Socialdemokratin och kommunismen

Fria Sidor granskar Socialdemokraterna: Del 6

Juden och kommunisten Genrikh Yagoda - en av historiens värsta massmördare

Ingvar Carlsson, f.d. statsminister och socialdemokrat, skrev i en skrift ”Vad är socialdemokrati?” år 1981 att ”reformisten räknar med att de stegvisa förändringarna så småningom ska leda till en fullständig omdaning av samhället. På så sätt är reformisten revolutionär”. Ändå står han i SVT och hävdar att det är en förolämpning att socialdemokraterna kopplas samman med kommunisterna, året är 1990. Samtidigt som man utåt varit mån om att distansera sig från kommunisterna har man gett omfattande stöd, på många olika sätt, till kommunistiska regimer. Socialdemokraterna har aldrig tagit avstånd från socialistiska och kommunistiska regimers brott och har sedan starten regerat med passivt stöd från kommunisterna.

Socialdemokratiskt stöd till kommunisterna

1917 reste ledare för Sveriges socialdemokratiska parti till Petrograd för att gratulera till maktövertagandet. Hjalmar Branting var frimurare, precis som Lenin och Trotskij. 1919 anlände lastångaren Eskilstuna till Petrograd med läkemedel, förbandsartiklar och kirurgiska instrument. Det var en gåva från svenska socialister. I Limhamn utanför Malmö grundades en flygfabrik som på 1920-talet sålde vapen till Bolsjevikerna. Per Albin Hansson lyckades stoppa militära och civila insatser till stöd för Finland mot kommunisterna. Denna hjälp fick ordnas på frivillig basis av svenska nationalister och motståndsmän. När röda khmererna tågade in i Kambodja tackade Pol Pot Sverige för allt bistånd. Socialdemokraten Birgitta Dahl hävdade att terrorn bara var en ”lögn och spekulation”. Socialdemkraternas stöd till folkmordsregimen i Sydafrika och ANC, kommunistisk, var helt avgörande vid denna tidpunkt och skedde i det fördolda.

Kommunistiskt stöd till Sverige

Arbetarpartiet kommunisterna fick 1978-1990 över 13 miljoner i stöd från Sovjetunionen. Även VPK fick stöd från Sovjetunionen. Sverige var bara ett av 80 länder som fick ekonomiskt bistånd, bl.a. det finska och danska kommunistpartiet. Den svenska regeringen vägrade dock tillsätta en utredning trots att Ryssland 1993 var redo att lämna ut bevis. Häxjakten på de som samarbetade med nationalsocialisterna i Tyskland tar aldrig slut men de som samarbetade med kommunisterna, där delar fanns bevarat i bl.a. Stasiarkiven, får inte komma till allmänhetens kännedom. Stora delar av materialet är nu förstört.

Ingvar Carlsson, Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Lenin är fyra hjul under samma vagn

Infiltrationen

Den svenska vänstern har totalt infiltrerat varje del av samhället. Kommunistledaren Lars Werner tyckte t.o.m. att LO-basen Stig Malm lät som en kommunist – året var 1984. Det kryllade/kryllar av kommunister inom fackföreningsrörelsen, kulturen, universiteten och den politiska maktapparaten.

Marita Ulvskog var med i KFML(r) – Marxist-Leninisterna (revolutionärerna). Hon utsågs sedan till civilminister, år 1994, av Ingvar Carlsson, till kulturminister, år 1996, av Göran Persson, till Socialdemokraternas partisekreterare 2004 och 2009 till ledamot av Europaparlamentet, en post hon innehar än idag.

Claes Eklund, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm, utsågs till sakkunnig i Finansdepartementet redan 1982 för Socialdemokraterna och har sedan haft en lysande karriär inom statsförvaltningen, som chefsekonom på Posten och SEB och har olika internationella uppdrag kopplade till EU. Han var också med i KFML och KFML(r) studentförbund.

KFML chefsideolog, Bo Gustafsson, blev professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet. Jan Myrdal kallade Stalins femårsplan för ”förnuftets planekonomi”. Enligt Myrdal hade Sovjetunionen en bättre ekonomisk utveckling än USA. Han ansåg också att Pol Pots terror i Kampuchea var ”riktig och nödvändig”. I det, enligt Jan Myrdal, ”rättfärdighetens rike” var det förbjudet att visa tillgivenhet för släktingar och familjemedlemmar. Han hyllade också Albanien och fick pris till Olof Palmes minne.

Jan Myrdal 01.JPG
Jan Myrdal – vill inte tänka på kommunisternas brott mot mänskligheten

Jakob Dahlin, Riksradion, deltog i maoisternas grundcirkel i marxism. Han gjorde program med Täppas Fågelberg, SR, och gav ut musik med Annika Hagström, tidigare skribent på stalinistiska Norrskensflamman och flitigt anlitad av Expressen, TV4 och SVT. Hon är i sin tur gift med Anders Ehnmark, författare och skribent, som varit medlem i VPK och skribent på stalinistiska Norrskensflamman, kolumnist på Expressen och hedersdoktor i filosofi.

Artur Lundkvist, DN, önskade på sikt en revolution i Sverige, Sven Delblanc ville arbeta för revolutionens röda vår och att i kampen inte visa någon försonlighet, Olof Lagercrantz, DN, såg den nya människan utformas i Nord-Vietnam. Lars Forsell, DN, drömde om ett enat socialistiskt Europa, Folke Isaksson, DN, förespråkade socialistiska revolutioner, Karl Vennberg, Aftonbladet, krävde stöd till Kubas kommunistiska regim.

Mängder av intellektuella svenskar hyllade Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien. Många hyllade den kommunistiska regimen i Rumänien. Sara Lidman, hyllad i media, var apologet för kommunisternas brott.

Fick socialdemokraternas helhjärtade stöd – idag bakom folkmordet i Sydafrika. Juden Yossel Mashel Slovo t.h.

Matts Gellerfelt, maoistisk debattör och författare, sedan skribent på SvD. Mottagare av Albert Bonniers stipendium. Göran Rosenberg, upphaussad författare och hedersdoktor som anlitats av flertalet svenska större mediehus, medlem i Clartégrupp, en organisation med kommunistiska rötter. Per Olof Enquist, prisbelönt hyllad röd författare som bl.a. försvarat röda khmerernas terror i Kambodja och försvarare av den sovjetiska spionen Arne Treholt. Den senare anlitades av Dagens Nyheters röde kulturredaktör, Leif Zern.

Robert Aschberg, känd mediepersonlighet och programledare, var maoistisk kommunist i sin ungdom. Göran Elwin, juris doktor bakom ett flertal TV-program, sade sig fortfarande tro på den marxistiska samhällsanalysen, året var 1990. Imperiets Joakim Thåström, gjorde reklam för den röda stjärnan och Sovjetunionen. Jerry Williams, hyllad sångare och musiker, var också kommunist. Den i media hyllade författaren och tyckaren Jan Guillou har fått Lenin-priset.

Gudrun Schyman, partiledare för FI!, tidigare medlem i Marxist-Leninistiska kampförbundet och vänsterpartiet kommunisterna har inga problem alls att få utrymme i svenska medier. Åsa Linderborg, Aftonbladet, är marxist och grät när muren föll. Hon har tom haft en radioföljetong om Vladimir Lenin i Sveriges radio , Sovjetunionens massmördare.

Nyfiken på Lenin och står Socialdemokraterna nära

Listan skulle kunna göras lång på kommunister som tagit plats inom Socialdemokratin, fått tillträde till det offentliga rummets bästa platser och hyllats av etablissemanget. Lasse Wilhelmson ställer frågan i den mycket viktiga intervjun hur det kan komma sig att marxister alltid har tillgång till kapitalistisk västmedias plattformar och dessutom på bästa plats? Är det inte underligt att kapitalistisk västmedia understöder marxismen?

Listan skulle kunna göras ännu längre på alla som nekats komma till tals i offentligheten genom den socialistiska och kommunistiska censuren. Den har varit så effektiv att det i Sverige idag inte längre existerar en traditionell höger. En höger som låter samhället utvecklas organiskt, inte genom revolution, där man ser både bakåt och framåt, ser till både individen och kollektivet och låter de för samhället mest beprövade och framgångsrika metoderna och individerna vara det som leder nationen framåt.

Alla bitar faller dock på plats i Lasse Wilhelmsons klockrena analys att marxismens egentliga syfte är att försvaga och utplåna länder, folk, nationer samt splittra medan sionismen är till för att säkra judestaten i Palestina. Det vänder sig i magen att behöva syna socialdemokratin. Denna falska fasad av kampen för arbetare, vilket idag alla kan se är en bluff, med de mest vidriga förflutna, kopplingar till sionismen och det ledande kapitalisterna. Plötsligt står det också klart att både sionisterna och socialdemokraterna gynnas av att upprätthålla förintelselögnen och allt som är kopplat till den. Fler och fler bitar faller på plats och att allmänheten inte fattar beror helt och hållet på all lögnpropaganda de i årtionden utsatts för. Ibland är det riktigt tungt att vara Sanningssökare.

Kommunister blev fascister

När kommunisternas brott inte längre kunde ursäktas kallades de istället fascistiska. Dagens Nyheter skrev 1989 att Kina behärskades av en fascistisk militärdiktatur. När Rumänien fick nya ledare efter Ceausescu kallade socialdemokraten Sten Andersson dem för fascister. När kommunisterna föll i Ryssland 1991 kallade Pierre Schori dem för högermän. Den amerikanska kapitalistiska affärstidskriften Forbes ställer nu frågan om Vladimir Putin är den ”nya Hitler”? Han är helt enkelt inte tillräckligt kommunistisk i deras smak. Inte så underligt mot bakgrund av ovanstående att SD kallas för extremhögern, fascister och nazister.

Tyvärr hör man inte sällan nationella använda exakt samma politiskt korrekta språkbruk för att man är rädd för att stämplas som nazist men, nej, det var varken fascister eller nazister som låg bakom flera hundra miljoner människors död, inte heller bakom det pågående folkmordet i alla västländer – bakom allt detta gömmer sig socialismen, sionismen och kommunismen. Dess inflytande har varit så totalt att det idag inte finns något parti i Sveriges Riksdag som inte är vänsterliberalt, med hull och hår svalt den enda rätta värdelösgrunden och helt upphört att ens antyda kommunismens och socialismens brott mot mänskligheten. Brott och kopplingar som får Sverigedemokraterna att framstå som änglar i jämförelse.

Frågan är hur länge vänstern ska få komma undan med sitt stöd och omfattande kopplingar till den kommunistiska och socialistiska terrorn och deras roll i det pågående folkmordet på svenskarna? Varför finns över huvud taget kommunisterna och socialisterna kvar i Sveriges Riksdag? Varför hyllas de fortfarande och får en massa priser? Varför tillåts dessa apologeter till världens värsta folkmord att inneha ledande positioner inom varje del av samhället? Varför ges de t.o.m. en plattform i alternativ media? Deras mörka förflutna borde diskvalificera dem för minst ett sekel framåt. Svensk massmedia är, som vanligt boven i dramat, man har gjort allt för att dölja dessa fruktansvärda brott för den breda allmänheten. Kanske beror det på att massmedia kontrolleras av samma kraft som stod bakom dessa brott? De som varken massmedia eller alternativ media någonsin vågar nämna.

I Sverige idag kan man knappt höja handen för att vinka utan att anklagas för hets mot folkgrupp (HMF). Urgamla svenska och indoeuropeiska symboler är också förbjudna liksom fanor, bilder och olika hälsningsfraser. I samma Sverige är det fullt lagligt att visa kommunistiska och judiska symboler, flaggor, bilder och hyllningar. De verkliga förövarna, de verkliga förbrytarna, går därmed helt fria i Sverige medan de som förlorade ska leva i evig skuld för något man inte ens gjort och under varje form av förbud.

Men om detta må vi inte berätta….

Not: Materialet är huvudsakligen hämtat från den Estlands-svenske författaren och filmskaparen Jüri Linas fantasiska böcker. Alla som har ambitionen att förstå vår samtid bör läsa hans böcker och se hans filmer. Se länkarna nedan.