Fria Sidor är tillbaka

Kungen har redan alla pengar han behöver men ännu inte total kontroll över ditt liv.

Fria Sidor tog paus för drygt ett år sedan. Forskningen och allt skrivande är bland det roligaste som finns men det kräver mycket energi och framför allt tid. Tid och energi som inte längre fanns efter tre intensiva år. Det mest krävande är ansvaret. Allt som skrivs syftar till att upplysa svenska folket i olika frågor och då måste alla källor och fakta dubbelkollas. Ständiga frågor maler i huvudet dag som natt: Är källan tillförlitlig? Stämmer detta verkligen? Är det baserat på fakta, logik och sunt förnuft eller är källan någon som vill vilseleda? Målsättningen, även om den kanske inte alltid nås, är att allt som skrivs ska vara förenligt med sanningen och när det är egna åsikter eller analyser det tydlig ska framgå att så är fallet.

Tid för reflektion och självrannsakan

Ett annat viktigt skäl till en paus är att få perspektiv. Är det någon mening med sanningssökande? Är det någon som bryr sig? Kommer det som forskats fram stå sig med tiden eller var något fel – kanske helt fel? När många av de viktigaste myterna är avslöjade – behövs verkligen ytterligare stenar vändas? En annan sida av detta är insikt. Förståelse om tingens ordning är ingenting som kommer automatiskt. Tid för reflektion och eftertanke ska inte underskattas. Olika pusselbitar faller på plats, andra kanske måste läggas om. Detta gäller sällan de verkliga sakförhållandena utan mer hur allt hänger samman. Varför driver agendasättarna corona, klimatet, massinvandringen, Agenda 30, etc.? Det är främst här tiden hjälper till med nya perspektiv.

Vikten av sanningssökande

Ett sådant perspektiv är hur viktigt det är med sanningssökande. Sanningssökande är själva grundbulten för att ha någon chans att avslöja den agenda som t.ex. ligger bakom corona. Vi har sett, inga alternativmedia nämnda, att många av dem helt gick bort sig framför allt i början av den påstådda pandemin. Stora, som man trodde, pålitliga alternativa media krävde total nedstängning och isolering i Sverige. Dessa alternativa kanaler är inte kontrollerad opposition. Deras brist på omdöme kom helt och hållet av att man inte ägnar sig åt sanningssökande i en vidare bemärkelse. Det är också viktigt att konstatera att i början av corona var det för tidigt att definitivt dra säkra slutsatser även om allt pekade i en viss riktning.

Har du inte satt dig in i frågor som 11 september, klimat- och förintelsebluffen samt orsakerna och upphovet till massinvandringen, har du inga verktyg att kunna analysera och förstå vad som sker i din omgivning. Du förstår inte vidden av bedrägerierna och blir, vid t.ex. händelser som corona, utelämnad åt propagandan. Förmågan att självständigt kunna analysera och tänka själv blir i dessa fall helt avgörande. Tyvärr krävs att man övat upp den förmågan.

Samtidigt har många alternativa kanaler överraskat positivt och visat att de har de verktyg som krävs för att kunna ställa de rätta frågorna.

En utveckling i två riktningar

Det är glädjande att många som ägnar sig åt att tänka och söka svar tidigt kunde ifrågasätta corona. Det är ännu mer glädjande att fler nu också tar upp frågor som berör överstatlighet och global kontroll över alla människors liv. Klimathysterin ifrågasätts allt mer och i Sverige har en tidigare fråga, Estonias förlisning, numer en helt självklar del inom huvudfåran i alternativ media. Tidigare var den ytterst perifer och satt i facket för konspirationsteorier.

Detta sagt, har vi samtidigt en utveckling som inte är lika positiv och som dessutom går i en rasande fart. Agendasättarna tycks ha bråttom. Censuren är omfattande. Tusentals läkare som enbart baserat på fakta, ifrågasätter responsen till corona censureras på alla större plattformar och får noll utrymme i etablerad media. Nästan alla större systemkritiska sidor är numer borttagna och/eller censurerade på sociala medier. Corona och den agenda som är bakom har gett oss en föraning om vad de har planerat för mänskligheten. Agendan är inte längre heller hemlig utan redovisas öppet i olika dokument. Något Fria Sidor återkommer till.

Corona

Fria Sidor kommer också att skriva om och analysera corona. Analysen kommer som vanligt baseras på fakta och vad vi vet. Det kan redan nu konstateras att människor faktiskt dör av någonting. En del drabbas dessutom av långvariga och allvarliga symptom. Vet vi då vad det är? Denna fråga är inte lika enkel att svara på. Det är en intressant fråga som kanske inte, i ett första läge, behöver utredas lika noga som sjukdomens allvarlighet och, framför allt, den globala responsen till den.

Oavsett vad vi kallar denna sjukdom så finns den. Där det gått helt fel, eller rätt om du är agendasättare, är alla överdrifter om sjukdomens allvarlighet för befolkningen i allmänhet. Vi vet redan att den inte drabbar fler än en allvarlig influensa och dessutom har samma riskprofil. Detta stod klart tidigt för den som undersökte det minsta och långt innan officiella källor skrev ned prognoserna för förväntad dödlighet.

Agendan är lika öppen som tydlig – att vi ska underkasta oss agendasättarna och acceptera, helst själva kräva, att våra liv och friheter inskränks. Efter 11 september antog USA The Patriot Act. Det är en flera tusen sidor lång lag som i stora delar redan var färdigskriven eftersom den antogs kort tid efter den påstådda attacken. Effekterna av lagen blev omfattande inskränkningar i amerikanska befolkningens friheter och kraftigt utökad övervakning. Många accepterade dessa åtgärder för att ”skyddas mot terroristerna”. Terrorister som inte ens fanns.

Mönstret går igen med corona. Kritiker av agendan censureras och hindras att få sin röst hörd med motivet att ”det dödar människor”. De som styr har redan bestämt att vi ska ha ansiktsmasker och nedstängningar, trillioner i ökad skuldsättning samt förbereda oss för tvångsvaccinering. Det spelar ingen roll att inte fler dör än vid en allvarligare influensa. Friheterna ska bort, allmänheten ska vara så rädd att vi själva kräver tvångsvaccinering samt att ständigt kunna bli spårade och identifierade. Den ultimata undergivenheten, runt om i världen, är politiker och makthavare som visar underkastelse till överhögheten genom sina, i stort, verkningslösa ansiktsmasker. För en gångs skull har Sverige, oväntat, agerat självständigt och med mer rim och reson.

Mot denna utveckling reser sig allt fler, inte minst inom läkarkåren. Tusentals läkare har i ett antal upprop runtom i världen krävt att myndigheter och politiker agerar baserat på vetenskap och sunt förnuft. Kommer dessa läkare nu att bli uteslutna? Vågar agendasättarna löpa linan ut och helt kväsa kritiken från den yrkesgrupp som bäst borde kunna bedöma vilken respons till sjukdomen som är rimlig?

Ta sjukdomen på allvar och läs på

Fria Sidor vill uppmana alla att ta sjukdomen på allvar och hjälpa till att skydda de som är i riskgrupperna – äldre och svaga. Har du otur kan du drabbas hårt även om du inte tillhör riskgruppen men det är ovanligt. Samtidigt är responsen till det som nu sker utan minsta tvekan en plan som, hand i handske, passar in i agendan för total underkastelse och kontroll av mänskligheten. Det är uppenbart för alla som bara gräver det minsta under masspropagandans tunna fernissa.

Sanningssökande är viktigare än någonsin

Faktum är att om vi inte får en bredare allmänhet att förstå kommer detta bara att fortsätta. Vi kan få corona 2.0 och corona 3.0 tills vi underkuvas helt. Klimatfrågan driver man på av exakt samma skäl men detta osynliga virus tycks vara ännu effektivare att få vårt uttalade eller outtalade medgivande. Censuren och propagandan är värre än någonsin i etablerad media, närmast olidlig, såväl i Sverige som utomlands. Den måste bli uppenbar för fler samtidigt som alternativa kanaler och oberoende, självständigt tänkande människor, blir allt viktigare.

Insatserna har höjts. Det är hög tid att syna korten.

Tack för att du läser Fria Sidor!