Fria Sidors syn på Islam

USA's krig för frihet och demokrati

Det råder en fullständig begreppsförvirring inom den nationella rörelsen där man tycks ha svårt att skilja på äpplen och päron, där man blandar lite som det passar den egna agendan och den linje man själv vill driva. Bloggar och partier som är sionistiska, tar varje tillfälle i akt att slå ner på allt som har med Islam att göra. Man hänvisar till Koranen, till moskéer, burkas och sjalar, separata badtider i simhallen o.s.v.  Bloggar och partier som är kristna är ofta lika snara att påpeka samma sak men med den skillnaden att det är kristendomen som förs fram som den ultimata lösningen. Bara vi blir kristna igen så kommer allt att lösa sig. Fria Sidor vill med detta inlägg ge sin syn i denna fråga. Är det rätt eller fel måste du själv avgöra.

Skrifterna

Ofta förs fram argument som har sin grund i de texter som finns i Koranen. En del har studerat detta noga och funnit att Haditerna också är viktiga och man finner i dessa texter hemska stycken man då hänvisar till som bevis på att Islam, var det än finns på vår jord, är den ultimata ondskan.

Fria Sidor har varken läst Koranen eller haditerna och har ingen avsikt att göra det heller. Det räcker med att konstatera att i framför allt gamla testamentet det också finns en stor mängd avsnitt som vi också skulle kunna peka på som hemska. I Talmud, Mishna och Gemara, finns också texter som skulle göra vem som helst mörkrädd.

Slutsats: Det är meningslöst att titta på tusen år gamla texter och där finna svaren på dagens problem. Du finner vad du söker men dessa texter behöver inte ha så mycket att göra med hur religionen praktiseras på olika ställen i världen. För Fria Sidor går därför detta bort och några djupare studier i någon utav böckerna från de Abrahamitiska religionerna kommer därför inte att ske. Den som tycker det är spännande att gräva sig ner i dessa texter får göra det men Fria Sidor anser, av ovanstående skäl, att det är en återvändsgränd.

Islam har ständigt hotat oss

En annan linje är att peka ut Islam som den ständiga erövraren och hotet mot den västerländska civilisationen. Det är en bild som odlas av sionister och syftet är så klart att vi i väst ska stödja, Mellanösterns påstått enda demokrati, Israel, och att vi därför ska ge vårt bifall till ytterligare MOAB’s och bomber med utarmat uran som gör barnen missbildade.

Det är säkert sant att det inom Islam har funnits, genom historien, och säkert också idag, krafter som vill expandera. Det har också varit kristendomens linje att föra ut den egna läran. Inte sällan skedde det med svärdet. När kristendomen skulle spridas till norra Europa skedde det, inte sällan, med synnerligen brutala metoder.  Ska vi se kolonisationen av Nord- och Sydamerika där tiotals miljoner slaktades som resultatet av kristendomen då måste vi själva vara lite mer ödmjuka innan vi så enkelt pekar finger. Är det inte ett kristet ordspråk som säger, Matteus, ”ta först ut bjälken ur ditt eget öga innan du ser flisan i din broders”?

Hur ska vi se västvärldens bombningar och terrordåd i Mellanöstern? Är det p.g.a. kristendomen eller är det den västerländska, så högtstående, civilisationens verk? Hur ska vi se Guds Utvalda folks kolonisering av Palestina och all terrorism där. Guds Utvalda folk dödade t.o.m. vår egen Folke Bernadotte.

En del vill hävda att kristendomen i alla fall är fredlig, vi vänder ju andra kinden till, men Islam där hugger man alltid huvudet av alla otrogna. Det stämmer dock synnerligen dåligt med kristendomens historia. Dessutom är det tveksamt om det ligger i vårt intresse, om vi vill överleva som folk, att det är bra att vända andra kinden till.

Ingen högg huvudet av otrogna i Irak innan USA bombade landet och lade grunden för ISIS, så sker heller inte idag i något muslimskt land där man inte har USA som berett vägen för radikala bokstavstrogna islamister. Sedan är det självklart så, vilket är helt naturligt, att alla människor som bor i ett land vill att andra i landet ska dela det man tror på. Se på Sverige, avvikande uppfattningar i invandringsfrågan belönas med hembesök från Expressen.

Hur vet vi förresten att det säkert är religionen i sig som stått för aggressionen genom vår historia, kan det inte lika gärna vara ett resultat av ledare med storhetsvansinne som i religionens namn försökt expandera sitt rike?

Slutsats: Fria Sidor ser också denna linje som en återvändsgränd. Den kristna civilisationen bör här vara ytterst ödmjuk innan man pekar ut andra religioner eller folk som de största bovarna.

Islam vill slakta och döda alla otrogna

Det finns radikala islamister som med svärd vill sprida sin tro och tvinga andra att följa den, det råder inte minsta tvekan om den saken. Men när uppstod detta och varför?

När man uppfann förbränningsmotorn på 1800-talet blev olja någonting viktigt. Den rådande supermakten vid denna tid var ”Great Britain”, Storbritannien, som hade lagt under sig 25% av världens landyta. Det var så klart inte vanliga engelsmän, folket, som hade denna ambition utan de hyperförmögna i City of London, som självklart hade med sig kungahuset och säkert kände många vanliga medborgare stolthet över att tillhöra en stormakt. Hur man lade under sig andra länder, underkuvade dem och vem det verkligen gynnade, var det få som hade någon information om. Internet fanns inte på den tiden.

Faktum är att finansoligarkerna i City of London skickligt såg till att de fick ägande och rätt till utvinning, på förmånliga villkor, överallt i Mellanöstern. För att säkerställa att ägandet inte skulle förloras var det nödvändigt att se till att man satte rätt regenter på plats. British Petroleum fick t.ex. rätten till oljan i Iran. När sedan folket röstade fram en ledare som önskade att en större del av förädlingsvärdet skulle gå till folket i landet, så avsattes han genast i en kupp. Storbritannien och senare USA kom därför att först stå på Irans sida mot Irak men efter ett nytt maktövertagande, 1979, då blev istället Irak ”västvärldens” vän och Iran istället fienden.

USA och Storbritannien och deras allierade stödde den sida som f.n. säkrade upp de ekonomiska intresset. Man försåg Irak med kemiska vapen och tanken var att det åtta år långa kriget mellan Irak och Iran skulle göra båda länderna svaga. När så Irak, som av Storbritannien, styckats upp för att skapa Kuwait, sedan gav sig på det landet, då blev Irak fienden. Nu hade de en ledare man inte kontrollerade och som måste bort.

För att säkra upp oljan i det land som hade mest av denna råvara, såg man till att stötta familjen Al Saud, Wahhabiter. USA ger dem allt stöd men struntar högaktningsfullt i hur de behandlar kvinnor eller transpersoner.

När Israel skapades 1948 kom ytterligare ett intresse, utöver olja och gas, in i bilden. Självständiga starka stater som motsatte sig Israels agerande blev nu också fienden, USA’s fiende, och därmed vår.

Under kalla kriget kom Sovjet att stödja nationalistiska stater i arabvärlden. Tanken var så klart att de skulle bli socialistiska, vilket många muslimer inte gillade, man hade redan sin egen variant. Detta var ett enormt hot mot de som hade ekonomiska intressen i regionen. Länder som var nationalistiska kunde få för sig att landets tillgångar också måste tillfalla folket. Därför blev de västvärldens och därmed vår fiende.

Västvärldens ständiga inblandning i dessa länders inre angelägenheter, först för råvarorna, sedan för Israel, där vi stöttat fundamentalistiska regimer, men motarbetat nationalistiska, på senare tid också genom terrorkrig där vi dödat, lemlästat och förstört fungerande samhällen skapar självklart hat. Sverige har också deltagit bl.a. i Libyen.

Det är mot bakgrund av ovanstående vi måste se det hat som finns mot västvärlden, ett hat som absolut inte fanns för ca: 100 år sedan. Det är också därför det finns äkta radikala islamister. De finns där av en anledning. Att då peka på detta fenomen som något inbyggt i Islam stämmer inte annat än att det självklart går att hitta stycken i skrifterna som just talar om detta. Men vad står i våra egna kristna böcker då? Fakta är att folken i denna del av världen var på väg mot en mildare form, mindre bokstavstrogen, ungefär såsom utvecklingen skett i västvärlden. Du kan själv se detta om du tittar på bilder från 50-talet i t.ex. Iran och Somalia. Detta har motverkats av USA och västvärlden. Vi har alltid stött de mest förtryckande regimerna, eftersom endast de kan garantera att det ekonomiska intresset skyddas.

Slutsats: Väst ständiga närvaro att sätta sina egna vid makten, att söndra och härska, har skett för att skydda ekonomiska intressen och på senare tid Israels. Agerandet har varit vidrigt och har skapat ett hat och extremism som inte fanns för 100 år sedan.

Islam är lika överallt – det finns bara ett Islam

Nej, det är fel. Skrifterna är vad de är men hur man sedan använder dem skiljer sig markant mellan olika länder och delar av världen. Islam i Algeriet är inte samma som i Qatar, som inte är samma som i USA som i sin tur skiljer sig från Islam i Bangladesh som i sin tur skiljer sig från Islam i Afrika och i Östasien.

Det finns shiamuslimer, sunnimuslimer, alawiter, salafister, sofister, o.s.v. Islam finns i länder med en befolkning som är asiatisk, vit, arabiskt, persisk, svart, o.s.v.

Indonesien som är världens folkrikaste muslimska land är duktiga på att oskadliggöra islamistiska terrorister. I parlamentet finns inte ett enda parti som vill införa Sharia. Den mer bokstavstrogna regionen, Aceh, fick autonomi 2002. Den första presidenten, efter störtandet av Suharto, var en kvinna, Megawati Sukarnoputri, dotter till den av USA på 60-talet störtade Sukarno. Landet är i grunden ett matriarkat. Kvinnans ställning är stark men det är muslimskt. I landet finns två enormt stora Ulama, muslimska råd, som har till syfte att tolka skrifterna och ge vägledning till människorna hur de ska, om de vill följa Islam, agera i vardagen. Dessa Ulama är inte eniga och har olika syn på hur bokstavstrogen man ska vara. De ägnar sig åt att tolka skrifterna.

I Afrika finns kristna och muslimska länder bredvid varandra och skillnaden mellan dem kan inte spåras till religionen. Eftersom den europeiska domstolen i Haag vägrade fälla Bush för krigsbrott, hade man en egen rättegång i Malaysia, där som enda land i världen, Bush av en domstol är fälld för brott mot mänskliga rättigheter. Malaysia är muslimskt och har en muslimsk, indisk och kinesisk population.

Slutsats: Vill du hitta ett enda Islam i detta så måste du vara duktig.

Islam i västvärlden

Det är inte muslimerna som själv öppnat portarna. Det har vi själva gjort till följd av att vi lärt oss att vi varken är ett folk eller har rätt till vårt eget land. Det finns inte ett enda medieföretag i västvärlden som ägs av muslimer. Knappt en enda politiker är muslim. De kommer hit för att våra makthavare släpper in dem. Våra makthavare vill destabilisera, försvaga och utrota oss. Muslimerna är brickor i detta spel.

Våra makthavare inte bara låter hela västvärlden översköljas av icke-vita utan man tillåter t.o.m. att de mest extrema tolkningarna är de som ska vara vägledande. Många moskéer i Sverige har finansierats av Saudiarabien eller Qatar. På så sätt garanterar man att muslimer som kommer till Sverige också indoktrineras med den mest bokstavstrogna läran. Islam tenderar därför på sikt att bli mer extrem i Sverige än det är i de flesta muslimska länder.

Slutsats: De som styr västvärlden har öppnat portarna och de vill ha den mest bokstavstrogna tolkningen eftersom det då är lättare att söndra oss och få stöd för fortsatt terrorism i Mellanöstern.

Hur gör vi nu?

Vi måste slutas förledas in i detta tänkande att det pågår en ”civilisationernas kamp”. Det är inte vi mot muslimerna utan hela världen mot ett litet antal hyperförmögna makthavare i New York och City of London som nu håller på att förstöra hela världen. De vill förstöra vår västerländska civilisation men de förstör också alla länder i Mellanöstern, utom sina skyddslingar, Saudiarabien, Qatar, Israel och Turkiet. I denna kamp har vi en gemensam fiende. Vår fiende är alla som vill förstöra vårt land, de som gör mångkulturen och massinvandringen möjlig. De som ständigt genom sin propaganda vill hjärntvätta oss att gå med på den.

Det viktigaste är att stätta stopp för ytterligare migration. Här krävs mer eller mindre ett totalstopp. Det finns inget skäl alls att ta in varken asylsökanden, anhöriga eller arbetskraft. Ingen som reser över 10 säkra länder till norra Europa kan hävda asylskäl. Anhöriga till asylsökanden kan i regel inte garanteras försörjning, eftersom de asylsökande själva inte kan försörja sig så även här måste ett totalstopp införas. Vill man återförenas får det bli i hemlandet eller i länder nära det egna hemlandet. Arbetskraft borde vi ha tillräckligt av nu eftersom vi importerat miljoner de senaste 30 åren just med motiveringen att vi behövt arbetskraft för våra pensioner. Kan vi inte ens få ner arbetslösheten hos de som redan kommit talar inget för att vi kan få det hos dem som kommer nu.

De som kommit hit på falska grunder måste utvisas oavsett när man kom hit. Det gäller självklart de anhöriga som sedan följt. Undantag kan här göras för de som integrerat sig väl i samhället, försörjer sig helt själva och i övrigt inte ligger samhället till last.

Vi måste börja tala om att det finns ett etniskt svenskt folk

Innan svenska folket ser sig själva som ett folk, etniska svenskar, med rätt till överlevnad som folk och rätt till självbestämmande i sitt eget land kommer man fortsätta rösta för sin egen utrotning. Därför behöver vi så ofta vi kan göra denna, självklara tanke, rumsren igen. Det är ingen slump att makthavare allra hårdast anklagar dem som talar om ett etniskt svenskt folk, vita människor, o.s.v. De vet att om folket, igen, börjar se sig som ett folk kan de glömma sin vedervärdiga propaganda. Vi kommer då inte gå på deras lögner längre.