Allt färre tar injektionen

Allt fler säger - Nej Tack!

Det har nu gått två år sedan skräckpropagandan påbörjades med syfte att få alla att vaccinera sig. Propagandan vill få oss tro att alla har vaccinerat sig mot corona. Det stämmer inte. Nyligen kom det fram i nättidningen, The Exposé, att media ljugit om antalet ovaccinerade. Enligt flera etablerade medier var endast ett mindre antal i England, 5 av 56 miljoner, ovaccinerade. I verkligheten var det 15,3 miljoner av de berättigade som helt avstått från att bli injicerade, allt enligt officiell statistik och 41 av 56 miljoner i England hade (november 2021) inte tagit tre doser, trots att de då varit tillgängliga i flera månader, detta trots att de är obligatoriska för många inom vården.

England – 23,5 miljoner ovaccinerade

Det bor ca: 56 miljoner i England. Etablerad media och myndigheter basunerar ständigt ut att det är få som inte vaccinerat sig mot corona. I september 2021 fick Sir Patrick Vallance, chefsrådgivare till brittiska regeringen och tidigare VD på GlaxoSmithKline, breda ut sig i televisionen där ha påstod att:

”Det finns ungefär fem miljoner som kan ta sprutan men som inte gjort det”

Även tidningen Daily Mail basunerade ut budskapet om de fem miljonerna.

Nättidningen The Exposé avslöjade att i verkligheten var det 15,3 miljoner, inte 5, som inte alls vaccinerat sig av de som varit berättigade till det. Lägg till ungdomar och barn och det blir 23,5 (42%) av 56 miljoner som är helt ovaccinerade mot corona, 26,3 miljoner som inte tagit någon eller enbart en spruta (47%) och 41 miljoner (73%) som i december 2021 ännu inte tagit tre doser.

CDC – överskattar antalet vaccinerade

Nyligen kom det fram att amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) överskattat antalet vaccinerade då man sammanblandat första och andra dosen. Exakt hur stor överskattningen är vet vi inte men det rör sig troligen om miljoner. Flera delstater säger också öppet att de inte litar på statistiken från CDC.

Den officiella statistiken

Av ovanstående lär vi oss att vi måste ta den officiella statistiken och propagandan i massmedia med stor försiktighet. Samtidigt är den officiella statistiken allt vi har. Låt oss titta närmare på den och fördjupa oss för att undersöka vaccinationsgraden runtom i världen. Den beräknas på hela befolkningen om inget annat anges.

Stora skillnader mellan världsdelar

Tittar vi brett i världen blir skillnaderna mycket stora i vaccinationsgrad. I Ryssland är 44 procent fullvaccinerade med Sputnikvaccinet. I Indien är 40 procent fullvaccinerade. I stora länder som Indonesien och Filipinerna är ca: 40 procent fullvaccinerade. I Sydamerika ligger vaccinationsgraden i genomsnitt på 63 procent. I Kina är, enligt uppgift, 75 procent vaccinerade med de kinesiska vaccinerna. Allra lägst är vaccinationsgraden i Afrika, ca: 9 procent. Totalt för världen uppges 48 procent vara fullvaccinerade av hela befolkningen.

USA

Enligt Wikipedia bor det 333 miljoner i USA, varav 112 miljoner, eller 33 procent av hela befolkningen är ovaccinerade mot corona.

Högst andel vaccinerade finns i delstaterna, Massachusetts (83%), Pennsylvania (82%), Vermont (82%), Connecticut (82%) och New Hampshire (81%). Lägst andel finns i västra Virginia (49%), Idaho (50%), Wyoming (52%), Mississippi (53%) och Louisiana (55%).

Av de, till folkmängden, större delstaterna sticker Kalifornien (77%) och New York (76%) ut där en fjärdedel är ovaccinerade. I Texas (62%) och Ohio (57%) är ca: 40 procent ovaccinerade.

Befolkningen under 18 år i USA är ca: 78 miljoner vilket betyder att uppskattningsvis 34 miljoner (13%) över 18 år är ovaccinerade mot corona. Ska vi tro på den officiella statistiken skulle i princip alla vuxna i till exempel Massachusetts vara fullvaccinerade (något som är svårt att tro på) medan 34 procent av dem över 18 år i västra Virginia avstått helt.

Europa

Enligt statistik från Europeiska kommissionen (ECDC) är 70% av befolkningen i Sverige fullvaccinerad. Det betyder samtidigt att drygt 3 miljoner inte är det. Totalt för länder i Europa inom EU/EEA är 68 procent fullvaccinerade. Det betyder att 146 av 452 miljoner inte är fullvaccinerade, eller 32 procent av hela befolkningen.

Högst vaccinationsgrad har Danmark (84%), Portugal (82%), Island (77%), Irland (77%) och Belgien (76%). Lägst vaccinationsgrad har Bulgarien (28%), Rumänien (40%), Slovakien (47%), Kroatien (52%) och Polen (55%).

I befolkningsrika länder som Tyskland (70%), Frankrike (72%), Italien (74%) och Spanien (75%) är fortfarande mellan en fjärdedel och en tredjedel inte fullvaccinerade, varav huvuddelen är under 18 år.

Bilden från USA speglas i Europa. Uppskattningsvis 44 miljoner (13%) av de över 18 år är ovaccinerade mot corona. Enligt statistiken skulle i stort alla över 18 år vara fullvaccinerade i till exempel Danmark medan 63 procent av de över 18 år avstått helt i Rumänien. I Sverige skulle enligt officiell statistik uppskattningsvis tio procent över 18 år avstått injektionerna mot corona.

Stora skillnader mellan åldrar

Bilden ovan visar relativt stora skillnader mellan olika länder och regioner. Tittar vi på Folkhälsomyndighetens (FHM) statistik om vaccinationsgrad i Sverige per åldersgrupp, ser vi intressanta skillnader.

Högst vaccinationsgrad har 50+ där 90 procent är fullvaccinerade. Vaccinationsgraden sjunker sedan för varje generation. Högst är vaccinationsgraden mellan 70 och 79 år, 94 procent medan i åldrarna mellan 18 och 29 har den sjunkit till 74 procent.

Ungdomarna är inte färdigvaccinerade så det är för tidigt att säga någon definitivt ännu men följer vi trenden enligt statistiken ovan pekar mycket på att de mellan 12 och 18 hamnar runt 60 procent och de under 12 ännu längre ner om och när det blir aktuellt.

Nedan en uppskattning baserat på FHM statistik men med intervall på tio år. Uppgifterna stämmer i stort med FHM med några enstaka justeringar för olika åldersindelningar.

Ålderskategori Minst två doser Minst 3 doser Skillnad
i procent i procent %-enheter
+90 90 72 -18
80-89 93 82 -11
70-79 94 82 -12
60-69 91 68 -23
50-59 88 27 -61
40-49 84 11 -73
30-39 77 6 -71
18-29 74 4 -70
12-18 58 0 -58
0-12 0 0 0
Totalt 70 32 -38

 

Statistiken visar att yngre är mindre lockade av att låta sig injiceras. 5 av 10 unga har avstått från att vaccinera sig fullt ut, knappt 3 av 10 av de mellan 18 och 29 år, drygt 2 av 10 av de mellan 30 och 39 år. Till och med bland dem över 50 år har nästan 1 av 10 valt att inte ta två doser, enligt den officiella statistiken.

Statistiken från Sverige är både intressant och tydligt och den gäller troligen också generellt i Europa och USA. Det är den exceptionellt höga vaccinationsgraden i åldrarna över 50 år som påverkar genomsnittet. Genomsnitt på över 90 procent och mer över 50 år och uppåt döljer helt det faktum att intresset bland yngre är lägre.

Sedan november 2021 erbjöds alla över 65 en tredje dos. Det varierar något mellan regionerna men sedan december 2021 kunde de över 50 ta sin tredje dos och från januari 2022 erbjuds alla över 18 en tredje injektion. Så här långt pekar en hel del på att intresset svalnat för att låta sig injiceras för all evighet. En tendens som också stämmer med det vi ser i till exempel USA och England.

Bryter vi ner detta i antal och per ålderskategori ser det, baserat på FHM statistik, uppskattningsvis ut som nedan vad gäller antalet som inte tagit två eller tre doser.

Ålderskategori Antal Inte två doser % Inte tre doser %
+90 99316 9931 10 27808 28
80-89 404404 28308 7 72792 18
70-79 1007632 60457 6 181373 18
60-69 1105965 99512 9 353822 32
50-59 1310245 157299 12 825454 63
40-49 1301462 208233 16 1158390 89
30-39 1398679 321696 23 1314758 94
18-29 1577217 410076 26 1514128 96
12-18 719365 302133 42 719365 0
0-12 1458517 1458517 100 1458517 0
Totalt 10382634 3056252 29,4 7626507 73,4

 

Det är ett rätt stort antal som inte tagit två doser under 40 år och intresset ser ut att avta rejält för den tredje dosen, även om kampanjen pågår för fullt och det är för tidigt att avgöra ännu var det slutar. Statistiken visar ändå att runt 10 procent, oavsett ålder över 60 år och mellan 12 och 26% i åldrarna 18 till 60, inte är fullvaccinerade eller avstått helt.

Skillnader mellan regioner

Tittar vi på Folkhälsomyndighetens (FHM) statistik över regioner och kommuner i Sverige finns det skillnader. Västerbotten (78%), Värmland (78%) och Gotland (78%) har den högsta vaccinationsgraden. Stockholm (68%), Skåne (70%), Västmanland (71%) och Kronoberg (72%) har den lägsta.

I Stockholm är vaccinationsgraden högst i Knivsta (78%) och de norra kommunerna som Täby (76%), Danderyd (74%) och Österåker (75%). Lägst är den i Södertälje (58%), Botkyrka (55%), Sigtuna (63%) och Haninge (65%).

I Skåne är vaccinationsgraden som högst i Lomma (79%), Vellinge (77%) och Kävlinge (77%) och lägst i Bjuv (63%), Malmö (64%) och Landskrona (67%).

Det finns ett mönster. I välbärgade områden med välutbildade svenskar följer man i högre grad rekommendationerna. I invandrartäta områden inte i lika hög grad. Det rör sig om 10 – 15 procentenheters skillnad mellan högsta och lägsta vaccinationsgrad. Genomsnittsåldern är sannolikt högre i kommuner med hög genomsnittsinkomst, så en viss del av denna skillnad förklaras förmodligen av detta.

Det är svårt att säga något exakt men bilden att invandrare, generellt, skulle avstå vaccinerna visas i alla fall inte i den officiella statistiken. Det finns troligen en skillnad, säg 10 procentenheter, när vi räknar bort åldersfaktorn.

Reflektion

Informationen ovan är på många sätt anmärkningsvärd. Trots två år av skrämselpropaganda har en majoritet av världens befolkning, enligt officiell statistik, inte vaccinerat sig alls mot corona.

Uppenbart drar kontinenten Afrika ner snittet men det är inte hela bilden. I länder som Ryssland och Indien men också länder i Europa och delstater i USA är vaccinationsgraden under 50 procent. Detta betyder att på många platser har många över 18 år avstått från injektionen.

Intressant är att statistiken tydligt visar att intresset för coronavaccinerna är en åldersfråga. Vaccinationsgraden dras upp kraftigt av dem över 50 år. Detta döljer det faktum att många i åldern 18 till 40 år, avstått helt.

Enligt läkaren Peter McCullough, sjönk intresset att ta ett vaccin i USA kraftigt redan senvåren 2021, i takt med att fler och fler allvarliga biverkningar och dödsfall nådde ut till allmänheten. Detta bekräftas av den officiella statistiken. Intresset för en tredje påfyllnadsdos sjunker tydligt enligt statistiken både från Sverige, England och USA.

Rent allmänt talar mycket för att vi bör ta statistiken med viss försiktighet. Det känns högst osannolikt att länder som Danmark (84%) eller en delstat som Massachusetts (83%), skulle ha fullvaccinerat i princip alla över 18 år. I undersökningar är det i ofta mellan 10 och 20 procent, oavsett land, som svarar att de aldrig skulle ta ett vaccin mot corona. Denna grupp tycks helt ha försvunnit i vissa länder och delstater, enligt officiell statistik. Den svenska statistiken ser förhållandevis trovärdig ut.

Avslutningsvis, gå inte på propagandan att ”alla andra” har låtit sig injiceras mot corona. Det finns mycket som tyder på att den officiella statistiken i många länder är överdriven, och vaccinationsgraden varierar mellan världsdelar, länder, regioner och med åldern. I Sverige är det säkert så att av dem över 80 år har de allra flesta (+90%) tagit minst två doser men samtidigt har ca: 26 procent av dem mellan 18 och 30 år avstått helt. Detta är också rationellt eftersom det främst är 80+ som avlidit med corona och därmed, eventuellt, skulle gynnas mest av att vaccinera sig. De under 60 tjänar lite på att vaccinera sig men tar alla riskerna med ett vaccin, där de yngsta har den största risken då de har längst tid kvar att leva och löper en ytterst liten risk om de skulle få corona.

Tvånget som tilltar i allt fler länder beror helt säkert på att så många är tveksamma, inte minst till påfyllnadsdoserna. Man testar först med propaganda och frivillighet men när det inte går blir det tvång. De kommer inte att lyckas eftersom vaccinerna, uppenbart för allt fler, är så farliga och injektionen inte heller ger någon långvarigt skydd för den som tar den. Allt fler forskare konstaterar nu, även från officiellt håll, att injektionerna inte ger någon fördel för någon åldersgrupp när vi räknar med biverkningarna. Räknar vi dessutom in förväntad återstående livslängd är dessa injektioner kraftigt negativa för befolkningen som helhet. En 18-åring som dör eller får livslångt men av vaccinet förlorar 60 levnadsår, vilket motsvarar 10-15 inom ålderskategorin 80+.

De äldre som skrämts att låta sig injiceras av propagandan har inget intresse av att se sina barn och barnbarn få hemska biverkningar av injektionerna, speciellt när vaccinerna, bevisligen, inte ger något nämnvärt skydd att tala om.

Tack för att du läser Fria Sidor!