Det är en myt att migrationen avtar

Ska på sikt ersätta svenskarna

Det är en myt att antalet migranter minskar till Sverige. De flesta blandar ihop de som söker asyl, något som varierat mellan åren, och de som får uppehållstillstånd.

Vi kan läsa varje dag i etablerad media men också i alternativ media att asyltrycket nu minskar på Sverige. Det är visserligen sant men riskerar att förleda den som inte fördjupar sig att tro att faran nu är över – så är det inte – tvärtom.

Skälet är att antalet uppehållstillstånd som beviljats i Sverige har ökat ca: 7% per år sedan 1980. De som kom först var asylsökanden men sedan kom deras anhöriga. Idag är anhöriga den största gruppen. Den gruppen ökar varje år med ca: 4%. Det som utmärker den gruppen är att ökningstakten är konstant. Det finns fler utrikesfödda i Sverige och då ökar anhöriginvandringen.

Antalet asylsökanden korrelerar med kriser och krig i världen men antalet anhöriga korrelerar med hur många utrikes födda det finns i Sverige. Därför kommer antalet uppehållstillstånd att öka varje år även om regeringen Löfvén skulle få ner antalet asylsökanden till noll. Detta berättar man dock inte för svenska folket utan Ygeman och Löfven får det att framstå som att man tar i med hårdhandskarna.

Titta gärna på graferna som finns på Fria Sidor. De är uppdaterade med den senaste statistiken och där framgår att antalet uppehållstillstånd ökar också 2016.

Tro inte att våra politiker för en sekund har övergivit tanken att byta ut svenska folket, de har bara ändrat retoriken.