Den hemliga berättelsen hur USA användes för att skapa Israel

En granskning av den israeliska lobbyn och dess påverkan på USA och världen - del 1

Många människor tror att USA alltid har haft denna speciella relation till Israel. I verkligheten har den kommit högst motvilligt. USA var länge emot skapandet av staten Israel. Man var länge emot att skänka pengar till ändamålet. Vad som hänt är helt enkelt att motståndarna manövrerats ut av den israeliska lobbyn.

Den israeliska lobbyn är ingen vanlig lobby utan består av ett enormt nätverk individer och grupper som arbetar i det fördolda, t.o.m. olagligt, under hela dess historia vilket också utförligt dokumenterats av forskare. Trots att denna lobby har agerat i USA i mer än 100 år är de flesta i USA och Europa relativt omedvetna om den.

Faktum är att den israeliska lobbyns enorma framgång beror, åtminstone delvis, just på att man kan arbeta ostört utan insyn från allmänheten. Men detta har kommit till priset av en nästan omätbar kostnad. Det har lett till en ofantlig tragedi i Mellanöstern. Ett hundraårigt krig med våld och mänskliga förluster.

Det är inte bara det som följt i Mellanöstern av denna lobby utan också det faktum att man lyckats förändra USA på hemmaplan såväl som Europa.

Fria Sidor ska, med bas i Alision Weir’s, fantastiska bok ”Mot bättre vetande” (Against Our Better Judgement” visa att denna lobby har trängt in i nästan varje fiber i den amerikanska samhällskroppen, arbetar för att involvera USA i förödande och kostsamma krig, dominerat kongressen sedan decennier, i allt högre grad kommit att bestämma vem som ska bli president och understött trångsynthet mot ett helt folk, kultur och religion.

Denna lobby har arbetat för en politik som försatt USA (och resten av världen) i fara, sedan använt denna fara och förstorat upp den för att få till stånd ett militärt och politiskt agerande som åsidosatt USA’s mest fundamentala och hyllade friheter och principer.

Allt detta för en befolkning, i Israel, som inte är fler än i en mindre amerikansk delstat.

Alla vägar leder inte till Rom längre – numer är det Tel Aviv och Jerusalem som gäller – tiderna förändras. När Bibbi talar måste vi alla lyssna.

Bildresultat för netanyahu speech congress 29