Det var inte svenskar som tog slavar till Amerika

Fria Sidor granskar slaveriet: Del 3

Kanske känner du skuld för mycket? Skuld kan bara en godhjärtad känna. Du vill ge tillbaka, betala av på skulden. Desto mer skuld du känner, desto mer vill du gottgöra. I grunden en fin och viktig mänsklig egenskap. Den som saknar egenskapen är psykopat. Skuldkänslorna kan också utnyttjas för att kontrollera oss. Det sker ständigt idag. Skuld för att du förgiftar planeten då du andas ut koldioxid, skuld för alla krig, alla fattiga och alla förföljda. Trots den svenska propagandan har, tack och lov, dina förfäder inget med slavarna som togs till Amerika att göra. Dina förfäder; Andersson, Persdotter, Nilsson och Jonsdotter arbetade med sitt här i Sverige när andra höll på med slavhandel. Känns det inte skönt? Det finns i alla fall en sak du inte behöver känna skuld för. I detta inlägg ska vi titta lite närmare på vilka det var som tog afrikanska slavar till Amerika men också på slavhandeln i största allmänhet.

Bakgrund

I den judiska encyklopedin kan vi läsa följande:

”Slavhandeln var från början förbjuden vad gäller judiska slavar men det var tillåtet att handla med goyim (icke-judar). Under påven ”Gregorius den Store”, f.v.t. 590-604, hade judarna blivit dominerande inom slavhandeln och man tog brittiska slavar till marknaden i Rom. När Islam framträdde öppnade sig en stor möjlighet för judarna att förse den kristna världen med muslimska slavar men också att förse muslimerna med kristna slavar. Enligt Abraham Yakub tog judiska slavhandlare regelbundet dem till Prag. De spanska judarna blev mycket förmögna på denna handel. Judarna i Verdun (Frankrike) brukade föra slavar till Spanien, f.v.t. 949. Kyrkan protesterade att man tog kristna för att göra dem till slavar. Man förbjöd detta i olika koncilier som fanns under den Romersk-Katoliska kyrkan år 538, 541, 633, 1092, 1112, 1127 och år 1246.”

Trots dessa förbud kunde de judiska slavhandlarna fortsätta med sina aktiviteter. Inom den islamska världen hade man motsvarande förbud att ta muslimer och göra dem till slavar men även här hade lagar och förbud ingen större effekt.

Den israeliska rabbinen Jacob Solomon Raisin skrev att de ungerska judarna regelbundet tog ungerska goyim som slavar och förde dem till Böhmen.

Sökte regenternas tillstånd

Ibland behövde man få regentens tillstånd för sina aktiviteter. Det fick man bland annat av ”Ludvig Den Fromme” i Karl Den Stores rike i Frankrike. Det var enkelt för dem att få detta tillstånd eftersom den som i praktiken styrde var hans fru, drottning Judith. Hon var den faktiska regenten.

I den kastilianska judiska encyklopedin kan vi läsa:

”När, i början på 1500-talet svarta slavar togs till Amerika finner vi, ännu en gång, att det var spanska, portugisiska och holländska judar som var slavhandlare och slavägare.”

Här är det mycket viktigt att komma ihåg att sedan Christopher Columbus ”upptäckte” Amerika hade judiska slavhandlare upprepade gånger sökt stöd från de spanska kungarna att få betrakta alla urinnevånare i Amerika som slavar. Detta skulle, som vi förstår, gjort miljoner indianer till slavar man sedan skulle kunnat sälja till resten av världen. Något sådant tillstånd gav aldrig de spanska kungarna.

Christoffer Columbus

Enligt den judiska encyklopedin står följande:

”Det var fem judar som åkte med Columbus på hans första resa, en var Luis De Torres.”

I den kastilianska encyklopedin står;

Luis De Torres, Alonso De La Calle, Rodrigo Sanchez de Segovia, Marco Cirujano och Bernal följde med på resan.”

Det var Luis De Torres som först steg i land på den amerikanska kontinenten. På sin expedition till Kuba fann han sedan att indianer rökte tobak och han skulle sedan medverka till att tobaken introducerades i Europa. Luis De Torres skulle sedan bosätta sig på Kuba där han köpte land och slavar.

Sanchez, Torres och de andra judarna skulle sedan övertyga Columbus att ta med sig 500 slavar till Sevilla, Spanien. Luis De Torres och Rodrigo Sanchez är därför de som rätteligen kan sägas ha varit de första slavhandlarna i Amerika. I Spanien förbjöds dock handeln omedelbart av Drottning Elisabeth och Kung Ferdinand, varför den upphörde innan fler indianer tagits till Europa. Man inte bara förbjöd slavhandeln överallt i det spanska imperiet, utan förbjöd uttryckligen att de fick utnyttjas eller behandlas illa.

Här finner vi en av de orsaker till varför judar, under mycket lång tid, jag kanske än i våra dagar, känner ett sådant hat mot Spanien och skälet till att man förfalskat vår historia att få det att framstå som att det var spanjorer som låg bakom slavhandeln. Så är inte fallet.

Christoffer Columbus – finns inte dokumenterad som slavhandlare

Slavarna till Nordamerika

Den största slavhandeln skedde till Sydamerika, något som Fria Sidor ska redogöra mer utförligt för senare men i Nordamerika startade den i Newport, Rhode Island där judiska köpmän etablerade ett världscentrum för handel med svarta slavar från Afrika. Staden kallades i folkmun ”Judiska Newport”. Slavskeppen hämtade slavar i Afrika, tog dem till Newport, där de såldes vidare till de brittiska kolonierna i söder. De norra kollonierna tillät aldrig slavar. Ett annat stort center för slavar från Afrika var Charleston.

I Newport tillverkade judiska köpmän också rom som man sålde till indianerna och man upptäckte sedan att man kunde ta med sig romen också till Afrika, på sin resa dit, och betala för slavarna med den. Indianerna och afrikanerna kom sedan att bli kraftigt alkoholiserade och beroende av romen. Det är säkerställt att det var judiska slavhandlare. Av 128 skepp med destination Charleston var 120 under frakt av judiska kontrakt. Kanske kan vi säga att man hade monopol på handeln med slavar från Afrika.

Aaron Lopez

En av de mest framstående judiska slavhandlarna var Aaron Lopez, en portugisisk jude. Han hade en egen handelsflotta med skepp som bara sysslade med slavhandel. Mellan 1726 och 1774 skedde 50% av alla frakter mellan Afrika och Amerika i hans eget namn men han stod också bakom frakter utförda av andra han betrodde. 1749 grundade han också en frimurarloge och 20 år senare en ny, kallad ”Kung David”. Dessa frimurarloger propagerade utåt för frihet, jämlikhet och broderskap.

Aaron Lopez – judisk slavhandlare

Förbud mot slaveri i Nordamerika

Från början fanns ett förbud mot slavar i de 13 brittiska kolonierna. Det var judar som frenetiskt skulle försöka att ändra på dessa regler. Det de judiska köpmännen upptäckte var att man behövde arbetskraft på plantagen i sydstaterna. Från början var det fattiga européer, f.d. interner från fängelser och krigsfångar i kriget mot Holland som arbetade där. De blev dock fria att arbeta var de så önskade med tiden.

De judiska köpmännen tänkte först att det skulle vara lönsamt att ta indianer som slavar och sälja dem. Det första man gjorde var att skicka lådor med rom till dem för att de skulle bli alkoholister, beroende och medgörliga. De insåg dock snart att svarta lämpade sig mycket bättre för detta arbete. Dels var de lättare att underkuva, indianerna var bångstyriga, dels var de starkare och dels tålde de solen mycket bättre.

Nu fanns det dock lagar som förbjöd slavar i de 13 Nordamerikanska kolonierna så något måste göras för att ändra på dessa lagar, annars kunde man inte tjäna sina pengar på slaveriet. Dokument från denna tid visar att alla som arbetade för att få bort dessa lagar var judar, Sandiford, Lay, Woolman, Solomon och Benezet. Från början fick man endast undantag, då i de södra kolonierna, men med tiden skulle lagarna komma att tillåta slaveriet, dock aldrig i de norra staterna.

I arkiven på ”Carneige Institue och Technology” i Pennsylvania finns utförlig dokumentation av slavhandeln. Där kan vi se att judarna hade monopol på den.

Namnen vi där finner är judiska :

Isaac Gomes, Hayman Levy, Jacob Malhado, Nephaty Myers, David Hart, Joseph Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gomez, Isaac Dias, Benjamin Levy, David Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James Lucana, Jan de Sweets, Felix de Souza, Simeon Potter, Isaac Elizer, Jacob Rod, Jacob Rodriguez Rivera, Haym Isaac Carregal, Abraham Touro, Moses Hays, Moses Lopez, Judah Youro, Abraham Mendes och Abraham Ali.”

De judiska slavhandlarna gav sina skepp de mest romantiska namn:

Abigail, Crown, Nassau, Four Sisters, Anne & Eliza, Prudent Betty, Hester, Elizabeth, Antigua, Betsy, Polly, White Horse, Expedition, Charlotte och Caracoa.

Visst låter namnen lite äventyrliga och romantiska?

Slavarna fick endast ligga ner och var fastkedjade

Resan över tog i genomsnitt tre månader och man fick inte lämna sin plats. Ofta skulle man ligga blick stilla. Handeln på marknaden i Newport var stängd under de judiska helgdagarna.

De judiska köpmännen i Newport hade 300 skepp som man använde för denna slavhandel, ca: hälften av alla skepp som lämnade Newport för avsegling runt om i världen.

Svenskar fria från skuld

Så när dina förfäder, troligen hette de Persdotter, Nilsson eller Andersson, gick runt sitt lilla hus och försökte samla mat och göra huset tätt inför den kalla svenska vintern, åkte det skepp med romantiska namn som tvingade svarta från Afrika till slavarbete i Amerika. Dag efter dag, år efter år under de vidrigaste förhållanden du kan tänka dig. Fria Sidor återkommer om detta i senare inlägg. Det har, tack och lov, inget med dig själv och dina förfäder att göra.

Känns det inte skönt, trots allt elände som omgärdar denna brutala och hänsynslösa människohandel, att du själv och dina förfäder går helt fri från skuld i denna fråga? Till skillnad från oss svenskar, som gärna känner skuld för allt och alla, finns det ingen skuld alls idag inom den judiska diasporan. Tvärtom, detta är något man t.o.m. är stolt över och ibland skryter om i sina egna encyklopedier och böcker. Det viktiga är att inte vi ska få reda på det. Då tappar de sin gloria som offer och ständigt förföljda. Sin image att alltid arbeta för ”det goda samhället”. Nästan alltid, genom vår historia, har man arbetat för vad som varit bäst för sig själv men sålt in till oss – att det är vi som gynnas av deras förslag. Vad som än hänt, oavsett vem som gjort vad och dess orsaker, får vi alltid skulden. Det är viktigt för känner vi skuld är vi mindre benägna att ställa frågor och låter oss därmed ständigt luras.

Bra video för dig som är nyfiken och vill lära dig mer.

Fortsättning följer.

Ladda gärna ner och läs mer själv en gratis pdf från länken nedan. Spar den på din dator. Det är inte osannolikt att den snart kan vara förbjuden liksom videon du kan se på ovan. Sakta men säkert raderar man ut verkligheten från vår historia och ersätter den med egna myter.