Eftervalsanalys: VALU

Del 2

SD:s underskattning vänd i det motsatta

Fria Sidor ska i en serie granska valresultatet 2018. Det kommer att ske en bit i taget och metodiskt. Låt oss titta på detaljerna och vänta med de definitiva slutsatserna tills hela granskningen är klar. Valet springer inte iväg, inte heller verkligheten som segrarna nu slås om att få administrera. I denna del granskas VALU, SD och de faktiska valresultaten.

Lång historik

SVT har gjort vallokalsundersökningar (VALU) sedan 1991. Man frågar utanför vallokalerna (knappt 100) och runt 10 000 väljare vad de nyss röstat på. Enkäter delas ut både vid förtidsröstningen och under valdagen.

SD alltid underskattade

Det som varit utmärkande för dessa vallokalsundersökningar är att SD alltid underskattats. Det har varit stigmatiserande att öppet berätta att man röstar på SD. Störst underskattning -35% hade SD 2006, då man fick 2,93% i valet. Underskattningen sjönk sedan till -19% 2010 respektive -18% 2014. Helt uppenbart sjönk stigmatiseringen men den var fortfarande påtaglig. Räknat i procentenheter (se gul tabell nedan) var underskattningen 1, 1,1 respektive 1,4 procentenheter 2006, 2010 och 2014.

SD:s underskattning nu istället överskattning

Vi ser inte alls någon systematisk över/underskattning för andra partier. Det är enbart SD som historiskt har uppvisat denna stigmatisering (se gul tabell nedan).

Grafen ovan visar att en förväntad underskattning istället vändes till en nästan lika stor överskattning i VALU (10%). Det är en skillnad på 28 (!) procentenheter.

Stigmatiseringen inte borta

Det är uppenbart att stigmatiseringen av SD inte har upphört. Det är fortfarande på många platser och tillfällen obekvämt att öppet skylta med sitt stöd till dem. Mot bakgrund av detta är skillnaden mellan tidigare och förväntade VALU samt valresultatet anmärkningsvärt.

Eftersom stigmatiseringen inte är borta borde vi förvänta oss en underskattning. Exakt hur stor är svårt att veta men vi kan på goda grunder säga att valresultatet, åtminstone, inte ska vara lägre än det som anges i VALU. Nu har vi istället det rakt motsatta, en överskattning i VALU på 10% (1,7 procentenheter), 19,2% mot 17,5%, vilket ligger långt utanför vad som kan förväntas. Det betyder i klartext att i valet 2018 sade fler att de skulle rösta på SD mot de som gjorde det. Det är svårt att tro på detta för ett parti som fortfarande dessutom växer och med den utveckling Sverige haft de senaste fyra åren.

VALU träffsäkra

Historiskt har VALU uppvisat hög grad av träffsäkerhet. Speciellt gäller det om vi tittar på blocken. Detta gällde särskilt då SD hade en mindre procentandel. Träffsäkerheten för Alliansen har varit mycket god. Sedan 2010 har vi dock sett att De Rödgröna överskattats i VALU, 1,5 procentenheter 2010 och 1,2 i valet 2014. I valet 2018 vände det, som sagt, till det motsatta, både för de Rödgröna och Alliansen.

Endast SD historiskt stigmatiserade i VALU, tills 2018 då det vände till det motsatta
Hög träffsäkerhet i VALU för blocken, speciellt vad gäller Alliansen

Reflektion

Det är ett stort mysterium att fler säger att de ska rösta på SD i VALU än vad som faktiskt gör det. Det borde inte vara möjligt för ett stigmatiserat parti som dessutom fortfarande växer. Vi skulle istället förvänta oss det omvända, en underskattning. Kanske att den nu minskat något, säg till -15% eller -10% men i båda dessa fall ska SD:s faktiska valresultat överstiga VALU, och ligga en bra bit över 20%, inte understiga det.