Stärk din könsidentitet

Så här i Pridetider är det mycket tal om HBTQ. Vi ska lära oss allt om könsöverskridande identiteter. Minsta ifrågasättande leder till ett omedelbart fördömande. HBTQ och Pride kan ha sin plats i förskingringen men får inte inta plats i centrum som idag. Om heteronormen på allvar bryts hotar en stundande samhällskollaps.

På samma sätt som mångkultur inte kan existera utan separata kulturer så kan man inte ha en könsöverskridande identitet om det inte finns något kön.

De flesta ungdomar får aldrig lära sig om hur det är att vara kvinna och man. De får aldrig lära sig om de ytterst komplicerade processer som skapar mannen och kvinnan i en rad olika steg från befruktningen och påverkar oss hela livet ut. De flesta unga män har endast en vag bild hur kvinnan fungerar och vice versa.

Är det inte viktigt att heterosexuella, en överväldigande majoritet, får lära sig om hur detta fungerar innan man lär sig om HBTQ? H betyder att man gillar någon av det motsatta könet, B att man kan gilla båda könen och T att man har en motsatt könsidentitet mot det biologiska könet. Gemensamt för att HBT ska finnas är att det finns två olika kön till att börja med.

En människa har ca: 30 miljarder celler i kroppen. I varje cell finns två kromosomer som bestämmer kön. Hos kvinnan är det två X-kromosomer och hos mannen en X-kromosom och en Y-kromosom. Varje cell i din kropp har således två könskromosomer. Således finns drygt 30 miljarder par könskromosomer i varje människa. De här påverkar självklart utvecklingen lite olika hos pojkar och flickor. Varför får vi inte lära oss det?

 

File:XY-Chromosomen.jpg

Detta påminner inte så lite om strävan i vårt samhälle att lära oss om andra kulturer och folk, samtidigt som vi knappt vet något om vår egen historia och bakgrund. Det är som om man vill tänka bort begreppet folk och på samma sätt tänka bort begreppet kön.

Det finns tydliga paralleller mellan dessa i samhället märkliga förhållningssätt. Det finns inga raser bara en humanitet. Det finns inga kön, bara människor. Det finns inga nationer bara artificiella gränser. Det finns inget bättre och sämre, bara olika. Det finns inget vi och dem, bara ett inkluderande stort Vi. Allt låter vackert och bra, som John Lennons sång Imagine.

Han sjöng visserligen om att det varken fanns nationer eller religioner men kunde väl inte då föreställa sig att det inte heller skulle finnas något kön.

Det finns ganska många sidor på nätet som handlar om hur män kan stärka sin manlighet genom testosteron och om hur kvinnorna kan stärka sin kvinnlighet samt hur de påverkas av svängningar i östrogen och progesteron.

Det intressanta är att många av de råd som ges är lika för män och kvinnor. Det handlar om att undvika för mycket övervikt, äta rätt sorts fett, minska ner på socker, minska stressen, sova mer, ha rätt nivåer på D-vitamin och Zink, få tillräckligt med sol, att vistas ute, undvika för mycket alkohol och att träna regelbundet. Det handlar om att undvika gifter i maten och att välja ekologiska giftfria livsmedel om det går. Ekologiskt kött, fisk och kyckling och ekologiska livsmedel över huvud taget  förefaller vara både mer näringsrika och innehålla mindre gifter om man får lite snabbt sammanfatta resultatet.

Det enda råd som verkar skilja är att män rekommenderas mer styrketräning och explosiv träning. Både män och kvinnor rekommenderas regelbunden träning då det stärker kroppens funktioner och sätter igång blodflödet och diverse system i kroppen. Inte förvånande anses sex vara bra för att må bra för båda könen.

Mannen (XY) och kvinnan (XX) är normen. Därmed också familjen och barnen. Det vi kallar mamma. pappa och barn. HBTQ kan finnas i förskingringen men inte ta plats på scenen i centrum som den gör idag. Då har den politiska korrektheten upphöjts till statsreligion och är början på en samhällskollaps.

Känner du att det här är inget för dig, då kan du istället lära dig mer om hur du kan stärka din egen könsidentitet. Än så länge är det inte förbjudet.

Helt naturligt – enligt naturen och biologin