Nice – väst måste sluta stödja Wahhabismen

Del 1

Bästa vänner

Det som skett i Nice är en fruktansvärd tragedi. Det går inte att vara oberörd när man ser bilderna och tänker på alla offer. Nu är inte hela bilden klar ännu (vi vet med 100% säkerhet att man utfört många falska flaggor tidigare t.ex. 9/11 och 7/7) men om det är så att detta har sin grund i ISIS eller fundamentalistisk Islam så är det ett bra bevis på att vi i väst omedelbart måste sluta ge vårt stöd till Wahhabisterna, ett stöd som är mer än 100 år gammalt.

Hyckleriet har inga gränser

Dubbelmoralen når nya triumfer när västvärldens ledare fördömer dessa vansinnesdåd samtidigt som man burit fram de mest bokstavstrogna delarna av Islam. Detta för att besegra det Osmanska Riket 1914, krossa den spirande nationalismen i Mellanöstern på 50-talet och nu så sent som detta årtionde störta ”moderata” ledare i Irak, Libyen och Syrien. Det är inte bara terroristerna som borde straffas utan också hela det västerländska etablissemanget, finansoligarkerna, mediemogulerna och de köpta politikerna. Det är de som bär huvudansvaret för det som skett i Nice. De måste bort annars kommer detta bara att fortsätta. Det vrede som vi känner måste riktas mot de som bär det egentliga ansvaret. De som gjort detta möjligt.

Började för minst 100 år sedan

Storbritannien och USA’s stöd till en liten sekt av fundamentalistiska islamister sedan första världskriget fram till våra dagar, är inte bara grunden till vansinnesdådet i Nice utan har också förstört den mycket lovande nationalismen som höll på att växa fram i regionen i början på 1900-talet. Skälet var under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal främst relaterat till råvarorna. Den framväxande nationalismen hotade att göra det mindre lönsamt för de amerikanska och brittiska storföretag som hade, genom koloniseringen, lagt under sig alla råvarorna (Mossadegh erbjöd att dela 50/50 något som britterna avisade, 4 år senare störtades Mossadegh av CIA/MI6). Sedan mitten av 1900-talet har det tillkommit ett motiv och det är Israel. Det är väl dokumenterat att det är ett israeliskt strategiskt intresse att försvaga starka ledare och nationer som man upplever inte stödjer den etniska rensningen av Palestina.

Moskeér finansieras av Wahhabisterna

Nästan alla moskéer som finansierats i västvärlden har fått pengar från Saudiarabien eller Qatar. Är det då konstigt att det är den mest extrema formen av Islam som predikas? Är det då konstigt att det finns bokstavstrogna också på västlig mark. Alla regeringar i väst har ju accepterat detta, att det mest bokstavstrogna finansierar moskéerna. Många muslimer tycker att Islam är mer extremt i västvärlden än i sina egna hemländer. Självklart, eftersom de inte kommer från länder där Wahhabismen dominerar. Varför accepterar vi då detta? Skälet är så klart att i väst finansieras och stöds detta av USA. USA och Saudiarabien är de bästa vänner sedan lång tid tillbaka. Det är USA som leder västvärlden.

USA och Storbritannien stödjer Wahhabismen

Wahhabismen är en fundamentalistisk del av Islam. Det är en ultra-konservativ tolkning av Koranen och går ut på att man ska efterlikna profeten Mohamad och hans tidiga följare. Den har sin grund i Abd-al-Wahhab som låg bakom en sektliknande rörelse i Najd på den Arabiska halvön. USA och Storbritannien stödjer den.

Kan inte ens denna bild få oss att vakna? Detta brödraskap är knappast dolt för oss.

Wahabism in the United States | Examiner.com

Sekten Wahhab och dess grund

Inom Islam har det funnits splittringar sedan 656 e.kr. det som kallas den första Fitna. Islam skiljer sig dels på historiska grunder, t.ex. mellan Sunni och Shia, men också geografiskt/etniskt där olika tolkningar har blivit dominerande. Den som begår terrordåd och hänvisar till profeten Mohammed är Salafist/Wahhabist.

En Salafist/Wahhabist -USA’s bästa vän

Salafist Crimes in Syria Against Islam Escalate as Sunnis Join Shia in ...

Det hela började med att någon inom Islam ansåg sig stå för den rätta läran och därför kunde kalla alla andra för ”Kafirer”, otrogna är kanske det rätta svenska ordet. Kafir=en som förnekar sanningen. Splittringen började då man inom Islam hade en del med rötterna i Syrien och en annan del med rötterna i dagens Irak. Den förra tillhörde det Bysantinska Riket, det senare Persien. Detta var den första Fitna.

Detta ledde till en kamp mellan Ali och Muawiyah.  I samband med denna kamp uppstod en sekteristisk rörelse som kallades Khawarij, kanske bäst beskrivna som rebeller. Dessa rebeller utvecklades sedan till det frö vi idag kan kalla ISIS. Man stödde ingen sida utan utvecklade inom sin sekt sin egen tro och kan mer ses som en rebellgrupp där våld är en accepterad metod. Några hundra år senare fanns rebellerna kvar och hotade kalifatet i Mosul. Detta uppror varade i 30 år trots idoga försök från andra muslimer att kväva det.

Ja, ungefär så här kan man tänka sig en Khawarij

Books & Articles: Rebellion by Khawarij Taliban & Shari’ah

 

Fiqh

Det som vi idag kallar Sharia, tolkningen av den gudomliga lagen, har utvecklats under århundraden genom olika tolkningar av Koranen och Sunna (läran och sederna som Mohammed stod för) genom de Islamska lärde Ulema (Ulema betyder, de som besitter kunskap). Ulema är otroligt betydelsefullt eftersom många lärda muslimer tolkar och omtolkar det som man försöker förmedla i Koranen. Det kanske inte förvånar någon att under århundraden så har det skett många s.k. Fitna inom Islam där olika riktningar lett till delvis olika tolkningarna. Kanske kan vi jämföra med Katolicismen och Protestantismen eller de 100 andra delningar som skett inom Kristendomen. Grunden är mycket lika men inriktningarna har också väsentliga skillnader.

I denna delning så framstår sekten Khawarij, rebellerna, som inte bara den minsta utan också den mest extrema. Här talar vi om att vara bokstavstrogen. Några tolkningar av de gudomliga texterna låter sig inte göras. Här kommer vi till det väsentliga eftersom denna lilla del också anser sig ha rätt att döda ”otrogna” och förespråkar våld mot dem man anser vara ”syndare”.

Men hur kunde denna extrema tolkning växa sig så stark? Den bekämpades ju av alla också inom andra tolkningar av Islam och ansågs vara sekteristisk? Muslimer stred mot och sökte bekämpa dessa extrema rebeller men någonting annat var emot dem i deras kamp.

Wahhabismen

Wahhabismen är döpt efter Abd Al-Wahab som startade upp denna ideologi i regionen Najd på den Arabiska halvön på 1800-talet. Förenklat kan man säga att idén var att komma tillbaka till ursprunget, till bokstaven. Abd Al-Wahab började få följare och han slöt en pakt med Uthman ibn Muhammar att ge sitt religiösa stöd för deras strävan att expandera territoriellt, i utbyte att Uthman stödde den religiösa tolkningen. Denna ideologi länkar tillbaka till det som rebellerna stod för hundratals år tidigare. Man erkände inte några tolkningar utan det var bokstaven som gällde.

Salafisterna

Samma bokstavstolkning går att finna hos Salafisterna som har sitt ursprung i Egypten. Det handlar om att vara bokstavstrogen, att inte tillåta några tolkningar och att anse sig ha rätten att fördöma alla som inte följer bokstaven som ”otrogna”. Muslimer som inte är bokstavstrogna är inte muslimer enligt Salafisterna.

En Salafist som tror på bokstaven – det profeten Mohammed sade 600 e.kr. gäller i evighet

Expansionen av Abd Al-Wahab

Mohammad ibn Abd Al-Wahab hade den uppfattningen att de som inte höll med i hans tolkning skulle dödas, deras tillgångar konfiskeras och att det var ”halal” för vem som helst att döda ”otrogna”. Man hade vissa motgångar och slöt sig därför samman med familjen Al-Saud. Riktig medvind fick man först då Storbritannien och den ”gode” Winston Churchill såg att dessa fanatiker var mycket användbara i kampen mot det Osmanska Riket som var i förbund med Tyskland under första världskriget. Denna allians har hållit än till våra dagar. Familjerna har gift in sig i varandras släkter och är därför idag oskiljaktiga. Även stödet från väst har hållit i sig. USA och Storbritanniens band till Wahhabismen tycks också oskiljaktiga.

Massakern i Karbala 1802

En av de mer kända brotten som begicks var massakern i Karbala där de flesta i byn dödades. I Karbala bodde Shiamuslimer men Al-Saud ansåg det inte vara ett brott att döda dem eftersom dessa inte ansågs vara ”riktiga” muslimer. Denna attack följdes av flera, bl.a. mot Taif.

Här dödades alla eftersom dessa muslimer ansågs ”otrogna”

karbala photos

Al-Saud, expansionen

Denna expansion av Al-Saud som ansåg sig ha den rätta läran pågick under lång tid och man lyckades inta Syrien. Där slogs man dock tillbaka av det Osmanska Riket, ledd av Ibrahim Pasha. Han besegrade, 1818, Al-Saud och förstörde större delen av Wahhabisternas besittningar. Han dödade dock inte alla utan det fanns kvar en ”ficka” av dessa rebeller och den bokstavstrogna tron levde kvar som sedan blev fröet till det Saudiarabien vi ser idag, i hög grad till följd av USA och Storbritanniens stöd.

Första världskriget och samarbetet mellan britterna och Al-Saud

Det Osmanska Riket stod på samma sida som Tyskland under första världskriget. Eftersom Tyskland förlorade, då USA gick med i kriget för att ge ett ”hem åt judarna i Palestina”, så kom Al-Saud att bli ett lydigt redskap till Storbritannien och Winston Churchill. Här är två citat från Churchill;

”Wahabisterna ser det som heligt att döda de som inte delar deras uppfattning och att göra deras fruar och barn till slavar. Kvinnor har dödats bara för att de vågat sig ut på gatan….Familjen Al-Saud är helt lojala och har under många år stött vår politik i området”

Det hade ingen betydelse för Winston Churchill att han stöttade Wahhabister.

Ja här har vi dem…de bästa vännerna…i förening mot de onda tyskarna.

Winston Churchill sits with King 'Abd al-'Aziz Ibn Saud of Saudi ...

USA stöder Wahhabisterna mot Arabisk nationalism

Den Egyptiske nationalisten Gamal Abdel Nasser var ett hot mot väst. Dels för att han ansåg att en större del av råvarupriset skulle gå till den egna nationen, dels för att han önskade se en enighet i Mellanöstern, det gillar inte USA eftersom de önskar splittra, söndra för att härska. USA stöttade således familjen Al-Saud mot Nasser som mördades 1970. Tidigare hade USA avsatt Mossadegh i Iran. Denna järnfasta allians mellan USA och Wahhabismen i Saudiarabien står sig än i våra dagar. Betänkt nu detta igen, USA och Storbritannien stöttar fundamentalistisk Islam mot mer moderata muslimer, för att det gynnar, som de anser deras intressen.

Här har vi det, igen, USA och Wahhabisterna.

Brothers in Terror: President Obama with King Abdullah

Västvärldens ledare orsaken till Nice

Förfasas du över attacken från anhängare av ISIS, då är det första du ska göra att tala med den politiker du stödjer att man omedelbart måste sluta att stödja de mest extrema formerna av Islam och istället ge stöd åt de mer moderata linjerna. Rikta gärna ditt vrede mot bokstavstrogna, förvridna terrorister men gå till orsakerna. Förstå att USA, Storbritannien och västvärlden stöttar, än i dag, denna fundamentalistiska tolkning.

Varför har USA och Storbritannien reservationslöst stöttat de allra mest extrema islamisterna? Varför har NATO slagit ut mer ”moderata” ledare som tillåtit kristna att leva i fred, tillåtit kvinnor att gå utan slöja och att utbilda sig. Varför har man givit sitt stöd till ISIS mot President Assad? Varför stöttade man rebellerna i Libyen? Varför slog man ut Saddam? Mossadgeh och Nasser?

Varför riktar vi inte vårt vrede mot USA och Storbritannien som är det land som sett till att Wahhabismen brett ut sig? Varför är vi ”lydiga idioter” och hetsar mot Islam? Varför riktar vi inte vårt vrede mot de som krigar i Mellanöstern ”för fred och demokrati” samtidigt som de stöttar bokstavstrogna Salafister och Wahhabister?

Gör något aktivt och fråga din politiker varför Sverige ska gå med i NATO som stödjer Wahhabismen?