Europeiska judiska kongressen: Brexit strider mot judiska intressen

Önskar mångkultur för Europa annars väntar en ny Exodus

EJC President Dr. Moshe Kantor beskriver sin opposition mot Brexit i en nyligen utgiven artikel. Föga förvånande, är hans skäl rotade i hans uppfattade etniska intressen.

Han säger att skälen att han är motståndare till Brexit är av kärlek till Storbritannien ”där jag f.n. bor med mina tre söner”, att han vill ha ett enat Europa och att han har en skyldighet att kämpa för judarna i Europa,. Han säger sig också, som näringsidkare, vara mer lämpad än andra att förstå de ekonomiska konsekvenserna.

Dr. Kantors formulering tyder på att hans ”kärlek och omsorg” om Storbritannien är mer rotad i egenintresse – snarare än i någon känsla av oro för att bevara kultur, traditioner och demografi i Storbritannien.

Moshe Kantor tror att om Storbritannien lämnar EU, kommer ”de” (han skriver they inte we) att uppleva en 6,2% minskning av BNP-tillväxten från 2030 och de årliga förlusterna i varje hushåll kommer att nå 4300 pund. Även om så vore fallet, vilket ingenting tyder på, så går det inte att mäta allt i ekonomiska termer. Går det att mäta självständighet, suveränitet, frihet från islamisering, ett mer sammanhållet samhälle i kronor och ören?

Inte förvånande kommer Moche Kantor in på en länk mellan Brexit och den s.k. förintelsen:

”Nationalistiska partier kommer nu att använda social och ekonomisk oro för att öka sin popularitet. Dessa nationalister kommer oundvikligen att följas av extremister och radikaler av alla de slag. Europa kommer att befinna sig på 1930-talet, för att inte säga medeltiden. Minns vi vad som hände efter 1930-talet – andra världskriget och Förintelsen?”

Att referera till förintelsen är en gemensam strategi som används av ledande judar att övertyga etniska européer att det är farligt att fullfölja sina egna etniska intressen. Vi får inte falla för denna propaganda, då går vi själva under på sikt.

Föga förvånande, lyckas Dr Kantor länka Brexit också till antisemitism:

”För judar, är dagens Europa Titanic, ett sjunkande skepp och Brexit är en SOS-signal för europeiska judar. Under flera år har jag bevittnat en alarmerande ökning av antisemitism i Europa. Judar attackeras oftare; fruktar för sina liv och judar lämnar Europa i större antal. Vad vi ser kan namnges en ny Exodus. Den mest laglydiga och aktiva diasporan flyr Europa. Det råder ingen tvekan om att om EU blir svagare eller kollapsar under tyngden av sociala, ekonomiska och finansiella problem kommer antisemitism, en av de mest avskyvärda yttringar av främlingsfientlighet och extremism, eskalera till nivån av regelbundna pogromer, om inte till nivån under nazisternas förföljelser. Europa har ingen heltäckande lösning på frågan om antisemitism. Även om antalet antisemitiska incidenter minskade nästan två gånger de senaste månaderna, är det endast på grund av ytterligare polisskydd där den judiska diasporan bor och har sina institutioner.”

Man kan undra varför antisemitismen ökar i Europa? Är det för att européerna äntligen har börjat inse att judar överväldigande ger sitt stöd för att överlämna europeiska länder till icke-européer? Att fler inser att det i hög grad är judisk lobby som tryckt på för att byta ut befolkningen i alla tidigare etiskt homogena europeiska länder, inklusive USA?

Den enklaste lösningen att motverka antisemitismen i Europa är att minska massinvandringen från muslimska länder, att USA slutar att gå Israels ärenden i Mellanöstern och att judar i Europa respekterar etniska européers rätt till självbestämmande och suveränitet.

Varför känns det som att detta aldrig kommer att hända?

Slutligen avslutar Moche Kantor med en roande narcissistisk anmärkning:

”Du behöver inte vara visionär för att konstatera att judar är känsliga för stigande strukturell och institutionell antisemitism. De återstående judarna börjar att fly Europa för att rädda sina familjer och barn. När de lämnar, kommer Europa att förlora en betydande del av sin intellektuella, moraliska och etiska värde och så småningom också den ekonomiska potentialen. Europa kommer att bli sämre i århundraden. Detta är en obestridligt faktum. Detta är vad världshistorien lär oss.”

Fria Sidor anser att Moche Kantor har rätt till sin egen historiebeskrivning och analys men att ingen annan bör dra samma slutsatser. Eftersom det är uppenbart att den judiska lobbyn i varje fråga som rör nationell suveränitet går emot alla europeiska folk och européer i USA samtidigt som man har en rakt motsatt syn på det land Jahve lovat dem. Det landet ska vara judiskt.

Vad är man ute efter? Att tömma Europa på Judar? Det var taktiken också under andra världskriget. En judisk stat utan några judar gör ingen glad. Självklart fanns det ett stort intresse att få judar att flytta till ökenlandet. Vad kan då vara bättre än lite förföljelser. Det var också därför som Hitler och Sionisterna hade EXAKT samma intresse – att judar skulle lämna Europa och bege sig till ”det utlovade landet”.

Är det exakt samma sak man håller på med idag?