Motståndet tilltar dramatiskt

Experimentet som alltfler vägrar delta i

Alltmer talar för att psykopaterna har överspelat sin hand. De har gått all-in i tron att det är nu eller aldrig som gäller. Av någon outgrundlig anledning har de mycket bråttom att genomföra sina planer. Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket – är ett ordspråk som mycket väl kan visa sig stämma.

Motståndet tilltar

Ett mycket stort antal delstater i USA som alla har ett eget parlament, rättsväsende och en lång tradition av självstyre gör kraftigt motstånd mot det pågående federala förmynderiet. Vi ser en motsvarande ökning också i Europa och Australien men här sker motståndet än så länge genom omfattande protester på gator och torg eftersom den politiska och legala vägen än så länge tycks stängd.

Etablerad media tvingas rapportera

Vi ser en trend att etablerad media inte längre helt kan dölja det som sker. Newsweek, en tidskrift, rapporterade den 25 november 2021 att antalet fall med Covid ökar allra mest i de fem delstater i USA som har den högsta vaccinationsgraden – Vermont, Rhode Island, Maine, Connecticut och Massachusetts. Tidningen uppger inget skäl varför så är fallet.

Nättidskriften Patch kallar det, den 18 november 2021, ett mysterium att Covid-19 ökar mest i de regioner i Los Angeles som har den högsta vaccinationsgraden. Enligt tidskriften försöker experterna förstå varför så är fallet.

CDC – alla ska ta påfyllnadsdos

Vad är då svaret från myndigheterna i USA på denna utveckling? Inte förvånande skriver CDC (Centers for Disease Control and Prevention) den 29 november 2021 att alla över 18 år bör ta en påfyllnadsdos, d.v.s. injektion nummer tre.

Motsvarande utveckling ser vi i exempelvis Storbritannien där deras vaccinmyndighet JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) nyligen ändrade den rekommenderade påfyllnadsdosen från efter sex till tre månader, detta samtidigt som man förbereder en fjärde dos för riskgrupperna.

Det förefaller som om en inte oansenlig del av befolkningen i USA och Europa därför kan komma att få 3 – 4 doser inom bara drygt ett år.

Sjukvårdspersonal vägrar påfyllnadsdoserna

Storbritannien införde nyligen en policy som kallas ”no jab – no job” för de anställda på äldreboenden, vilket potentiellt kan tvinga 60 000 anställda att sluta. Trots detta kunde vi läsa i Daily Mail, Storbritannien, den 26 november 2021 att endast 40 procent av sjukvårdspersonalen hade tagit en påfyllnadsdos och färre än 30 procent av personalen på äldreboendena. Detta trots att det är sjukvårdspersonal som får påfyllnadsdosen först och två månader sedan dosen fanns tillgänglig. Inte ens läkarna har tagit giftinjektionen såsom man hoppats – endast 50 procent av läkarna har lockats av erbjudandet.

Det förefaller som om att, med kunskapsläget idag, endast tvång kan få fler att ta dessa injektioner men frågan är om det kommer att fungera? Mycket tyder i stället på massavhopp av sjukvårdspersonal. Allt färre är så korkade att man är beredd att riskera sitt liv och hälsa för att ta dessa giftsprutor. Det är i alla fall vad ovanstående indikerar.

EU vill debattera tvångsinjektioner

Eftersom allt färre känner sig lockade att ta giftinjektionerna vill den politiska ledningen i EU dra åt tumskruvarna ytterligare. Den odemokratiskt tillsatta presidenten för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, vars man är medicinsk chef på ett bolag som tillverkar coronavaccin, anser att EU bör fundera på om det nu ändå inte är dags för tvång.

Ursula von der Leyen tar ingen hänsyn till gällande konventioner och lagar som förbjuder tvång, alla som redan har naturlig immunitet, att corona har en dödlighet motsvarande en normal säsongsinfluensa, att i stort ingen i världen under 30 år dött av corona eller att injektionerna ger omfattande skador hos många som tar dem.

Förbereder USA ett tvång?

Nättidningen Breitbart rapporterade i november 2021 att 80 republikaner går samman med demokraterna för att godkänna skapandet av en gemensam nationell databas som registrerar vilka som vaccinerat sig i USA. 130 republikaner röstade nej och många befarar, på goda grunder, att detta är ett steg i förberedelsen för vaccintvång. Mary Miller (R-IL) menar att databasen kommer användas för att förfölja amerikaner så att de kan underordna sig ”Bidens galna globala vaccinvision”. Detta understryker att många republikaner i USA endast är en opposition till namnet. Det speglar i stort det vi själva upplever i Sverige men här är, tyvärr, den politiska oppositionen ännu mer frånvarande, både i och utanför Sveriges riksdag.

D-vitamin stoppar corona

En ny meta-studie kom ut 13 oktober 2021 där man konstaterar att corona i princip skulle kunna utrotas om alla hade minst en nivå på 50 ng/mL av vitamin D3 i blodet.

Forskarna har analyserat om den låga nivån av vitamin D3 beror på corona eller om den är en av orsakerna till att sjukdomen får fäste? Man kommer fram till att nivån på vitamin D3 i hög grad kan förutsäga vilka som får corona, inte att nivån är låg på grund av sjukdomen.

Andra forskare i Finland håller med. De skriver att Finland på 1950-talet rekommenderade 4000 IE i tillskott per dag. Detta har sänkts successivt och idag är rekommendationen 400 IE, motsvarande några minuter i solen en högsommardag. Deras forskning pekar också på betydelsen av D-vitamin och vädjar till myndigheterna att öka rekommendationen.

Svenska Folkhälsomyndigheten håller inte med. Så här skriver myndigheten:

”Det förekommer påståenden att D-vitamin kan förebygga covid-19. Det stämmer inte. Flera studier har genomförts och pågår men ännu har ingen studie visat effekt på ett övertygande sätt.”

Vaccinerade sprider lika mycket

Forskare har studerat corona i fängelser. Det är i det närmaste en perfekt miljö för att studera corona, eftersom de i fängelset är isolerade från omvärlden. Det man fann i dessa studier är att det inte finns något alls som tyder på att ovaccinerade sprider corona i högre grad än vaccinerade. Allt detta går att läsa på medRxiv, BMJ Yale för alla som önskar.

Detta betyder att vaccinpass är meningslösa och att coronavaccinerna varken ger immunitet eller förhindrar spridning, vilket vaccintillverkarna själva erkänner. Varför ska vi då ta dem undrar allt fler?

Domstolar stoppar tvång

I USA är allt minst lika korrupt som i Sverige och Europa. Det finns dock fickor av motstånd i USA, vilket, åtminstone tillfälligt, förhalar agendan. Skälet är att lokala domstolar i delstaterna känner press från lokalbefolkningen.

I USA har en domstol i Missouri i november 2021 förklarat att den förmodat demente amerikanske medborgaren, Joe Bidens vaccinkrav på sjukvårdspersonal inte behöver åtlydas. Beslutet gäller 10 delstater.

Domstolen konstaterade att:

”Det är osannolikt, baserat på nuvarande vetenskap, att det går att fastställa att vaccinsstatus har någon inverkan på spridningen av corona. Domstolen konstaterar att tvånget sannolikt skulle innebära att många helt skulle bli utan vård till följd av massavhopp inom sjukvården och att sjukvårdsinrättningar skulle tvingas stänga ner”

Eric Schmitt, generaladvokat i Missouri, säger att

”befolkningen i Missouri själva vill bestämma vilken nivå av skydd de behöver – det är inget de federala myndigheterna ska lägga sig i”.

Tidskriften Forbes berättade den 1 december 2021 att en domstol i Louisiana, förbjudit vaccinkrav för sjukvårdspersonal i hela USA. En domstol i Kentucky stoppade också nyligen krav på vaccin vad gäller de som levererar till federala myndigheter, viket avser delstaterna Kentucky, Ohio och Tennessee. Nyligen stoppade en domstol i Georgia de övriga delstaterna.

I klartext betyder det att för närvarande är samtliga Joe Bidens tre tvångslagar stoppade i amerikanska domstolar.

30 procent helt ovaccinerade

I en av de mest omfattande studier som gjorts i USA visas att av 3,3 miljoner inom sjukvården, trots ett år av omfattande propaganda, var 30 procent ovaccinerade. Detta har betytt att man inom många områden varit tvungna att stänga ner vården.

Man vill skylla på de som vägrar vaccinera sig men i verkligheten är det de vansinniga tvångsreglerna som skapar denna brist. Fullt arbetsföra, friska, anställda inom sjukvården tvingas att sluta sina arbeten vilket är det som skapar en bristsituation.

Fackföreningar mot tvång

Ett växande motstånd mot vaccintvång finns hos fackföreningarna i USA. I New York gör fackföreningar inom polisen och brandkåren motstånd och vägrar vaccintvång. Nyligen anslöt sig fackföreningar för bilarbetare mot vaccintvång. Fackföreningar för Ford, General Motors, med flera rekommenderar fortfarande vaccinerna men motsätter sig tvång och krav på att uppge vaccinstatus.

Joe Biden på defensiven

Den amerikanske, förmodat demente, medborgaren Joe Biden har misslyckats med allt och börjar nu inse att de tvång han hotat med totalt har misslyckats. I ett desperat försök att rädda det som räddas kan, gick han nyligen ut med en trevare att kanske skjuta upp vaccintvånget till efter julledigheten. Så generöst! I verkligheten är han körd. Det är över. Tiotals miljoner väsentliga arbetare i USA vägrar gå med på något tvång, varken innan eller efter julledigheten.

Begravningsentreprenör i uppdatering

Ett av de mer sensationella vittnesmålen under 2021 var det från begravningsentreprenören John, verksam i Storbritannien. Den 6 december 2021 kom han med en uppdatering. Han berättar att han ser fler som dött av olika hjärtkärlrelaterade dödsfall 2021 än under de 14 år han varit verksam i begravningsbranschen.

Kanske, ännu mer alarmerande, är hans beskrivning av mängder av fall med människor som har så svagt immunförsvar att de inte ens klarar av en vanlig förkylning. Tyvärr, enligt John, är många så indoktrinerade att de tror att lösningen är att snabbt få en påfyllnadsdos. De söker sig, ibland desperat, till det vaccingift som skapat deras svaghet till att börja med.

John har skickat mängder av brev till de brittiska myndigheterna men de bryr sig inte.

Omikron hos vaccinerade

I rapport efter rapport kommer det fram att denna ”variant” funnits hos de som vaccinerat sig. Vi har det som nyligen rapporterats från Oslo, där vid ett julbord alla med misstänkt omikron var fullvaccinerade. Liknande rapporter har vi från ett kryssningsfartyg, från Sydafrika, Storbritannien, USA – listan bara fortsätter. De så kallade vaccinerna hjälper uppenbarligen inte, varken mot delta eller omikron.

Enorma protester mörkas

Det pågår löpande, varje vecka, omfattande protester runtom i världen. De mörkas självklart helt i etablerad media och inte ens alternativa medier hinner med att rapportera om alla.

Omfattande protester mot vansinnet har den senaste månaden skett bland annat i

Köpenhamn, Bryssel, Georgien, Barcelona, Amsterdam, Australien, San Fransisco, Seattle, Bangkok, Bosnien, Nya Zeeland, Finland, Hannover, Lima, Phoenix, Los Angeles, Belfast, Lissabon, Nya Kaledonien, Tokyo, New York, Genua, Cottbus, Österrike, Luxemburg, Cypern, Argentina, Malmö, Göteborg, Stockholm, Belgrad, Slovenien, Lyon, Strasbourg, Haguenau, Avignon, Nice, Paris, Aix-en-Provence, New South Wales, Bologna, Melbourne, Nelson, Tauranga, Auckland, Tucman, Bogota ….listan bara fortsätter och fortsätter.

Protesterna tilltar för varje dag som går och mörkandet i etablerade medier fortgår.

Det är värt att notera att i Australien attackerades demonstranterna av Antifa. Antifa + Klaus Schwab = Sant men det visste vi redan.

Tack för att du läser Fria Sidor!