Skandalen i Charlottesville

Händelsen i Charlottesville, Virginia, 11-13 augusti 2017, där en fullt laglig och tillståndsgiven demonstration skulle hållas på lördagen urartade till en skandal där fredliga deltagare tvingades springa gatlopp omringade av vänsterpöbeln på alla sidor om sig och en polis som var helt passiv. Slutsatsen som alla som var där drar är att det var ett medvetet försök att skapa konflikt för att få ett skäl att stänga ner demonstrationen. Bristen på saklighet i rapporteringen om händelsen i etablerade medier, i Sverige och USA, är skrämmande. Sällan har det varit så tydligt att det som rapporteras om vad som verkligen hänt är en kaskad av lögner, från början till slut. Det står också klart att det spelar ingen roll hur tillmötesgående, fredliga eller villiga att förhandla de nationella är, de kommer alltid att bekämpas. Faktum är att händelsen i Charlottesville visar att vita kommer att bekämpas tills vi först tappat allt inflytande, sedan tills vi inte längre finns kvar. Någon annan slutsats går inte att dra.

Vänstern hatar högern – högern tolererar vänstern

Det som sker idag skulle aldrig ske om inte den judiska lobbyn lurat vänsterpöbeln att hata högern. Det är alldeles uppenbart att vänstern, genom hjärntvätt och indoktrinering, på allvar tror att de kommer få det bättre om vita nationalister försvinner och judiskt inflytande sitter på toppen. Det är svårt att se hur de kan vara så korkade men de tycks tro att om bara det egna landet fylls med främlingar, från alla jordens hörn, så att inga ”rasister” längre finns kvar kommer allt att bli ett nytt paradis.

I själva verket är alla egoister, står sig själv närmast. Det är därför svarta har organisationer som heter Black Lives Matter (BLM) och kurderna sina egna organisationer som kämpar för deras rättigheter, samer och judar likaså. När den vita vänstern ställer sig på samma sida som alla minoriteter känns det kanske skönt ett tag men efter att de hjälpt till att bekämpa vita nationella, som vill bevara sitt eget folk, finns sedan ingen kvar som kommer bry sig om dem, den vita vänstern. Den har då tjänat ut sitt syfte och kommer kastas på sophögen likt en förbrukad disktrasa. Vänstermannen får då vika ner huvudet, vika undan blicken och slicka sargen när han möter invandrargänget och vänsterkvinnorna kommer inte ha någon som skyddar dem när de tvingas till underkastelse.

Hoppas bli behandlade väl när de är i minoritet

Det paradoxala är att den nationella högern inte hatar den vita vänstern eftersom, hur mycket de än förstör, vi är en del av samma folk. Den fega godhetsknarkande vänsterpöbeln kan därför tryggt fortsätta att skända sina nationellt sinnade systrar och bröder, muntligen och fysiskt. Det dröjer dock inte länge förrän hatet snart kommer riktas mot dem, de är ju trots allt vita – det värsta du kan vara idag. De får vara med i stugvärmen tills vidare men tro inget annat än att de befinner sig längst ner på offerstegen.

Vad hände i Charlottesville?

Det råder ingen som helst tvekan att det blod som spilldes i Charlottesville helt och hållet måste tillskrivas Antifa/BLM, vänsterpöbeln och ledningen för Charlottesville.

Fredlig demonstration på fredagen

Ett fredligt möte var planerat, med talare till lördagen men redan på fredagen höll man en fredlig marsch helt utan våld och incidenter. Under lördagen hade tusentals samlats för att lyssna till talare som Richard Spencer och Mike Enoch men när deltagarna närmade sig parken för evenemanget tvingades de springa gatlopp, omgivna på båda sidor av en fradgande vänsterpöbel som sprutade pepparspray och syra, anföll med pinnar och tegelstenar, kastade behållare med urin och avföring som projektiler – allt medan polisen passivt tittade på.

När arrangörerna och åskådarna till slut närmade sig området stod polisen redan där och halva parken hade nu tilldelats motdemonstranterna som saknade demonstrationstillstånd. 11.06 kunde polisen kungöra att guvernören i Virginia, Terry McAuliffe, hade förklarat ett nödläge och att demonstrationen därför måste upplösas. Polisen började, med våld, fösa arrangörer och deltagare tillbaka mot den våldsamma anti-demokratiska vänsterpöbeln som, igen, fick möjlighet att använda syra, pepparspray och avföring på de fredligt sinnade nationalisterna.

Antifa/BLM förstör en fredlig, tillståndsgiven, demonstration

Förberett i månader

I flera månader hade arrangörerna samordnat och gjort upp en säkerhetsplan med polisen i Charlottesville. Helt uppenbart hade ledningen i Charlottesville gjort allt för att hindra att demonstrationen skulle bli av. Dock var man tvungen att ge vika efter två domstolsbeslut. När tiden kom att genomföra demonstrationen, som enligt domstolsbeslut hade lagligt stöd, följde polisen order från sitt anti-vita ledarskap, borgmästaren Mike Signer, att angripa de fridfulla deltagarna istället för att skydda dem. Styret i Charlottesville hade aldrig för avsikt att låta de fredliga demonstranterna uttrycka sina åsikter och utnyttja sin konstitutionella rättighet – att tala fritt. Metoden att stoppa den blev istället att låta Antifa/BLM provocera så att man hade det som förevändning att stoppa demonstrationen, för att sedan skylla allt på de fredliga arrangörerna och nationalistiska demonstranterna.

Sökte hetsa fram våld

Faktum är att stadsledningens och polisens agerande var det som ledde till de våldsamma sammandrabbningarna. Polisen gjorde inget försök att förebygga våldet, tvärtom deras agerande hetsade medvetet fram det. Det var tack vare deltagare som hade förutseende nog att ha med sig skydd som ett ännu värre blodbad kunde undvikas. Medlemmar i dessa organisationer, t.ex. Traditionella Arbetarepartiet, bildade en ring för att skydda övriga deltagare med sin personliga säkerhet som insats.

Skyddade deltagarna mot Antifa/BLM

Lögnmedia går bort sig fullständigt

Medierna och politiker i USA, både demokrater och republikaner, ljuger och snedvrider händelsen. Man talar om deltagarna som om de vore terrorister. I själva verket skulle inget ha hänt om bara polisen separerat, som är brukligt, deltagarna från den våldsamma och provocerande Antifa/BLM. Även i Sverige är vi vana vid att polisen låter Antifa befinna sig bara på en armslängds avstånd från fredliga demonstrationer. Fler än en talare och deltagare har genom åren därför, också i Sverige, fått saker och kroppsvätskor kastade på sig. Svenska etablerade medier har gjort allt för att helt skylla det våld, tumult och död som uppstod på de nationella. Slutsatsen är att nationella måste, precis som skedde i USA, se till att det finns de som har som enda uppgift att skydda deltagarna vid demonstrationer, för polisen gör det definitivt inte. De står på folkförrädarnas sida.

Trump’s pudel räcker inte – endast hans avgång

Omedelbart efter helgens tumult och dödsfall i Charlottesville, Virginia, sade Donald Trump:

”Vi fördömer i starkast möjliga ordalag denna otroliga uppvisning av hat, fördomar och våld från många sidor.”

Kritiken lät inte vänta på sig. Samtliga etablerade medier, från Fox till CNN, pekade på det faktum att Trump inte hade pekat ut de nationella som de skyldiga. Två dagar senare, under intensivt tryck, gjorde presidenten ett andra uttalande där han tog avstånd från och fördömde rasister, KKK, neo-nazister och vit-makt enligt följande:

“Rasismen är ond…och de som utövar våld i dess namn är kriminella våldsverkare, inkluderande KKK, neo-nazister, vit-makt förespråkare och andra hatgrupper som är motbjudande för allt som vi hyllar som amerikaner.”

Detta räckte dock inte för att Trump skulle tas till nåder. Istället fick han nu kritik för att avståndstagandet tagit två dagar. Det borde ha kommit omedelbart. Trump konstaterade sedan själv på Twitter att

”det spelar ingen roll vad jag gör, media blir aldrig nöjda”.

Trump vände därefter tillbaka, kanske för att han insett att han aldrig någonsin kommer att accepteras av våldsvänstern, i ett överraskande utspel där han starkt kritiserade vänstern, något han kallade Alt-left. Lärdomen är att det spelar ingen roll vad vi säger eller gör – så länge som vi inte helt och fullt går med på folkmordspolitiken blir etablissemanget aldrig nöjda.

Allt handlar om makt, resten är bara propaganda

Alla fina slagord till trots, händelsen i Charlottesville visar tydligt att de som styr inte bryr sig om tolerans, mänskliga rättigheter eller respekterar de lagar som finns. Vi ser här ett oändligt hat mot vita européer och ett självsäkert etablissemang som öppet använder sin makt för att brutalt tysta oliktänkande och inte bryr sig det minsta om människoliv går till spillo. Judiskt kontrollerade medier försöker genom lögner skylla våldet på arrangörerna och deltagarna trots att varken våldet från Antifa/BLM, helikopterhaveriet eller bilen som körde in i folkmassan har något att göra med de nationalister som var där denna dag. Inte heller fanns där särskilt många från KKK eller neo-nazistiska organisationer. De allra flesta var där för att protestera mot att maktetablissemanget vill nedmontera oss – först normerna, sedan kulturen, sedan arkitekturen, sedan skulpturerna och till sist, viktigast av allt, folket självt. Det som varit den egentliga måltavlan redan från början då judisk makt tog över rodret i västvärlden för så där ca: 100 år sedan. Man skiter högaktningsfullt i våra länder kultur och folk. Inget kunde bry dem mindre. De enda de bryr sig om är att de kan tjäna pengar på oss och ha makt över oss så att vi inte ska gå emot deras agenda.

Den vita europeiska vänstern borde fundera på vilka som verkligen bryr sig om dem när dimmorna skingrats? Globalister och den judiska lobbyn eller vita europeiska nationalister?