Eftervalsanalys: Sentio går från rätt till fel

Del 3

SD, andra OI och valresultatet

Fria Sidor ska i en serie granska valresultatet 2018. Det kommer att ske en bit i taget och metodiskt. Låt oss titta på detaljerna och vänta med de definitiva slutsatserna tills hela granskningen är klar. Valet springer inte iväg, inte heller verkligheten som segrarna nu slås om att få administrera. I tidigare analyser har visats att statliga SCB som notoriskt visat SD för lågt just i detta val träffade ganska rätt, även om även SCB överskattade SD. Fria Sidor har också uppmärksammat läsaren på att VALU normalt visar SD för lågt men 2018 var det fler som sa att de skulle rösta på SD än som gjorde det, något som inte tidigare förekommit. I denna del granskas Sentio, SD och de faktiska valresultaten.

Sentios väg in i Sverige

Sentio är ett norskt institut som grundades 1997 med bas i universitetet i Trondheim. Man genomför olika undersökningar vad gäller medarbetare, kunder, medborgare och opinion. I Sverige har man genomfört partisympatiundersökningar sedan 2005.

Till en början publicerades undersökningarna i både Aftonbladet, SvD och DN men i takt med att SD visades högst av alla institut försvann hänvisningarna till Sentio.

Från 2008 började SD-Kuriren att publicera resultaten men efter valet 2010 slutade också SD att publicera Sentio, förutom SD i Partille. Under 2011 och 2012 publicerades Sentio i Politiskt Inkorrekt och Avpixlat. Sentios undersökningar har också återgetts löpande i ett flertal norska medier.

Sedan 2015 är det Nyheter Idag som betalar för och månatligen publicerar Sentio. Ungefär samtidigt upphörde också SVT att hänvisa till dem. Motivet var man inte bedömde en självrekryterad panel som en trovärdig metod att mäta. Sentio använde sig 2015 av Cint web-panel (numera Knyt) med mer än 400 000 (enligt uppgift 2015) i panelen.

Sentio och web-paneler är inget oseriöst i andra sammanhang och många misstänkte därför starkt att SVT (såväl som andra svenska medier) helt enkelt inte önskade återge Sentios höga resultat för SD.

Alltid rätt, utom 2018

Det som utmärker Sentio är att de alltid visat rätt, kusligt bra, utom just 2018 då man missade katastrofalt. Grafen nedan visar varje mätning, månad för månad, som Sentio gjort och av den framgår att under flera mandatperioder har Sentio envist hävdat att SD haft ett visst stöd, vilket sedan bekräftats i valet. Det anmärkningsvärda är att i valet 2018 skedde det helt omvända förhållandet.

SD, andra OI och valresultatet

Rött och blått överlappar varandra men 2018 händer något anmärkningsvärt.

Sentio mitt i prick utom 2018

Sentio, SD och Blocken

Den kanske mest intressanta analysen avser Sentio och Blocken. Tittar vi från 2010 framgår att precisionen för SD är mycket god. Det Sentio missade var att man gav Alliansen 2 procentenheter för lågt stöd, 47,4% mot valresultatets 49,4% och De Rödgröna 1,5 procentenheter för högt stöd, 45,1% mot 43,6%.

Samma sak gällde 2014. Sentio visade Alliansen för lågt, 36,4% mot 39,4% i valresultat. De Rödgröna visades, åter igen, för högt 47,5% mot verklighetens 43,6% (valresultatet). SD visades dock mer eller mindre perfekt.

I valet 2018 skedde så något mycket märkligt. Alliansen underskattas med 5,6% procentenheter (40,3 vs. 34,7) och De Rödgröna med 4,2 procentenheter (40,6 vs. 36,4). Just 2018 händer något som inte hänt på åtta år. Sentio överskattar SD med 7,6 procentenheter (25,2 vs. 17,6). Det är så stora tal så det går knappast att ta in utan det är lätt att man börjar förtränga resultaten.

Slutsats

Tiden går och tankarna mognar. Vi vet idag att SCB för första gången på kanske 20 år träffade någorlunda rätt. Det är anmärkningsvärt eftersom staten alltid vill förminska stödet till nationalister.

Vi vet också att, för första gången någonsin, visade VALU att fler sade att de skulle rösta SD än som sedan gjorde det. Något som aldrig hänt tidigare och som dessutom motsäger allt sunt förnuft.

Vi vet nu också att Sentio, om detta stämmer, kan lägga ned sin verksamhet i Sverige eftersom de tidigare pricksäkra prognoserna för SD och mindre felen för blocken 2018 vändes till gigantiska fel. Felen är så stora att det ligger utanför ramen för statistiska undersökningar. Vi talar om nivåer på fel som tidigare aldrig förekommit vad gäller seriös statistiska undersökningar.

Några slutsatser drar inte Fria Sidor, ännu, utan redovisar bara resultatet. Tyvärr är det för många bitar som oberoende av varandra ska samverka för att det, just nu, på allvar går att tro på valresultatet. Fria Sidor utesluter därför inte regelrätt valfusk men väntar med de definitiva slutsatserna. Inte förrän det finns tillräckligt säkra bevis för valfusk kommer detta att hävdas. Just nu är dock känslan att allt inte är som det ska.