Israel: Centrum för handeln med sexslavar

Fria Sidor granskar slaveriet: Del 1

En israelisk webbsida skrev att den årliga vinsten från vit slavhandel år 2005 var 1 miljard USD. Hur mycket den ger 2015 är det ingen som vet. Förmodligen är vinsten mycket högre. Vi vet bara att det varje år dyker upp nya härvor och att mycket lite görs för att stoppa den. Tiotusentals östeuropeiska kvinnor och flickor luras varje år till Israel med löfte om arbete men blir sedan sexslavar. Under det senaste decenniet har runt 100000 kvinnor förts till Israel, i något vi kan kalla “Det moderna slaveriet”. 500000 kvinnor, varje år, beräknas komma som sexslavar till Europa, många från Östeuropa. Den judiska maffian är en ledande aktör även här.

Vi vet att judar ägnat sig åt slavhandel sedan lång tid tillbaka. Det går att spåra tillbaka minst till 600 år e.kr. En förklaring kan vara att de heliga skrifterna ger dem rätt att ta gojim som slavar. Ledande religiösa ledare är öppna med att gojim finns till för att tjäna judarna och att de är mindre värda. Detta är fakta och kan komma som en chock bara för den som valt att inte ta del av all information som idag finns helt öppet och lättillgängligt bl.a. på nätet. Men det kan faktiskt vara en förklaring till varför man tycks, inte sällan, agera så känslokallt mot gojim. Vad står det då i Det Gamla Testamentet?

Mosebok 25:44-46

44 –  Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bo runt omkring eder.

46 – Och dem mån I hava att lämna såsom arv åt edra barn efter eder, till egendom och besittning; dem kunnen I hava till trälar evärdligen. Men ibland edra bröder, Israels barn, skall ingen med hårdhet bruka sin makt över den andre.

Slaveri är således, enligt skriften, acceptabelt för det judiska folket, bara så länge det inte är andra judar. Det är en rätt som de fått av gud.

Varför har frågan så låg prioritet? Vi talar om modern slavhandel som pågår år 2018. Varför hålls den stora allmänheten i mörker? En förklaring kan vara att det är vita som är slavar, en annan att det är en stor del som kommer från Ryssland. Den viktigaste förklaringen är självklart att judar, sedan länge, kontrollerar huvuddelen av massmedia. Hade denna slavhandel skett istället i Palestina kan vi vara helt säkra på att det varit en ständigt återkommande huvudnyhet. Här bakom finns enorma finansiella intressen som måste skyddas. Massmedia är idag ingenting annat än en gigantisk rökridå med desinformation så att godtrogna människor inte ska se vad som händer bakom den. Den är synonym med makten bakom kulisserna ofta genom att, som i detta fall, inte föra ut till allmänheten vad som pågår. När man ibland ändå gör det, för att inte uppenbart framstå som förvillare, är det i någon dokumentär i en udda kanal en vardag då ingen tittar.

Det är inte bara det att man för oskyldiga vita kvinnor till Israel. Judiska maffian är involverade i omfattande handel också till andra länder. Man uppskattar att ca. 500 000 kvinnor förs till Västeuropa varje år i organiserad människosmuggling. Detta samtidigt som man vill att vita ska engagera sig och känna dåligt samvete för slaveriet för 400 år sedan, ett slaveri som helt dominerades av de judiska skeppsägarna(något vi inte heller får tala om men som Fria Sidor har redovisat). Hyckleriet finner inga gränser.

Detta är inget mindre än en gigantisk mänsklig tragedi som vi sällan får höra något om. Detta tystas ned eftersom Israeler har en så stor del i denna handel och man ser mellan fingrarna på det. Israel och judar är oberörbara, de får inte kritiseras utan att förintelseskölden eller antisemitkortet dras fram. Två, hittills, effektiva vapen mot oss vita européer. Ett vapen som till stor del gör oss rädda och passiva och att hundratusentals vita fattiga, utsatta östeuropeiska kvinnors liv förstörs.

Reklam för ukrainska kvinnor i Israel
Reklam för ukrainska kvinnor i Israel

Sexslaveriet i Israel

”Handeln med vita slavar har blivit en industri i Israel”. Dessa uppgifter gavs i Knesset av Ruby Rivlin chef för Zahafa Galoun. Enligt uppgifter tog det fyra år att sammanställa omfattningen av den vita slavhandeln. Under denna utredning blev det allt mer uppenbart att antalet prostituerade som kom till Israel hela tiden ökade. Marknadspriset på en prostituerad är mellan 8 000 och 10 000 USD. Enligt rapporten arbetar de prostituerade mellan 14 och 18 timmar per dag och får som ersättning endast 20 shekels av de 120 shekels som betalas till ägaren av de prostituerade. Enligt rapporten hade det blivit marginella förbättringar och handeln fortgår utan hinder.

Vittnen i de fåtal rättsfall som finns berättar att man ofta har minderåriga som sexslavar och att de måste arbeta sig fria och att de ständigt utsätts för hot om våld och våldtäkt av sina judiska ”ägare”.

Rapporten uppmanade de judiska domstolarna att utdöma hårdare straff mot dessa människosmugglare. Amerikanska Utrikesdepartementet har skrivit att Israel måste utdöma hårdare straff eftersom Israel nu är den ledande nationen i världen för export av prostituerade. Inget tycks hända. Kanske beror det på att många statstjänstemän har egna agenturer?

Lovades riktiga jobb - blev lurade av israeler
Lovades riktiga jobb – blev lurade av israeler

Så här skriver Christopher Bollyn:

Israel’s slavhandel fortsätter i oförminskad omfattning.

En israelisk parlamentarisk rapport fann att tusentals icke-judiska kvinnor var sexslavar i Israels’s sexindustri och att slavhandlarna förblev ostraffade.

Trots att Israel får miljarder i bidrag från många länder påstår man ständigt att Israel gör väsentliga framsteg  – men stämmer det? Istället för att använda pengarna att utrota slavhandeln visar rapporter att den ökar.

När Israel blev svartlistade av USA år 2001 för att man var en nation som underlättade slavhandeln genom att underlåta att vidta tillräckliga åtgärder att förhindra slavhandel, stod miljarder USD på spel. Trots, Israels egen regerings påpekanden om brister i slavhandeln har nu USA tagit bort Israel från sanktionslistan. Israel riskerar således inga sanktioner, trots denna lagstiftning. Nyligen belönades Israel av USA’s kongress med 300 miljarder kronor i gåva.

Det står allt mer uppenbart att det som sker i Israel är dagens moderna slaveri. De flesta slavarna säljs till de 250 bordeller som finns i landet. Offren, som trott att de skulle få ett vanligt arbete, får psykiska och fysiska skador efter att de blivit våldtagna, fått sina pass konfiskerade och de saknar alla former av mänskliga rättigheter.

Sexslavarna hämtas ofta från de forna öststaterna av människosmugglare som lovar dem vanliga arbeten. Ofta tas de in via Egypten. Eftersom Israel har världens hårdaste gränskontroll är det omöjligt att detta inte skulle vara känt för myndigheterna och militären.

De få fall som drivits till domstol har alla slutat i förlikning. De israeliska domstolarna ser inte allvarligt på detta så risken är ytterst liten att det får några större konsekvenser. Visserligen är maximala straffet 16 års fängelse men det längsta utdömda straffet någonsin är 4 år, de flesta får aldrig mer än 18 månader. I alla dessa fall handlar det om de hallickar som jobbar på gatan. Inte i ett enda fall har man åtalat någon högre upp i samhällshierarkin. De verkliga brottslingarna med kontakter högt upp kan fortsätta äta fina middagar, skänka pengar till olika välgörenhetsorganisationer och framstå som ”goda” samtidigt som de våldtar både kvinnor och barn.

Amnesty International har fördömt Israel för det vita slaveriet
Amnesty International har fördömt Israel för det vita slaveriet

“Jag fick ett nervöst sammanbrott. Jag ville fly och frågade en klient om han kunde hjälpa mig. Han visade sig vara en av dem och jag blev då slagen av ägarna. Det var galler på alla fönster och vakter, dag som natt.” (Vittnesmål från sexslav från Moldavien)

Den Israeliska regeringen gör inte tillräckligt för att skydda kvinnor från sexhandel, det säger Amnesty International i en rapport (maj 18 2000).

”Många av dessa kvinnor är bara råvaror, de bara säljs och köps på en marknadsplats där de inte kan bli fria utan att betala av stora skulder. De låses in i lägenheter och får sina pass konfiskerade. De blir ofta slagna och våldtagna på en gång. Trots att alla vet om det så blir ytterst få åtalade och ännu färre dömda.”

Anna, 31 år och lärarinna lurades att lämna Ryssland med löfte om att hon som prostituerad skulle tjäna 20 gånger så mycket än som lärarinna. När hon så kom på plats, blev hon inlåst, passet konfiskerades och hon hamnade sedan på en auktion tillsammans med 6 andra ryska kvinnor. Värdet på sexslaven blev 10 000 USD.

Enligt FN: “kvinnor som förs till Israel som prostituerade skyddas inte som offer utan riskerar istället att straffas för att man vistas illegalt i landet”.

Israel är som vanligt skyddade av ”förintelseskölden” inga brott mot mänskligheten tycks var tillräckligt allvarliga för att det internationella samfundet ska reagera. 6 miljoner gasade judar tar död på alla kritik. Brottsligheten kan fortgå.

Fria Sidor kommer att i kommande inlägg utförligt dokumentera och kartlägga slavhandeln i dag och i vår historia. Det är inte som våra makthavare och judiskt kontrollerad massmedia vill få oss att tro. Slavhandeln upphörde aldrig och den domineras, då som idag, av judiska intressen.