Experimentet på mänskligheten

Richard D. Hall - Richplanet.net - bevisar att vaccinerna innehåller okänt material.

De samlade bevisen från många oberoende forskare pekar allt starkare på att de så kallade vaccinerna innehåller något helt annat än bara mRNA i nanolipider och har ett annat syfte än tillverkarna och myndigheterna vill göra gällande. Det är svårt att ta in att alla de bilder vi sett av dessa märkliga formationer och okända föremål i ”vaccinerna” verkligen skulle vara sanna. Visserligen har analyserna gjorts av synnerligen trovärdiga forskarteam men det man rapporterat om är så oerhört att informationen har svårt att få fäste, även hos den mest skeptiske. Inte heller Richard D. Hall, en sanningssökare som driver sidan Richplanet, kunde riktigt tro på rapporterna. Han efterlyste därför hösten 2021 förseglade vacciner så att han själv skulle kunna, med egna ögon, bekräfta det andra forskare rapporterat om.  Någon skickade honom tre prover av Pfizer/BioNTech (Comernity). Det Richard D. Hall ser är chockerande och bekräftar till stora delar det andra forskare rapporterat om. Vi kan från detta dra slutsatsen att huvudsyftet med injektionerna inte har något med corona att göra, utan måste vara något helt annat. Det Richard D. Hall och David Fergusson kommit fram till är att det måste röra sig om någon form av nanoteknologi som i huvudsak bygger på grafen. I tre program förklaras varför detta inte är science-fiction, utan metoder och tekniker som finns beskrivna i många publicerade vetenskapliga dokument. Exakt vad det är, hur det fungerar eller syftet är fortfarande oklart men av underordnad betydelse. Dessa vacciner innehåller, bevisligen, material med annat syfte än att lindra sjukdom och de har injicerats i miljarder människor som inte har gått med på det. Det är, enligt Richard D. Hall, ett experiment på och brott mot mänskligheten som omedelbart måste upphöra och dessutom lagföras. Fria Sidor håller med. Avgör själv efter att ha tagit del av materialet. Det rekommenderas varmt, både för den fina grafiken, Richard D. Halls egna bevis samt förklaringarna om hur grafenoxid kan användas.

Nyligen genomfördes i Storbritannien en studie av samtliga fyra tillgängliga ”vacciner”. Slutsaten är definitiv och rapporterades i nättidningen The Exposé – alla innehåller grafenoxid och en mängd olika strukturer som sannolikt går att koppla till materialet.

Tack för att du läser Fria Sidor!