En efterlängtad comeback

Janne Milld

2018 års mest efterlängtade återkomst måste vara att Janne Milld nu igen tillfrisknat och så pass mycket att han återtagit sitt populära bloggande. Hans blogg var innan hjärnblödningen 2016 en av Sveriges mest besökta (alternativa) och vi var många som trodde att hans röst i debatten inte skulle komma tillbaka. Så mycket mer glädjande att rösten nu är tillbaka inför det för Sverige så viktiga valet 2018. Det är uppenbarligen gott och segt virke i denne arbetarson och till yrket bussförare.

Janne Milld har en vänsterbakgrund men den har alltid fått stå tillbaka för sanning och sunt förnuft. Sanningen har det fina med sig att du inte behöver låsa fast dig utan ständigt kan pröva, vrida och vända utan varken prestige eller skygglappar. Sunt förnuft är att du inte låser upp dig i olika ideologier och särintressen utan tittar på beprövad erfarenhet och vad som fungerar. Sunt förnuft kanske kan definieras som vad de flesta svenskar skulle anse om de hade erfarenhet och tillräckligt korrekt information i en sakfråga.

Jannes pappa var kommunist och socialist och något han fick med sig från sitt hem. Resan från kommunisterna, SSU, S, MP, SD och nu som det verkar till Alternativ för Sverige är inte främst en klassresa utan dit Jannes stora intellekt fört honom. Han visade tidigt intresse för världspolitiken och besökte fler än 50 länder. Språkbegåvad är han också och kan ett tiotal språk, bl.a. Esperanto. Han blev t.o.m. Mr. Esperanto i Japan 1963.

Jannes engagemang kom tidigt att inrikta sig på fredsfrågorna och han var aktiv inom Vietnamrörelsen. Där fanns även ett stort miljöintresse varför Miljöpartiet blev ett val innan de fick för sig att de kunde styra det globala klimatet och lämnade miljöfrågorna.

Det var redan runt 1989 han vaknade upp vad gäller invandringen. Det hade då kommit ett antal kosovoalbaner till Värmland som i protest kastade ut möbler genom fönstret då de ansåg att servicen inte var bra nog.

Något generellt hat mot invandrare finns det inte minsta spår av. Tvärtom, Janne hade och har vänner från alla delar av världen. Det han bestämt vände sig emot var att svenskar skulle prioriteras ner på invandrares bekostnad. De som har asylskäl ska få komma hit, de som inte har det ska inte få vara kvar. Svårare än så var det inte för honom.

Det finns trots allt en annan mer grundläggande sak som Janne själv påtalar, hans arbetarmoral. Han hade med modersmjölken lärt sig att alla har både rättigheter och skyldigheter och att det han nu såg växa fram var en ny invandrad klass som endast skulle ha rättigheter. Svenskar, å andra sidan, i allt högre grad ha en skyldighet mot invandrarna vilket helt strider mot Jannes arbetarmoral men också sunt förnuft.

Janne är nyfiken. Efterhand som mångkultur och massinvandring sköljde över alla länder i Europa och USA var det oundvikligt för denne kunskapstörstige man att ställa frågan vad det berodde på? Vad är det som händer och varför? Spåren leder till ett litet överstatligt etablissemang som försöker ta ifrån enskilda medborgare deras självbestämmande. Klasskampen var nu bytt mot en kamp mot globalismen och för svenskarna. På denna resa mötte han många, många andra som kommit till samma slutsats men ofta från helt andra bakgrunder och miljöer. Sanning och sunt förnuft har det fina med sig att de förenar.

Fria Sidor vill uttrycka sin stora glädje att det nu visat sig att magasinet inte är tomt utan att det finns fler skott i pistolen. Det ska bli spännande att följa det som nu skrivs på Jannes Millds blogg så att man vet vad man ska tycka i olika frågor.

Välkommen tillbaka Janne och med förhoppning om många skott avlossade mot etablissemanget, de korrupta politikerna och mediehusen under lång tid framöver.

Janne Millds blogg finner du här.