Från Covid-19 till Ukraina

Gillar vaccinpass och The Great Reset

Fria Sidor ska i detta inlägg redogöra för sin syn på vad som pågår i Ukraina. En viktig del i detta är att förstå Ryssland och Vladimir Putin. Är det vi ser en verklig konflikt för andra än de berörda befolkningarna? Beror den konflikt vi nu ser som det framställs i massmedierna eller finns det i verkligheten helt andra agendor som ligger bakom? Låt oss börja denna upptäckt med hur Putin och Ryssland hanterat den, numer, bortglömda pandemin Covid-19. Inlägget bygger i hög grad (vad gäller Sputnik V) på Riley Waggamans blogg (se länk nedan). Lyssna också gärna på Whitney Webbs utmärkta intervju med Waggaman här.

Sputnik V

Allt fokus har legat på injektionerna i väst, då främst mRNA och Sputnik V har glömts bort. Det blir aktuellt att studera det nu i samband med Rysslands attack på Ukraina. Riley Waggaman, en tidigare medarbetare på Russia Today är baserad i Moskva och har synnerligen intressant information för den som vill veta mer om Sputnik V.

Skillnaden mellan Ryssland och västvärlden är obefintlig vad gäller vaccinerna, enlig Waggaman. Han hänvisar till en medicine doktor och professor, tillika politikern i St. Petersburg Redko Alexander Alekseevich. Redko säger så här (fritt tolkat):

”Det finns ingen pandemi i Ryssland bara en infodemi med syfte att genomföra ett socioekonomiskt experiment på befolkningen. Det finns varken ett isolerat virus eller ett vaccin mot det och testerna (fas 3) slutar 31 december 2022. Jag har många vänner som avlidit med Covid trots att de varit vaccinerade och 62 procent av alla som läggs in på sjukhus är vaccinerade.

Vi har institut i världsklass som Pasteur, Mechnikoff och Smorodintsev – alla med stor erfarenhet av att utveckla vacciner. Ingen av dem fick utveckla Sputnik V. I stället gick budet till Gamaleya. Det kallas Sputnik 5, inte Sputnik V, då företaget endast utvecklat fem vacciner i historien och inget av dem har varit framgångsrika.”

Det är helt uppenbart att något inte stämmer här. Västvärlden har Moderna – inte heller det företaget hade utvecklat ett vaccin innan corona. Redko påpekar att det är helt omöjligt att Gamaleya kunnat göra ett ”säkert och effektivt” vaccin på endast sex månader, inte minst med dess urusla tidigare försök. Samma sak gäller för Moderna.

Gamaleya påstår att de är ett världsledande institut och har visserligen en fin huvudbyggnad men byggnaden med vaccinfabriken är från andra världskriget, utan hiss. Vid en inspektion i juli 2020 mötte byggnaden inte ens säkerhetsföreskrifterna, enligt Waggaman.

Följer samma agenda som västvärlden

Vladimir Putin har mer eller mindre följt samma agenda som den vi haft i västvärlden. Först sade han att obligatorisk vaccinering var kontraproduktiv, bara för att några månader senare vara av uppfattningen att mer måste göras för att få människor att vaccinera sig. Ytterligare efter en tid argumenterade Putin för olika belöningar för dem som tog injektionen. Moskva införde i juni 2021 obligatorisk vaccinering (en uppnådd kvot på 60 procent) för de offentligt anställda.

Efter valet till Duman i september 2021, införde samtliga 85 regioner i Ryssland obligatorisk vaccinering samt vaccinpass (QR-kod). I Leningrad infördes krav på 100 procent vaccinering för alla offentligt anställda. Vissa regioner nekar till och med de utan vaccinpass sjukhusvård och ovaccinerade tvingades på många ställen till självisolering. Enligt Waggaman försöker Ryssland nu införa ett system med QR-kod (vaccinpass) som kommer att omfatta alla delar av samhället och göra ovaccinerade till andra klassens medborgare.

Den 7 oktober 2021 anklagade Putins talesman, Dmitry Peskov, alla som inte tagit vaccinet (en majoritet) för att vara oansvariga och för att orsaka andras död. Anna Popova, chef för en avdelning inom ryska folkhälsomyndigheten, sade att vaccinpassen kommer att upphöra först när alla är vaccinerade. Hur de ska tvinga de mer än 50 procent som inte tagit injektionen är en fråga som fortfarande hänger i luften.

Precis som i västvärlden, då kanske framför allt USA, finns många vittnesmål från Ryssland att sjukvården bidragit till att äldre dog i stor omfattning. Det skedde, enligt Waggaman, genom att de äldre isolerades, utan tillsyn, istället för att ges vård. Hundratusentals äldre kan ha dött i onödan genom denna försummelse.

Ett genvaccin

Sputnik V bygger, enligt uppgift, på två plattformar (Ad26 och Ad5) som transporterar genetiskt material in i cellerna. På Gamaleyas egen hemsida står det öppet att vaccinet är ett genetiskt vaccin. Gamaleyas chef, Alexander Gintsburg, säger själv att det inte finns några betydande skillnader mellan AstraZenecas vaccin och Sputnik V.

Enligt Waggaman pekar mycket på att Gamalaya aldrig ens utvecklat något eget coronavaccin. I stället verkar det som att man, allt enligt företagets egna dokument, har ett samarbete med en utländsk leverantör. Officiellt hade företaget tidigt ett samarbete med AstraZeneca. I dokumentet står att man köper vaccinet från en utländsk, icke angiven, leverantör i USD.

Varken säkert eller effektivt

Påståendet som ständigt upprepas i Ryssland är att Sputnik V är säkert och effektivt. Man hänvisar till den väl beprövade plattformen med adenovirus. Problemet är att Gamaleya aldrig varit framgångsrika att utveckla ett vaccin, ännu mindre ett genetiskt vaccin, tvärtom. I stället förekom Gamaleya i en skandal gällande förskingring och hade ekonomiska problem så sent som 2020, enligt Waggaman.

Inget system för vaccinskador

Till skillnad från i västvärlden finns i Ryssland inte något system för att registrera vaccinskador. Ingen vet därför om injektionerna är säkra eller inte. Ryska myndigheters position är att Sputnik V inte har några biverkningar alls och att det därför inte behövs några metoder att fånga upp eventuella skador.

Enskilda läkare berättar dock en annan historia och man har upprättat en informell privat databas dit vaccinskador kan rapporteras in. De läkare som påpekar riskerna etiketteras som terrorister och anti-vaxare och riskerar fängelse för sin uppfattning. Ingen större skillnad mot hur det är i många västländer således.

Ännu mer oroväckande är, enligt Waggaman, att ledande företrädare för Gamalaya och dess finansiärer öppet talar om fördelen med att blanda olika vacciner med Sputnik V, till exempel med Pfizer/BioNTech och Moderna. Detta utan några som helst säkerhetsstudier.

Huvudfinansiär till Sputnik V är en rysk statlig fond (RDIF) som leds av en före detta Goldman-Sachs medarbetare, Kirill Dmitriev. I maj 2020 skapade Sberbank, under ledning av WEF-medlemmen, tillika medlemmen av JP Morgan råd, Herman Gref, ett företag – Immunotechnology LLC – med syfte att transferera teknologi relaterat till injektionerna. Gref hävdar själv att han fick vaccinet redan i april 2002, vilket gör honom till en av de första i världen som injicerats med Sputnik V.

Vaccinpass

Ryska folket är alltmer oroat av det snabba och strikta införandet av vaccinpass (QR-kod). Det är värt att notera att Sperbank tillsammans med JP Morgan utvecklar ett eget betalsystem baserat på QR-kod, Spercoin, utöver Rysslands egna kommande digitala valuta.

Waggaman påpekar att Rysslands tidigare hälsominister, Veronika Skortsova, sitter i styrelsen för GPMB, Global Preparedness Monitoring Bord, skapat av WHO och Världsbanken. GPMB har fått generösa bidrag från Bill Gates. I styrelsen sitter Anthony Fauci samt en representant för Bill & Melinda Gates stiftelse. Enligt GPMB:s egna dokument handlar det om att:

”hantera nya auktoritativa metoder för övervakning och kontroll under den nya fas av pandemier som världen nu går in i och som är det ”nya normala”.

Bara veckor innan pandemin 2020 blev Skortsova chef för ryska FMBA som haft en viktig roll att ta fram vetenskapliga underlag för att, i ett tidigt skede av pandemin, peka på behovet av vacciner och restriktioner. Skortsova var tidigare indragen i en flera år lång skandal där myndigheterna manipulerat dödstal. Skandalen erkändes av den ryska regeringen men som den helt skylde på lokala guvernörer, enligt Waggaman.

Gillar The Great Reset

Den ryska regimen välkomnar öppet ”den fjärde industriella revolutionen”. I oktober 2021 skrev Ryssland ett avtal med WEF (World Economic Forum) för att inrätta ett institut att genomföra den. I olika dokument i relation till detta avtal står att:

”den ryska huvudstaden ska vara en förebild för genetiska pass som kan användas för att administrera genterapier”.

I dokumenten refererar man också till ”inplanterade medicinska produkter”. Redan 2019 skrev den ryska Duman en rapport om ny teknologi med syfte att skapa en ”ny typ av samhälle”.

Putin med på tåget

Vi kan bara konstatera att Ryssland lika mycket som västvärlden står bakom Klaus Schwab och WEFs visioner för framtiden. Sannolikt är det ännu värre i Ryssland än i västvärlden med den skillnaden att folket inte är lika villiga att gå med på agendan som vi i väst. Det är otänkbart att Putin skulle gå med på detta om han själv inte stödjer det. Det finns dock röster i Duman som varnar för utvecklingen, bland annat Mikhail Delyagin som säger att:

”införandet av dessa pass (QR-koder) inte är något annat än ett kuppförsök som kommer föra kontrollen över befolkningen till storföretagen och WHO. När dessa pass har införts så kommer all makt ligga hos ett fåtal ryska oligarker och överstatliga organ vilket i praktiken betyder slutet för Ryssland.”

Den ultimata ondskan

Riley Waggaman säger att det mänskligheten nu möter är en ondska som saknar motstycke i historien där vi människor förvandlas från självständiga subjekt till styrda objekt som är helt beroende av överhetens godkännande för vår existens. Tidigare hade vi människor både en kropp och själ – nu behöver vi ett pass för att ens ses som en önskvärd människa.

Dessa onda krafter ser människor som boskap, en biologisk massa, enligt Waggaman. Det talar till oss med en förmyndares röst. Deras språk är som en ockupant talar till de ockuperade, de senare som av någon anledning ännu inte förstår vad som sker. Denna ockupation sker av onda krafter och sker i alla länder i världen.

Världen backar tillfälligt

Det vi sett i hela världen, också i Ryssland, är ett formidabelt motstånd mot dessa planer från en viss del av befolkningen. Det är tillräckligt många för att man tillfälligt backar från sina planer. Självklart kommer man driva denna agenda vidare men just nu tar man ett steg tillbaka.

I Ryssland finns en tradition av civil olydnad. Det är en sak att skriva lagar, en annan att få folket att följa dem. På de flesta ställen där man försökt införa dessa krav på QR-koder har det blivit kaos och många har inte brytt sig om att följa reglerna, skriver Waggaman. Det kallas civil olydnad.

I Ryssland är det till och med förenat med fara att tvinga på folk dessa pass. Några som försökt har blivit knivhuggna. Denna civila olydnad har gjort att man tillfälligt backat i Ryssland. Vi ser en liknande tendens i övriga världen. Just nu kommer de ondskefulla globala styret inte vidare på Covid-spåret.

Först Covid-19…nu Ukraina

Informationen ovan visar oss, anser Fria Sidor, att Putin styrs lika mycket av dessa globalister och oligarker som alla andra. Vi måste inse att det idag inte finns några större genuina politiska motkrafter, varken i Sverige eller i något annat land. Alla måste bytas ut men det sker inte eftersom varje land har sina egna oligarker (i Sverige Wallenberg och Bonnier). Dessa flyter ovanpå oss andra som grädden flyter på mjölken. De samarbetar sedan med varandra, över nationsgränser, för att gynna sig själva och där en viktig del är att de också har kontroll över storföretagen som har en helt avgörande roll att driva på för Agenda 21 och 30. Självklart finns många som inte gillar utvecklingen men de förstår att deras företag går under om de uttrycker an avvikande uppfattning.

Dessa onda krafter och ultraförmögna oligarker gillar demokrati men hatar folkstyre. I deras demokrati styr de opinionen genom sina medier och mutar politiker antingen som i Ukraina rakt av med pengar i parlamentet eller som i Sverige efter avslutat uppdrag.

Det är mot bakgrund av det vi fått ta del av i detta inlägg svårt att tro att den konflikt vi nu ser i Ukraina inte också den är en del i en större plan. Några ställer sig bakom Ukraina och NATO, andra som hatar regimen i väst, ser Putin och kanske Kina som en motkraft. Det kan vara så, inget kan uteslutas, men det mesta tyder i stället på att syftet är att efter Covid-19 nu byta spår för att med andra metoder driva agendan vidare.

Cyberattack – nästa på agendan?

En självklart sådan är det Klaus Schwab varnade för 2021 – en cyberattack som skulle få Covid-19 att framstå som en barnlek, enligt Schwab. Det hölls en övning sommaren 2021 och där var Ryssland och Sperbank en viktig partner. I amerikansk etablerad media kommer nu dagligen fler och fler artiklar om ryssarnas oerhörda kapacitet vad gäller cyberattacker. Vi kan räkna med att dessa artiklar ökar i antal, även i Sverige. När det sjunkit in hos befolkningen tillräckligt att en attack kan bli verklighet, kommer vi förmodligen också att få en sådan – då skylld på Ryssland.

Putin behövs (den nya Hitler) för att skapa denna konflikt. Ryssland behöver isoleras helt för att konflikten ska bli trovärdig. När rätt tillfälle infinner sig står vi sedan utan Internet. Inga betalningar kan ske, inga varor kan därför levereras och ingen annan information kommer nå oss än den från våra myndigheter. Alla vaccinskador kommer att spädas ut eller glömmas i det kaos, armod och bråd död som kommer följa i nedstängningarnas spår. Som genom ett trolleri försvinner både Covid-19 och vaccinskadorna med dem.

Fria Sidor lider med befolkningarna i både Ukraina och Ryssland. Båda länderna styrs av sina egna oligarker som inte bryr sig om dem utan sina kollegor i andra länder där deras lojalitet ligger. Folket får alltid sätta sina liv till och dessutom betala för dessa konflikter där de också lär sig att hata varandra genom oligarkerna propaganda.

Förbered dig så gott du kan och gå inte på detta skådespel. Vi i Sverige måste börja se bortom det som för närvarande presenteras framför våra näsor. Hur tungt det än kan kännas, får vi inte ge upp utan måste varje dag arbeta för att Sverige, återigen, ska bli ett bra land att leva i. Ett land där politiker och myndigheter (samt självklart massmedierna) arbetar för oss, rapporterar sanningsenligt och slutar ljuga om precis allt.

Vi måste alla inse att vi för resten av våra liv kommer att behöva engagera oss för att återta vår frihet. Dessa ondskefulla psykopater som lyckats fånga oss i sitt nät kommer inte ge ifrån sig makten utan ständigt, med olika metoder, driva på för ”den nya världsordningen”, en världsregering med lydiga, kontrollerade, slavar utan eget existensberättigande.

Det tredje templet ska resas på nytt och världen styras från Jerusalem om de får sin vilja fram. En stor del av världens befolkning måste försvinna, eftersom de inte behövs i ”det nya normala” – de är värdelösa ätare enligt psykopaterna. Varken Putin eller Zelenskyj har några invändningar. De är båda bara tillfälliga, ditsatta, pjäser i en agenda mot målet.

Tack för att du läser Fria Sidor!