Valet 2018 – vad kan vi förvänta oss?

Sverige går till val 2018

Fria Sidor ska titta in i kristallkulan. Hur kommer valresultatet se ut på valnatten 2018? Vilka tänkbara samarbeten finns för att bilda regering? Hur påverkas valet av det rådande opinionsläget? Kommer de nuvarande blocken att finnas kvar? En sådan här övning har inte som främsta syfte att ge ett definitivt svar, det vet ingen. Värdet ligger istället i resonemanget som ger ett ramverk hur man skulle kunna tänka.

Sverigedemokraterna viktigaste faktorn

Som det ser ut idag måste en analys börja med hur stora SD kan bli. Motståndet mot dagens migrationspolitik är det som splittrar svenska folket i två delar. Det är en kraft som bara växt och växt. Idag är det SD som fångar upp detta missnöje men hur stora kan de bli? Finns det en gräns i närtid?

Tittar vi på svensk partipolitisk historia ser vi att Moderaterna hade som lägst i valet 1970 11,5% och som högst i valet 2010, 30,1%. Liberalerna började som ett parti med 32% 1916 men är idag nära riksdagsspärren. Centern har under stora delar av sin existens, med början 1924 legat strax över 10% förutom då vi i Sverige hade kärnkraftsfrågan då man nådde 24,1%. Socialdemokraterna låg som högst 1960 med 47,8% men får i senaste Sentio 23,2%. Utan någon djupare analys ser vi att enskilda frågor, såsom kärnkraften, snabbt kan lyfta ett parti till 24%. Vi ser också att partier som är breda, som M och S historiskt kan nå mellan 30 och 48%. Med tanke på den vikt stora delar av svenska folket idag åsätter migrationspolitiken, troligen betydligt viktigare än kärnkraftsfrågan, är det lätt att se att ett parti som fångar upp detta borde kunna vara förstavalet för många väljare. Ramen är satt – SD hamnar mellan 24 och 48%.

Sverigedemokraternas historiska utveckling

Vi skulle kunna tro, varje år, att SD inte skulle kunna växa mer men SD fångar upp svenska folkets missnöje med den förda politiken som enda alternativ idag. SD’s storlek avgörs således av hur många svenskar som anser politiken är fel och hur många som anser att det är den viktigaste frågan. Utvecklingen har varit förvånansvärt jämn. Man har i princip fördubblat sitt stöd vart fjärde år sedan 1991. Ökningstakten har ökat. SD’s valprogram eller olika skandaler tycks inte ge avtryck i siffrorna. Under perioden 1991 till 2017 har man haft olika partiledare, olika budskap och olika prioriteringsfrågor. Det stärker Fria Sidors syn att partiet idag främst fångar upp den stora oro som idag finns hos svenska folket. SD ska ses som en termometer på hur svenska folket upplever situationen. Betydelsen av SD’s eget agerande ska inte överdrivas.

Nedan visas SD’s stöd i opinionen i procent (vänster skala) och hur mycket man ökat mellan varje val. Fram till 2010 låg den på 2 gånger, d.v.s en fördubbling vart fjärde år. 2014 på 2,3 och enligt Sentios prognos ligger den nu på 3,3. Räknar vi försiktigt med att SD ökar 2,5 ggr kommer man att få 33,4% av svenska folkets röster 2018.

SD – historisk utveckling

Blocken

Vi har börjat analysen med att fastslå en variabel. SD får 33,4% i valet 2018. Hur avlägset det än känns idag visar historiken att, allt annat lika, det är minst på denna nivå man kommer att hamna. Som vi har sett ovan finns ingen naturlag för hur stort ett parti kan bli utan det styrs helt av vad svenska folket anser vara den viktigaste frågan. 33,4% är därför inte på något sätt orimligt.

Med denna siffra fastslagen tittar vi nu på de två blocken. Hur mycket har de tappat till SD? I tabellen nedan visas att från 2006 fram till 2014 har Socialistiska blocket inte tappat något till SD. Alliansen har från 2006 till 2014 tappat 9%-enheter. Jämför vi valresultatet 2014 med Sentio feb 2017 har S+MP+V+Fi! tappat 8% till SD medan Alliansen tappat ytterligare 7%. Mätt från 2006 har Alliansen tappat 16% till SD 2014 och det Socialistiska blocket 7%.

Fria Sidor ser att FI! nådde 3,2% i valet 2014 och befinner sig nu i en mellanvalsperiod där man bygger upp sig inför valet 2018. Trenden i världen går mot en polarisering och FI! har, till skillnad från i valet 2014 nu redan en stabil väljarbas på mellan 2 och 3%, och en organisation på plats. Fria Sidor fastslår därför en annan variabel. FI! kommer få minst 4,7% i valet 2018. Den feministiska våg som idag sköljer över världen kopplat med den folkkära Schyman och ev. en svart partiledare har alla förutsättningar att nå över 4,7%.

Vi har nu låst fast SD på 33,4% och FI! på 4,7%, resten är matematik. Går vi på den senaste trenden och antar att båda blocken tappar lika mycket till SD, tappar (S+MP+V) 10% till SD men också 1,5% till FI! och får 32,1%. Tillsammans med FI! får det nya socialistiska blocket då 36,8%. Alliansen tappar 10,5% till SD och landar på 28,9%.

Blockhistorik

Blockfördelningen ser då ut som följer:

Valprognos 2018

Enskilda partier

Socialistiska blocket

Av erfarenhet vet vi att det socialistiska blocket håller samman. V kommer klara riksdagsspärren, FI! kommer in i riksdagen och fångar därmed upp de 3,2% i valet 2014 som inte fick någon representation och tillräckligt många socialdemokrater kommer stödja MP så att de klarar sig över spärren på 4%. Det socialistiska blocket ser därför relativt intakta ut. Kanske kommer inte FI! in eller MP missar riksdagsspärren men knappast båda samtidigt.

Alliansen

Här ser läget katastrofalt ut. Som vanligt är Alliansen splittrad. Många inom Moderaterna vill driva en klassiskt borgerlig politik men har en partiledare som i grunden är för dagens migration. Moderaterna har också under Reinfeldt rensat ut i leden och fått mest ja-sägare. Partiet är som ett sjunkande skepp utan kapten. Annie Lööf kan glädjas då hennes person i hög grad lockar till sig Alliansens väljare men vad hjälper det när hon samtidigt representerar ett parti som vill se 30-40 miljoner medborgare i Sverige – i nybyggarlandet Sverige?

Väljarflykten från Alliansen gör att KD knappast längre kan räkna med att Moderaternas väljare ska stödrösta på dem. Liberalerna närmar sig också spärren men man brukar alltid lyckas lansera en egen profilfråga, just innan valet, som fångar väljarna. Det är troligt att minst ett utav Alliansens partier inte klarar riksdagsspärren. Så här kan de 28,9% som valprognosen visar komma att fördela sig mellan Allianspartierna.

Valprognos Alliansen 2018

Väljarflykten pressar Alliansen och stödrösterna kommer inte räcka till för KD. När KD’s väljare ser att det blir svårt lägger man sin röst på Moderaterna vars fall därför i grunden är större än det som visas ovan.

Valanalys

I det uppkomna läget kan det socialistiska blocket komma att fortsätta att regera. Alliansen är nu skadeskjutna. Moderaterna kommer behöva byta partiledare och helt rensa i sitt parti om man igen vill nå 30%. Samtidigt ser det inte ljust ut för dem med 30-miljoners Lööf som partiledare och inte heller Liberalerna som alltid är humanitära, oavsett konsekvenserna.

Det är knappast troligt att Löfven i det uppkomna läget närmar sig t.ex. Centern och Liberalerna för att lämna V, FI! och MP utan inflytande. Så här ser de olika partiernas mandat ut efter valnatten enligt detta sätt att tänka.

Valprognos mandat 2018

Eftersom Centerpartiet och Liberalerna helt uteslutit att de ska få stöd av SD kan en Alliansregering inte bli aktuell. Inte heller en regering bestående av 119 Sverigedemokrater och 39 Moderater. Något passivt stöd för en klok migrationspolitik kan man inte räkna med, speciellt inte efter att Centerpartiet kanske ökat p.g.a. migrationsfrågan. Socialdemokraterna och Centerpartiet skulle få 123 mandat tillsammans men varför skulle Löfven välja det alternativet? Han har redan säkrat regeringsinnehavet.

Det troliga är att han får talmannens uppdrag att bilda regering. Moderaterna måste helt tänka om och det är mer troligt att de, som idag, inte fäller den socialistiska budgeten med hjälp av SD. Landet måste trots allt regeras. Moderaterna kommer vara i spillror. Dödsalliansen får således fortsätta fram till 2022.

Helt klart sker en vänstersväng inom det socialistiska blocket. FI!+V+MP får 52 mandat och Socialdemokraterna 79. Det är högst troligt att migrationspolitiken kommer att bli mer tillåtande än idag och att skatterna kommer höjas mer än annars.

Slutsats

Frågan är om Moderaterna någonsin kommer att bli ett stort parti igen? Borgerliga väljare är splittrade i migrationsfrågan och så länge som Centerpartiet och Liberalerna har låst fast sig i sina positioner är det meningslöst att rösta på Moderaterna om man önskar en förändrad politik. De skulle kunna föra samma politik som SD men då enbart ta röster från SD, inte från något annat parti. Samtidigt kan Centerpartiet och Liberalerna blockera en stramare asylpolitik. Alliansen är idag i ett mardrömsläge.

Fredrik Reinfeldt begick ett för svenska folket och Alliansen ödesdigert misstag 2006. Strategin var kortsiktig och byggde på att man omfamnade Centerpartiets och Liberalernas linje i migrationsfrågan. Centerpartiet och Liberalerna begick också de ett stort misstag. Hade de fört en stram migrationspolitik skulle SD aldrig vuxit sig stora men man skulle lockat många Socialdemokrater och säkrat upp ett maktinnehav under mycket lång tid framöver, antingen själva eller med passivt stöd från SD. Alliansen spelade bort korten, de tänkte inte alls eller så ser man genuint positiv på utvecklingen, älskar det ”nya” Sverige och bryr sig inte om att vänstersocialister regerar Sverige.

Sverigedemokraterna och Centerpartiet är vinnare och kanske öppnar de en flaska Champagne på valnatten men det är som att skåla i Champagne på Titanic. Alliansen spelade inte bara bort sig själva 2006 de spelade bort Sverige och svenska folket.