Eftervalsanalys: Valkretsarna

Del 8

Känslan att allt inte gått rätt till vad gäller valet 2018 biter sig fast. Desto fler stenar som vänds, desto märkligare ter sig valresultatet. Allt tal om valfusk försvann märkligt nog i etablerade medier efter nationalisternas svaga resultat. Vi får inte ens granska och analysera valresultatet och ställa oss skeptiska utan att anklagas för att vara konspirationsteoretiker och att sprida desinformation. Medan våra motståndare helt skamlöst och utan grund anklagar nationalister för valmanipulation och samarbete med utländsk makt arbetar vi istället genom att ställa frågor och att granska valresultatet i dess beståndsdelar – detta trots att vi redan vet att valfusk bevisligen förkommit och att etablerad media och huvuddelen av våra politiker ljuger om nästan allt. I denna del ska resultaten i valkretsarna granskas lite närmare.

Valkretsar – ökning av väljarstöd i procentenheter

En intressant vinkel är att se hur stödet till SD i procent av totalt antal röster ökat – valkrets för valkrets. Det är en ganska intressant och komplex bild som framträder. Börjar vi med år 1998 (mörkblå stapel) ser vi att stödet 1998 i ingen valkrets var högre än en 1%. Högst andel av valkretsens röster fick SD i Malmö kommun (0,6%) och i Skåne och Blekinge (0,5%). Lägst stöd hade SD i Norrland (0,1%) och riket totalt landade på 0,3%. Mäter vi sedan hur många ytterligare procentenheter per valkrets som stödet för SD ökat 2002 (röd stapel) ser vi att det för riket som helhet är 0,9% men att också Skåne och Malmö ökade mest (2,2%) och Norrland och Gotland minst med (0,3%).

2006 (grön stapel) händer något intressant. Medan stödet i Skåne och Blekinge ligger kvar på en hög ökningstakt (2,3%) sjunker det i Malmö kommun till 1,1%. I valet 2006 är det istället hela Mellansverige (Södermanland, Östergötland, Västmanland, Gävleborg, Örebro, Dalarna, etc.) som gör ett ryck med 1,6%. T.o.m. Norrland (1,1%) närmar sig nu de andra i ökningstakt. För riket som helhet ökar stödet i procentenheter med 1,3%.

Den lila stapeln (2010) visar att stödet nu åter igen ökar för riket (2,7%) men också att ökningen är mer jämn. Skåne och Blekinge fortsätter att öka mest (3,9%) men Mellansverige är inte långt efter (3,1-3,4%).

Det stora rycket för SD sker 2014 (ljusblå stapel) och sker ganska jämn fördelat. Fortfarande är det Skåne och Blekinge (9,1%) som ökar mest antal procentenheter men Mellansverige ligger inte långt efter (8,7%) men också Västra Götaland (8,1%) har nu riktigt fått upp farten. Det som drar ned mest är Stockholms (3,5%) och Göteborgs kommun (4,7%) samt Stockholms län inklusive Uppsala 5,5%). För riket som helhet ökade SD 7,1 procentenheter.

Tittar vi på 2018 (orange stapel) sjunker ökningstakten från 7,1 till 5,1 procentenheter. Stödet sjunker som mest i valkretsar där SD tidigare ökat mycket, framför allt i Mellansverige (8,7% till 4,4%) men också i Skåne och Blekinge (9,1% till 7%) och Västra Götaland (8,1% till 5,7%). Samtidigt ligger ökningstakten i procentenheter kvar i tidigare tröga valkretsar som Stockholms län + Uppsala (5,9%), Stockholms kommun (3,5%) och Göteborgs kommun (4,2%).

Det finns ytterligare några saker värda att poängtera. Vi ser tydligt att Skåne och Blekinge varit ledande vad gäller stödet till SD men lika tydligt är det svala intresset i Stockholms och Göteborgs kommuner (även Malmö kommun).

Är SD bäst-före datum passerat?

Tittar vi på tabellen (gula) ser vi att stödet till SD i Stockholms län + Uppsala är 15% 2018. I procentenheter (d.v.s. andelen i procent av hela valkretsens röster) ökar t.o.m. SD något, från 5,5% till 5,9%. Valkretsarna Stockholms län och Uppsala avger fler än en miljon röster och det är positivt att inte antalet nya väljare sjunker 2018 utan istället ökar, från 58 338 till 63 269.

Trots att stödet i Västra Götaland och Halland är relativt lågt (19%) sjunker antalet nya väljare till SD från 77 922 till 54 832 mellan 2014 och 2018, eller 30%. Detta är en oroande tendens eftersom det betyder att SD, sannolikt, har en betydligt lägre max-nivå än vad många tidigare trott. Valkretsarna är dessutom stora.

Antalet nya väljare sjunker också i Skåne och Blekinge, från 68 943 till 53 218, mellan 2014 och 2018, en minskning med 23%. Detta i SD:s absolut starkaste fäste.

I Stockholms kommun är stödet till SD modest, 10%, men antalet nya väljare börjar redan plana ut. I Göteborgs kommun, där stödet är 13%, sjunker antalet nya väljare med 11% och i Malmö kommun där SD totalt har 17% (som riket i stort) sjunker antalet nya väljare med 24%.

Kanske mest illavarslande är utvecklingen i Mellansverige, från Värmland till Kalmar och Jönköping till Dalarna, där SD har totalt runt 20%, minskar antalet nya väljare 2018 drastiskt (40-50%).

Reflektion

Ökningstakten i stödet till SD viker kraftigt redan i valkretsar som inte nått över 20%. Detta tyder på att SD som stark kraft att växa ytterligare, för att verkligen kunna påverka sannolikt inte finns där. Det är mycket svårt att tro att stödet under senaste mandatperioden, med asylkaoset 2015, skulle leda till att SD gör en tillfällig dipp i valet 2018. I stället är det mest troliga att verkligheten gett understöd till SD. Det är också detta som gör att det är så svårt att tro på denna utveckling. Det övergår allt förstånd att tro att SD redan nu, vilket allt tyder på, är på väga att plana ut för att landa under 25% om ett antal riksdagsval.

Trots det orimliga i att SD nu bromsar upp finns det en viss intern logik i siffrorna där SD fortsätter att öka i tidigare svaga valkretsar men bromsar in i de som tidigare varit starkast. Ökningen i stödet i t.ex. Skåne och Blekinge minskar visserligen men är fortsatt starkt. Vi får se om detaljstudierna av distrikten ger någon ytterligare vägledning.

Not 1: Stödet mäts i procent av antalet röster 2018 varför jämförelsesiffrorna, framför allt för valen 1998 till 2006, kan avvika något från officiella valresultatet. Dock inget som påverkar slutsatserna. Not 2: Många valkretsar är sammanslagna för överblickens skull. Endast då valkretsarna uppvisar likartade siffror har så skett.