De naturliga klimatförändringarna

Klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv: Del 4

Snart på en ort nära dig

Klimatalarmismen, som idag ska omfamnas av alla, bygger i grunden inte på vetenskap utan på propaganda. Det råder inte alls enighet om hur mycket koldioxid påverkar växthuseffekten eller om det är bra eller dåligt. Vi har tidigare visat att koldioxiden som tidigare fanns fritt i atmosfären med tiden bundits till jorden. Halten koldioxid i atmosfären har sjunkit med ca: 95% de senaste 500 miljoner åren. Vi har tittat på koldioxiden som livets gas, helt giftfri, och en nödvändighet för växternas och vår egen överlevnad. Vi har tittat på det ständiga utbyte av värme in till jorden från solen och utstrålningen tillbaka ut i rymden, där växthuseffekten är det enda som räddar oss från en kall död. I senaste inlägget tittade vi på frågan om det är bra eller dåligt om det skulle bli varmare på jorden och var det förmodligen skulle ske. I detta inlägg ska vi titta på jordens temperaturhistoria.

Jorden beräknas vara 4,6 miljarder år gammal men forskarna vet ganska lite om de första 4,5 miljarder åren. Det är främst de senaste 100 miljoner åren man vet mer säkert hur temperaturen utvecklats. Mellan 100-50 miljoner år sedan var det betydligt varmare än idag. För ca: 50 miljoner år sedan hade jorden blivit kallare och vi hade fått de första istäckena. Det blev ständigt kallare och för 2 miljoner år sedan började vi få istider. Det är denna istidsålder vi nu befinner oss i. Vi kan se på bilden nedan att temperaturen sjunkit med ca: 6 grader men också att den de senaste 2 miljoner åren varierat mycket mer. Som du ser på de lägsta värdena var det den senaste istiden -8 kallare mot genomsnittet mätt över perioden men också att vi idag är högt uppe igen, i en varmperiod. Vi är där det senaste strecket nuddar den röda linjen. Vad tror du, fundera, är sannolikheten att det nu blir varmare eller kallare? Vad borde vi oroa oss för, speciellt på det norra halvklotet? Tror du att kurvan sticker iväg uppåt mot temperaturerna som rådde för 5 miljoner år sedan, eller tror du att det troliga är att den igen, som skett de senaste 2 miljoner åren, snuddar den röda linjen för att sedan dyka ner igen mot -6 grader på axeln?

Bildresultat för temperaturutveckling de senaste 5 miljoner åren

Vi kan se att de senaste 1 miljon åren har en cykel varat ca: 100000 år, där det varit inlandsis mellan 80000 och 90000 år, i varje cykel. Den senaste istiden startade för ca. 110000 år sedan och det var som kallast för 20000 år sedan. Då hade vi ett 4 km tjockt glaciärtäcke på norra halvklotet. Mycket tyder därför på att vi just nu befinner oss i slutet av en värmeperiod. Egentligen lever vi på lånad tid, det borde redan ha börjat bli kallare.

Här nedan ser du det lite mer i detalj. När vänder temperaturen kraftigt neråt?

Bildresultat för falskt alarm tusentals år före nutid

Faktum är att vi hade som högst temperatur för ca: 6000 år sedan. något som kallas ”det Holocena optimet” vilket får antyda att man uppfattar det som bra att det är varmare. Vid denna tid växte barrträd längre norrut och lövskogarna var mycket högre upp än de är idag. I Södermanland kunde man plocka vindruvor och i Skåne fanns pelikaner. Vi har faktiskt haft många perioder de senaste 5000 åren som varit varmare än nu utan någon katastrof för mänskligheten.

Bildresultat för falskt alarm tusentals år före nutid

Problemet att mäta trender för temperaturen

När vi tittar på trender har det stor betydelse över vilken period vi mäter. Ska vi dra slutsatser från 20, 30, 50, 100, 200 eller 1000 år? Eller varför inte miljoner år? Det mest hederliga är att titta på en längre period för att se om det finns något vi kan lära oss. Det gör det. Grafen nedan visar att temperaturökningarna, mätt som 100-års genomsnitt, svängt fram och tillbaka. Är det då vetenskapligt att ta de senaste 100 åren och sedan extrapolera den trenden? Hade vi gjort så vid något tidigare tillfälle, välj själv period, kunde vi kommit fram till i stort sett vad som helst.

Bildresultat för Grönländska temperaturändringar fart över hundra års intervall de senaste 50 000 åren

 

Tittar vi då på de senaste 300 åren tycks dagens trend ha börjat i mitten på 1800-talet och sedan fortsatt i ungefär samma takt. Vi ser att ökningstakten varit oförändrad under hela perioden, detta trots att vi släpper ut betydligt mer koldioxid idag än då. Det IPPC gör är att anta att denna trend ska fortsätta och t.o.m. accelerera. Allt sägs vara koldioxidens ”fel”. Man tittar inte på graferna ovan för de visar en helt annan bild. Kan vi verkligen kalla det de håller på med för forskning eller vetenskap? Hur dumma tror de att vi är?

Bildresultat för falskt alarm glaciäravsmältningen

Några som vill peka på att koldioxiden inte har så stor effekt hänvisar till de senaste 18 åren då ingen ökning alls har skett. Kanske ska vi utgå från detta och extrapolera? Vilken trend ska vi extrapolera tycker du? Nej, just det, vi kan inte säga något baserat på dessa grunda och närmast löjeväckande analyser. Vi måste gräva mycket djupare och hitta förklaringar till tidigare temperaturvariationer för att förstå. Först då kan vi tala om vetenskap men då blir bilden mycket mer komplex och de enkla svaren uteblir. Kanske vet vi inte helt enkelt?

Bildresultat för no global warming temperature the last 20 years 2015 NIPCC

Slutsats

Det har blivit kallare på jorden. Vi är i slutet av en varmperiod och om mönstret upprepas från de senaste 2 miljoner åren går vi ”snart” in i en ny istid. Tar det 10 år eller 1000, ingen vet men vetenskapen, temperaturdata, säger oss att det högst sannolika är att det blir så. Vi har också sett att ingen katastrof har drabbat oss människor trots att det varit varmare än idag många gånger tidigare de senaste 5000 åren. Istiderna har däremot omöjliggjort liv för oss människor i stora delar av norra halvklotet.

Var och en kan leka IPCC och själv välja sin egen favoritperiod och extrapolera den i alla framtid. Våra modeller, teorier och experiment kommer ändå inte påverka jorden, som styrs av mycket större krafter än vad vi får lära oss. Tänk om koldioxiden ändå var den där dunderkuren som kunde låta oss slippa huka under ett 4 km tjockt glaciärtäcke, vore det inte fiffigt. Bara starta upp massor av kolkraftverk och varför inte uppfinna en koldioxidmaskin, som formligen vräker ut koldioxid, allt för att vi ska kunna bo kvar i Sverige. Men nej, jordens temperatur tycks leva sitt eget liv, även om vi gärna vill tro att vi har stor påverkan på den. Tids nog kommer vi svenskar att behöva flytta på oss.

Denna serie bygger på den fantastiska boken ”Falskt Alarm” av Gösta Pettersson som inte har något samröre med Fria Sidor. Läs den. Den kan du gratis ladda hem som pdf-fil från länken nedan. Denna serie gör inte boken rättvisa. Läs den så förstår du mycket mer.