Antalet asylsökanden fortsätter i oförminskad takt

Svenska folket ska tydligen bytas ut

Invasionen fortsätter som vanligt

Svenska folket ska tydligen bytas ut. Makthavarna har uppenbarligen bestämt sig. Sverige har tagit emot asylsökanden motsvarande 9 genomsnittliga år.  Istället för ett totalstopp fortsätter vi fylla på som om ingenting hade hänt.

Ny statistik från Migrationsverket visar att årstakten för 2016, 30 324, överstiger medelvärdet för perioden 2000-2011. Visserligen är dagens nivåer lägre än de hysteriska åren 2012-2015 men Sverige har, som Fria Sidor kan visa, tagit emot 237 183 asylsökanden fler än vad som är motiverat av genomsnittet. Det betyder att vi fyllt på med antalet asylsökanden motsvarande 9 genomsnittliga år.

Istället för att då ta en paus i mottagandet eller åtminstone minska det till under det historiska genomsnittet visar statistiken att 2016 kommer överskrida minst 8 av 15 år under perioden 2000-2015. Sverige fortsätter således att fylla på i minst samma takt som tidigare. En snabb titt på grafen nedan visar att prognosen för 2016 är minst i nivå med snittet av antalet asylsökanden Sverige tagit emot under 2000-talet.

Folkutbytet fortsätter i oförminskad takt
Folkutbytet fortsätter i oförminskad takt

Detta är också helt enligt vad man sagt från regeringen Löfven. Åtgärderna som vidtagits riktade sig mot att få ner den stora ökningen främst under hösten 2015. Den kraftiga ökning som redan tog sin början 2012 hade man ingenting alls emot. Åtgärderna gäller också bara i 3 år, sedan kan antalet asylsökanden tillåtas öka igen, från denna redan mycket höga nivå. Helt uppenbart har man inga som helst planer på att minska takten på det pågående folkutbytet.

Grafen nedan visar att det kom fler under de hysteriska åren 2012-2015, 342 324, än det gjorde de 12 år som föregick dem 2000-2011. Då kom 315 423. Räknar vi på genomsnittet för perioden 2000-2011 hamnar vi på 26 285. Drar vi ifrån 4 års genomsnitt från de som totalt kom 2012-2015 blir ”överskottet” 237 183. Detta motsvarar 9 års genomsnittligt antal asylsökanden. Sverige har med andra ord under de senaste åren ”fyllt på” så att vi har att göra motsvarande 9 genomsnittliga år. Bara under 2015 kom asylsökanden motsvarande 6 genomsnittliga år.

2016 innebär ingen ”andningspaus” – påfyllningen fortsätter som tidigare. Folkutbytet fortsätter i oförminskad takt.

Asyltotalmedeljuli2016