Polis och allmänhet i USA vägrar följa restriktioner

I USA som i många andra delar av världen inför man nya förordningar som begränsar människors frihet med corona som förevändning. Dessa förordningar är inte lag. En lag skapas och fastställs av de lagstiftande församlingarna i respektive delstat eller på federal nivå. Lagar har därför betydligt större tyngd och dess efterlevnad högre prioritet än förordningar. I USA säger nu en överväldigande majoritet av polisdistrikten att man inte kommer att prioritera efterlevnaden av dessa förordningar. Huvudskälet är att polisen har begränsat med resurser och det är orimligt att de tas i anspråk för att t.ex. bevaka att ingen går utomhus på kvällen, samlas för att fira jul eller vägrar att stänga ned sin butik.

Polisen vägrar följa guvernörernas direktiv
I New York införde guvernör Andrew Cuomo nyligen en förordning att inte fler än tio personer fick samlas i hemmet för att fira en högtid. Ett flertal lokala polisdistrikt gick omedelbart ut och försäkrade allmänheten att man inte kommer att lägga resurser på att jaga människor som inte följer den. Det gjorde guvernören upprörd.
I New Mexico skapade guvernör Michelle Lujan Grisham en liknande förordning men säger samtidigt att den omöjligt kan tvingas att efterlevas. Hon säger att man måste förlita sig på att människor självmant följer den.
I West Virginia vill guvernör Jim Justice ha krav på ansiktsmasker även inomhus och hotar att stänga ned butiker som inte efterlever reglerna. Han fick dock backa efter att en juridisk representant för delstaten, Patrick Morrisey, hade invändningar. Det är nämligen inte en guvernörs uppgift att stifta lagar, det gör den lagstiftande församlingen.
I Oregon uppmanar guvernör Kate Brown allmänheten att ringa polisen om man upptäcker att någon inte följer förordningarna om corona. Även i denna delstat kommer många polisdistrikt inte att prioritera efterlevnaden.
Guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, har infört förordningar gällande corona, bl.a. ett nytt utegångsförbud mellan 22:00 och 05:00. Han ertappades dock bara dagar innan med att själv ha deltagit på en middag i goda vänners lag där man varken idkade social distansering, bar masker eller höll sig till ett fåtal. I Kalifornien kommer polisen inte heller att prioritera regelefterlevandet. Samtliga polisdistrikt i södra Kalifornien säger samma sak.
Allmänheten protesterar
I USA vägrar en allt större del av allmänheten runt hela landet att följa dessa nya förordningar som påstås införas för att skydda oss mot en ”andra våg”. Ett exempel som fått viral spridning är en butiksägare i New York, Buffalo, som lugnt men beslutsamt kör ut de poliser som är där för att tvinga dem att följa förordningarna. Videon tas kanske ned av YouTube men finns säkert kvar på t.ex. BitChute (Sök på: Buffalo, New York Business Owners Stand up to Cuomo Lockdown Order). Se video nedan.
Andra videos visar hur allmänheten i Kalifornien samlas på stranden och helt enkelt bränner upp de påbjudna ansiktsmaskerna. Varför ska allmänheten bära ansiktsmask när inte ens guvernören själv gör det? Dessa maskbränningar är en viktigt symbolisk handling för att visa att man motsätter sig den globala tyranni som agendasättarna nu planerar för oss alla (Sök på: San Clemente, California 1 minute after 10 p.m. in defiance of Governor Newsom’s Curfew. A mask burning party!). Se video nedan.
Är restriktionerna i Sverige proportionerliga?
I Sverige har förordningar en annan rättslig status än i USA. Regeringen hänvisar till ordningslagen som ger möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster om det är nödvändigt för att motverka en farsot (epidemi).
Det är ytterst tveksamt om regeringen verkligen har lagligt stöd för sina åtgärder att hindra allmänna sammankomster eftersom lagen också föreskriver att en begränsning inte får gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning ska också vara proportionerlig.
Självklart är detta något som, om det prövas rättslig, domstolarna måste avgöra. Det är, tyvärr, inte mycket att be för att det korrupta svenska rättsväsendet kommer att göra en objektiv bedömning och beakta alla fakta i ett sådant mål.
Är det verkligen en farsot som är så farlig när vi inte har någon överdödlighet och medelåldern för dem som avlider är runt 80 år? Lägger vi dessutom till att nästan alla som avlider i förtid gör det med corona och inte enbart av corona, är frågan ännu mer berättigad. Numera tycks den årligen återkommande influensan inte längre orsaka några dödsfall – allt är corona men om corona motiverar dessa åtgärder blir den logiska slutsatsen att varje influensa också gör det. Vi kommer då att alltid tvingas till nedstängningar och restriktioner, oavsett om vi kallar det corona eller influensa. Allvarligheten hos de två är nämligen likartad.
Lägger vi dessutom till i vågskålen alla negativa konsekvenser för samhället som inställda operationer, stängda butiker, möjlighet att försörja sig, social isolering, viljan att söka vård för andra åkommor, o.s.v. framstår de samlade åtgärderna inte som proportionerliga.
Utökade restriktioner i Sverige
I Sverige har förordningar liknande tyngd som lagar med straffansvar och böter eller fängelse som påföljd. Regeringen fattade i början av mars 2020 beslut om en begränsning för allmän sammankomst till 500 personer. Detta ändrades i slutet av mars 2020 till 50 personer. Från den 24 november 2020 sänks gränsen ytterligare till åtta personer. Undantag fanns tidigare för kultur- och sportevenemang som fick ha 300 personer (från tidigare 50) om man följde särskilda regler om avstånd. Detta ändras nu till åtta personer. Särskilda regler gäller också för serveringsställen där man även inför ett alkoholförbud efter 22:00. Det ska tilläggas att de olika regionerna såväl som arrangörerna kan välja att gå längre i sina åtgärder, vilket också många av dem gjort. Påpekas bör att det inte är en allmän sammankomst att bjuda hem släkt och vänner för att fira jul. Här uppmanas vi alla att ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.
Regeringen arbetar också på en helt ny pandemilag som man hoppas ska vara klar sommaren 2021. Vi vet inte mycket om den ännu men sannolikt vill man kunna stänga ned samhället helt såsom skett i många andra länder.
Den svenska regeringen följde länge en linje som var mindre restriktiv än i många andra länder. Vi kan, med facit i hand, konstatera att Sverige inte drabbats värre än länder som haft mer drakoniska nedstängningar. Nu ligger det dock nära förestående med det vaccin som agendasättarna, med Bill Gates i spetsen, så gärna vill att vi alla ska injiceras med. Då är det lämpligt med ytterligare restriktioner och att låta så många som möjligt testa sig med de, i stort, meningslösa PCR-testerna så att vi är riktigt uppskrämda och därmed möra inför den massvaccinering som väntar runt hörnet.
Det återstår att se i vilken grad den svenska allmänheten väljer att underkasta sig de nya restriktionerna och om vår egen polis, såsom sker i USA, kommer att prioritera att bekämpa allvarliga brott eller jaga folksamlingar med fler än åtta personer.