. Prokopios berättar på 500-talet att ”de germanska goterna ”såväl i jakt som annat bedrev sysselsättningar tillsammans i jämlikhet”.

Så här berättar Tacitus:

”När de germanska männen ska försvara sina samhällen mot yttre fiender, slöt kvinnorna upp på männens sida…de är de ivrigaste lovprisare..och bär fram mat och uppmuntrande ord”.

Historia är alltid svårt, speciellt för så länge sedan. En stor portion ödmjukhet för hur det var för tusentals år sedan är påkallad. Enskilda berättelser får inte tillmätas för stor betydelse. Fria Sidor har ändå svårt att tro att de nordiska folken och germanerna var sådana barbarer som vår f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt vill göra gällande. I så fall kanske det inte var så dåligt att vara en barbar, som han underförstått vill påskina.

Syn – en av Fredrik Reinfeldts barbariska kvinnor

syn

….och en av dessa barbariska män som kvinnorna helhjärtat stödde – Tor.

tor

Kvinnorna och männen förefaller i alla fall ha varit barbarer tillsammans och hållit ihop mot den yttre fienden. Det tycks fullständigt naturligt för oss att hålla ihop och skydda det som vi håller kärt sedan mycket lång tid tillbaka.

Väl värda att kämpa för…finn Reinfeldts barbar inom dig och kämpa för våra barns framtid.