Eftervalsanalys: Grafen som säger allt

Del 7

Det tog en vecka att fundera och vrida och vända på informationen men till slut stod den där uppenbar. Denna veckas valanalys innehåller bara en enda graf. Den förklarar allt som handlar om SD. Den blå stapeln visar antalet röster till SD (i tusental) sedan 1998. Första året mellan 1998 till 2002 växte SD från 20 till 76 tusen röster, mer än 300%. Från 2002 till 2006 växte SD från 76 till 162, drygt 200%. Perioden 2006 till 2010 uppvisade samma tillväxt, från 162 till 340 tusen röster. Det stora lyftet skedde mellan 2010 och 2014 då SD ökade från 340 till 801 tusen röster, 235%. SD ökade också till 2018 då man fick 1136 tusen röster men ökningstakten avtog markant till 41%.

Den gröna stapeln visar hur mycket antalet röster ökade mellan varje mandatperiod. Mellan 2002 och 1998 ökade antalet som röstade på SD med 57 tusen och mellan 2014 och 2010 ökade antalet som röstade på SD med 462 tusen. Ökningstakten sjönk mellan 2014 och 2018 till 334 tusen. Vi har således fått ett tydligt trendbrott och kan, utifrån det, beräkna och skatta hur stora SD kommer att kunna bli. Det som stärker denna analys är att SD tappar i ökningstakt mest i valkretsar där man redan är stora (Skåne) men mindre i valkretsar där man ännu inte samlat lika mycket stöd (Stockholm).

Den observante ser att ökningstakten är brant uppåt fram till 2014 men sedan avtagande och att modellen antar en betydligt beskedligare minskning än mellan 2014 och 2018, så modellen är, om något, optimistisk i sina antaganden om utvecklingen för SD.

Viktigt att ha i åtanke är att Sverige importerar många nya väljare från tredje världen varje år vilket ökar antalet röstande. Denna ökning av invandrare röstande i kombination med det avtagande stödet till SD visas i den gula linjen där det procentuella stödet till SD i relation till antalet röstande visas. Vi ser att vi enkelt kan prognostisera att SD kommer att ”peaka” på 25%.

En mycket intressant information eftersom vi då kan konstatera att 75% inte röstar på SD, någonsin enligt den rådande röstredovisningen.

SD ska värna svenska folket intressen. Vi ser att det går betydligt bättre i många andra länder som t.ex. Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Italien, o.s.v. Det finns inget land i världen där ursprungsbefolkningens röst är så svag som i Sverige. SD har bevisligen misslyckats.

I kommande delar ska Fria Sidor i detalj granska valdistrikten, det finns mer än 6000 och där se om det finns information värd att beakta och om det finns logiska förklaringar till varför SD inte växer trots att massinvandringen eskalerat helt utom kontroll.