Skepticism mot vaccin kan ge tio års fängelse

Vi har inte lyxen att vara ignoranta längre. Inom område efter område inskränkts våra fria rättigheter i land efter land. Nu ska vi inte längre själva få bestämma vad som sprutas direkt in i våra barns blodomlopp. Staten vill inte bara kontrollera och bestämma vad vi får tänka, de vill ha samma rättighet vad gäller våra kroppar. I Australien kan det nu ge upp till tio års fängelse om du som sjuk- eller undersköterska berättar om farligheten och osäkerheten med vacciner. För den som inte redan satt sig in i ämnet rekommenderas att göra det genom att titta på Linda Karlströms utmärkta föreläsning. Efter att ha sett den kommer du inse att allt inte är så självklart som Big Pharma och myndigheterna vill få dig att tro.

Tio års fängelse för skepticism mot vaccin

De australiensiska myndigheterna har varnat sjuk- och undersköterskor att i enskilda samtal eller på sociala medier uttrycka sig kritiskt mot vacciner samtidigt som man uppmanar allmänheten att anmäla vaccin-skeptiker till myndigheterna. Yrkesverksamma inom medicin kan få fängelse i upp till tio år om de uttrycker tveksamhet om vaccinernas effektivitet eller uppmanar till studier för att bestämma hur säkert och tryggt det är att ta dem.

Opponenter till den nya lagen menar att den individuella yttrandefriheten och vetenskapliga integriteten inskränks och att lagen är ett beställningsjobb från läkemedelslobbyn, Big Pharma.

”Utan undantag förväntar vi oss att legitimerade sjuk- och undersköterskor att använda de bästa tillgängliga bevisen när de fattar yrkesmässiga beslut. Detta inkluderar att ge vedertagen information till allmänheten om hälsofrågor”, säger ordföranden för sjuksköterskeföreningen Dr. Lynette Cusack.

Föreningen har bett australiensare att rapportera sjuk- och undersköterskor som uppmanar till försiktighet.

”Föreningen kommer ta ärenden som bryter mot de yrkesmässiga åtagandena på största allvar. Varje publicering av anti-vaccinationsmaterial eller råd, som är falskt, missledande eller bedrägligt och som distribueras av en sjuk- eller undersköterska kan också bryta mot australiensisk lag och leda till åtal.”

En av de starkaste förespråkarna för vacciner, hälsominister Jill Hennessy, har inget till övers för föräldrar som anser att det behövs fler studier för att säkerställa sina barns hälsa.

Hon beskriver skeptiker som “hjärndöda får” och säger vidare:

“Detta är en organiserad rörelse, huvudsakligen från USA som har bestämt sig för att missleda föräldrarna att vacciner är osäkra. Det är ett farligt budskap och ett som jag kommer att bekämpa.”

Australien är ett av de länder som gått längst i inskränkningen av föräldrars rätt att avstå från att ge vaccin till sina barn. I många delstater finns redan det som kallas ”No Jab / No Pay/Play”, vilket betyder att de föräldrar som avstår inte får ha sina barn på förskola och mister barnbidraget.

I Sverige är det Nya Moderaterna och Sofia Arkelsten som utmärkt sig i denna fråga. Hon motionerade 2017 om att göra vaccinationer obligatoriska för barn. Riksdagen avslog motionen. Sverige är ännu inte förstört i alla delar. Det finns vissa sundhetstecken kvar. Tro dock inget annat än att läkemedelsbolagen kommer fortsätta försöka, om och om igen.

Vi svenskar har inte längre lyxen att kunna vara ignoranta. Detta är bara en av många frågor där du för din egen och dina barns skulle måste samla kunskap.