Den hemliga berättelsen hur USA användes för att skapa Israel

En granskning av den israeliska lobbyn och dess påverkan på USA och världen - del 2

Den israeliska lobbyn som har sådant enormt inflytande i USA har sina grunder i det vi kan kalla för ”politisk sionism”.  Det började med målet att skapa en judiskt stat någonstans i världen. Detta formaliserades med den första sionistiska konferensen 1897 och Theodor Hertzl var dess första president. Konferensen hölls i Basel och hade första året 117 grupper representerade, året därpå 900. Vid denna första kongress skapades ”World Zionist Organisation”.

Bildresultat för USA zionists 1900
Första sionistiska kongressen i Basel, 1897

Även om det var så att sionisterna övervägde länder som Argentina, Uganda, Cypern och Texas så blev det Palestina som valdes till slut. Detta trots att landet redan var bebott av muslimer och kristna till 96% som ägde 99% av landet.

Efter denna kongress skickades ett antal rabbiner för att utforska Palestina. Dessa rabbiner skrev i en rapport:

”Bruden är vacker men är redan gift med en annan man” 

Detta betydde dock ingenting för dessa sionister under uppbackning av finansfamiljen Rothschild. En mängd dokument styrker att man redan vid denna tid bestämt sig för att kasta ut icke-judar, helst med finansiella medel, men även med våld om så skulle behövas.

En av grundarna till den politiska sionismen, Max Nordau, skrev redan ett antal år innan konferensen i Basel att:

”Sionismens enda hopp är judarna i USA”

Vid denna tid var de flesta judar i USA inte sionister och många motsatte sig den. Det fanns dock en kärna som idogt arbetade för idén. En av dessa var Emma Lazarus, en poet som fick sitt poem inskrivet vid Frihetsgudinnan. Redan 1891 hade en prototyp till dagens Israeliska flagga tagits fram.

Bildresultat för emma lazarus

1887 utsedde USA’s president Grover Cleveland en jude till ambassadör i Turkiet. Det ansågs viktigt eftersom Osmanska riket då kontrollerade Palestina. Varje president följde sedan denna princip i sina utnämningar för de kommande 30 åren – alla ambassadörer var judar. De hade dock ingen framgång att övertyga Sultanen utan måste finna vägar så att Osmanska riket inte längre kontrollerade Palestina.

Redan 1890 fanns det organisationer i New York Chicago, Baltimore, Milwaukee Boston Philadelphia och Cleveland som propagerade för sionismen, en judisk stat i Palestina  – ett land som redan var bebott. Aktiviteterna ökade och man startade ett antal organisationer bl.a. Federationen för Amerikanska Sionister (FAZ). Redan vid denna, för sionismen tidiga tidpunkt, började kongressledamöter, framför allt på östkusten, att för sin politiska överlevnad lyssna på vad dessa lobbyorganisationer hade att säga.

1918 fanns det 200 000 organiserade sionister i USA, 1948 fanns det ca: 1 miljon. Denna lobby har nu helt tagit över USA’s kongress, myndigheter, universitet, media, o.s.v. Det har gått så långt att man inte kan bli vald till kongressen om man sätter USA före Israel.

Cynthia McKinney är en av få som vågar tala sanning – skrev inte under – fick avgå. Här bra sammanfattat i The Corbet Report

Redan från början kunde man nå ut med sin propaganda i media. I USA fanns på den tiden många tidningar, speciellt i New York, som var skrivna på Jiddisch. Dessa var nästan uteslutande för sionismen och nådde mer än 500 000 judiska familjer.

I slutet av 1800-talet fanns strikta lagar för vilka som fick immigrera till USA. Principen var att den skulle ske i samma proportioner som USA’s befolkning. På så sätt skulle man behålla den rasliga sammansättningen. Starka påtryckargrupper fick dock igenom undantag. Perioden 1880-1925 emigrerade 2,8 miljoner judar från Östeuropa och Ryssland till USA. Många av dessa talade Jiddisch. Dessa påverkades så klart av vad de läste i den jiddischspråkiga pressen.

Kom till USA i miljoner, höll ihop tillsammans och uppbackade av världens rikaste judiska finansfamiljer drev man igenom sionismen i USA och har idag tagit över landet

Även om, vid denna tid, många politiker påverkades av den sionistiska lobbyn så var fortfarande byråkratin och tjänstemännen i de olika myndigheterna kraftigt emot sionismen. Man ansåg att det inte låg i USA’s intresse att stödja den och att Palestina redan var bebott. På den här tiden hade man inte hunnit byta ut alla tjänstemän mot judar eller sionister. Det fanns fortfarande de kvar som satte USA’s och det amerikanska folkets intressen först.

En av dem som motsatte sig att sionismen skulle ha något med USA att göra var Philander Knox, som då var utrikesminister. Han sade:

”De problem som sionismen omfattar rör huvudsakligen andra länders intressen, inte USA’s”

Bildresultat för philander knox
Philander Knox

Sionisterna kanske fick ett och annat bakslag men med enormt rika judiska bankirer i ryggen, både i USA och Storbritannien, så kunde man metodiskt pressa vidare med sin agenda. En av de viktigaste blev utnämnandet av juden Louis Brandeis till USA’s högsta domstol, något som kom att få stor påverkan på första världskriget, och därmed hela 1900-talets historia, vilket vi återkommer till i nästa del.

Bildresultat för louis brandeis
Louis Brandeis

Serien bygger på den fantastiska boken ”Against Our Better Judgment” av Alison Weir

1434768115r
Alison Weir – om sanningen fick bestämma

Glöm inte att titta på Aktuella Videos längre ner på förstasidan och Rekommenderade Videos under meny Rekommenderat på toppmenyn.