1900-talets största bluff

Fria Sidor granskar ”förintelsen”: Del 21

Arthur Butz - The Hoax of the Twentieth Century

Kritik mot den officiella versionen av ”förintelsen” började strax efter andra världskriget med Paul Rassinier, en socialist som själv satt i koncentrationsläger där han hjälpte bl.a. judar. Under 1960-talet började allt fler att ifrågasätta myten och på 1970-talet de verkligt tunga vetenskapliga analyserna publiceras. Dessa verk är fulla av citat, fotnoter, dokument, bilder och bevis. Mest framträdande var Wilhelm Stäglich och Arthur Butz men Richard Harwood nådde kanske stört räckvidd.

The Hoax of the Twentieth Century

Boken Dog verkligen 6 miljoner? av Richard Harwood blev så populär, inte minst i Tyskland, att judarna ansåg sig nödgade att göra någonting åt saken. Oberoende forskare började nu i allt högre grad att förtalas och anklagas för att vara nazister och antisemiter. Allt fler vetenskapliga verk hamnade nu under den tyska censurlagstiftningen och berövade således tyska folket möjlighet till en oberoende, saklig, analys av historien.

Ett av verken som censurerades och brändes var The Hoax of the Twentieth Century av Arthur Butz. Boken hade fått stort genomslag i USA 1976 och hade extra tyngd eftersom Butz var professor i elektromekanik och datorvetenskap vid Northwestern University.

Boken är en av de mest väldokumenterade och är än idag en form av bibel för alla som vill sätta sig in i ämnet tillsammans med Wilhelm Stäglichs bok The Auschwitz Myth. The Hoax of the Twentieth Century trycktes först i Storbritannien och skickades till samtliga parlamentsledamöter. Den mötte dock samma avsky som boken Dog verkligen 6 miljoner?. Judiska lobbyn protesterade ursinnigt och anklagade Butz bok för att vara antisemitisk och hat-litteratur. En underavdelning till Jewish World Congress, Institute for Jewish Affairs, publicerade ett nedvärderande omdöme om boken i sin tidskrift.

1977 åkte Butz på en världsturné för att marknadsföra sin bok men det var i USA den skulle få störst spridning. Detta efter att universitetets egen tidning, baserat på en artikel i Jerusalem Post, skrivit om den. Butz fick nu mängder av brev från studenter och fakultetsmedlemmar som fördömde honom och boken. Många krävde t.o.m. hans avgång. Denna uppståndelse resulterade i att även judiska New York Times skrev om boken och kallade den, felaktigt, En fabricerad bluff. Rektorn sade att det var

”en skam att den amerikanska konstitutionen gav rätt att vanhedra de döda och offren för förintelselägren”.

Ingen tycktes bry sig om innehållet i boken, de flesta som uttalade sig hade inte ens läst den. Detta blev helt uppenbart eftersom många prominenta kritiker refererade till boken med New York Times titel, En fabricerad bluff och inte originaltiteln, The Hoax of the Twentieth Century, även de som påstod sig ha läst den.

Det betyder också i klartext att all form av kritisk eller ifrågasättande, oavsett sanningshalt, anses omoralisk. Sanningen är därför inget försvar, något som också tyska domstolen uttalat.

Ledningen för Northwestern University beslöt att inte vidta disciplinära åtgärder men hotades från judiska finansiärer med indragna donationer så man fördömde boken officiellt och startade ett seminarium med namnet Förintelsens Dimensioner som helt presenterade den godkända officiella versionen. Seminariet hölls av tre judar och en kristen sionist. Det hade dessutom organiserats av den judiska stiftelsen Hillel. Stiftelsen betalade också för en helsidesannons i universitetets tidning där ca: hälften av alla fakultetsmedlemmar skrivit under att de tog avstånd från Arthur Butz bok.

Rudolf Höss utsattes för omfattande judisk tortyr och hans familj hotades. Han erkände därför vad som helst.

I februari 1979 skickade John Bennett, sekreterare för Victorian Council for Civil Liberties, boken, The Hoax of the Twentieth Century, för påseende till sina kollegor i Australien med en uppmaning att den inte var avsett för allmänheten. Brevet läckte dock till rabbinen John Levi. Genast började förföljelserna i australiensiskt media. Bennett vidhöll dock att judarna försökte hindra all kritik genom anklagelser om antisemitism och speciellt då den judiska terrorismen i Palestina. Han fortsatte sitt arbete, gjorde en egen skrift och besökte flera konferenser. Detta ledde sedan till att han fick avgå som ordförande för den förening vars huvudsyfte var just yttrandefrihet. Han startade då en egen förening Australian Civil Liberties Union och försvarade in till sin död, 2013, yttrandefriheten trots ständiga attacker från den mäktiga judiska lobbyn.

Slutsats

”Förintelsen” är inte det enda man ljuger för oss om. Den är bara kronan på verket av alla lögner som klimatbluffen, invandringsbluffen, Apollo-bluffen, rasbluffen, IQ-bluffen, vaccin-bluffen, läkemedelsbluffen, livsmedelsbluffen, bluffen om hotet från Ryssland, genusbluffen, allas rätt till svensk välfärd, Estonia-bluffen, Palme-bluffen, Kennedy-bluffen, drogbluffen, bluffen om kriget mot terrorismen, 9/11, 7/7, o.s.v. e.t.c. Är du tveksam kanske du ska ställa dig frågan varför ”förintelsen” är sann när de andra sakerna inte är det?

Fria Sidor vet inte hur långt du som läsare kommit och det är en formidabel, närmast chockartad, resa från den falska officiella verklighetsbilden till den verkliga. Är du det minsta tveksam börja då med något av ovanstående som intresserar dig mest och ta reda på allt du kan om detta område. Använd och sök efter kunskap utanför de officiellt godkända kanalerna. En viss vägledning på betrodda källor, kanske en start, kan du få i Rekommenderade länkar här på Fria Sidor men lita inte på nått, inte ens på Fria Sidor, utan sätt dig in själv i de olika frågeställningarna. Endast när du på allvar förstår själv faller pusselbitarna på plats. Fria Sidor är inte facit, utan en hjälp, ett stöd, ett verktyg och en uppmaning till varje svensk att börja tänka själv.

Du kan läsa boken gratis i pdf-format, på engelska eller beställa boken i länken nedan. Där kan du ladda ner nästan alla böcker gratis i pdf-format.

http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=7

Denna serie bygger på Joel S. A. Haywards examensarbete. Det är något av det bästa som skrivits om denna fråga. Han gjorde bara ett arbete och blev så hårt attackerad av den judiska lobbyn att han helt dragit sig tillbaka från detta område och lever nu ett vanligt liv i Nya Zeeland och vill inte att verket ska spridas på nätet. Det finns en del falska kopior. Originalet går dock att beställa här. Det rekommenderas varmt för dig som förstår mycket redan.

Är du bara nyfiken och i början av ditt uppvaknande kan du med fördel börja med den mer grundläggande boken i länken nedan. Du är helt anonym när du laddar ner den i pdf-format från Fria Sidors server.

En tom säck kan inte stå

Testa också gärna dina kunskaper på utmärkta sidan forintelsen.nu