Den korrupta läkemedelsindustrin

Allt är inte vad det ser ut att vara

Den amerikanska läkemedelsindustrin har korrumperat hälsovetenskapen för sina egna syften. Den vill i allmänhetens ögon framstå som välgörare – i verkligheten vill de inte att befolkningen ska vara frisk. Detta är den krassa sanningen vilket vi har fått bevis för under corona då fullt verksamma botemedel förbjudits för att istället tvinga på oss vacciner. Det går med fog att likna dem vid ett brottssyndikat eftersom de bevisligen ägnar sig åt vetenskapligt fusk, lögner, propaganda och förtäckta mutor. Exempel finns i överflöd. De maffiafigurerna vi ser på film framstår i sammanhanget som amatörer. Deras tjänster och produkter är i alla fall förbjudna medan läkemedelsindustrins inte bara är lagliga utan rekommenderas av våra egna myndigheter och ibland t.o.m. påbjudna. Allt började redan för mer än 100 år sedan.

En av de större branscherna

Kostnaden för sjukvård uppgår till enorma belopp – i USA till närmare 40 000 miljarder kronor eller 18 procent av BNP. Vad gäller vacciner går affärerna på räls, som ett självspelande piano, genom myndigheternas rekommenderade och ofta påtvingande vaccinprogram. Den primära målgruppen är 74 miljoner barn.

Kraftfull lobby

Läkemedelsindustrin i USA lägger 260 miljarder kronor varje år för att påverka läkare att rekommendera deras produkter och få konsumenterna att köpa dem. Industrin har en armé av lobbyister i varje delstat för att påverka politiker och beslutsfattare på varje nivå. De har varit så framgångsrika att de genom lag sedan 1986 t.o.m. är friskrivna från skadeståndsansvar. De vaccinerade kan inte heller få sin sak prövad rättsligt utan är hänvisade till en instans helt utanför det ordinära domstolsväsendet där beviskraven dessutom är höga.

Myndigheter och företag i symbios

Läkemedelsindustrin har systematiskt ansträngt sig för att ha goda relationer med federala myndigheter som CDC, Centers for Disease Control och FDA, Food and Drug Administration, de två viktigaste regulatoriska myndigheterna i USA. En central metod är de svängdörrar som finns mellan företagen och myndigheterna där beslutsfattare ena dagen arbetar för industrin, den nästa för myndigheterna och tvärtom. Den skiljelinje som borde finnas mellan myndigheternas och därmed befolkningens intressen och läkemedelsindustrins, finns därför inte längre.

Julie Gerberding var högsta chef för CDC mellan 2002 och 2009. Omedelbart efter avslutad tjänst blev hon chef för vaccinavdelningen på Merck, bara för att ta ett exempel. Hon har blivit rikligt belönad, utöver lön, för sina tjänster genom aktier i bolaget, enligt uppgift över hundra miljoner kronor. Hon är inte ensam. En studie visade t.ex. att en fjärdedel av alla som arbetat på FDA med bl.a. cancer sedan hade blivit konsulter för läkemedelsindustrin.

Korrupta myndigheter

2014 trädde en visselblåsare fram, Dr. William Thompson. Han berättade att CDC 2004 förstörde forskning som visade ett samband mellan autism och vacciner. Det blev en skandal men både det amerikanska justitiedepartementet och CDC har sedan dess effektivt hindrat honom från att vittna, mot hans egen vilja. 2015 kom det fram att CDC sponsras med mångmiljonbelopp varje år från läkemedelsbolagen, något som väckte stor upprördhet.

Huvuddelen av alla kliniska studier om läkemedel och vacciners säkerhet görs av forskare som är betalda av läkemedelsindustrin och myndigheterna gör allt oftare det möjligt för bolagen att snabbt få ut preparaten till marknaden.

Systemmedia köpta

USA är ett av få länder som tillåter marknadsföring av läkemedelspreparat direkt till konsument. En mycket stor del av systemmedias reklamintäkter i USA kommer just från läkemedels- och vaccinannonser. 2018 gjordes en studie som visade att 187 olika reklaminslag för 70 förskrivna läkemedel visats en halv miljon gånger.

Deras våta dröm

Det sista steget, lika absurt som perverst, är att göra dessa vacciner obligatoriska. Alla de skandaler som funnits genom tiderna, både med läkemedel och vacciner, har förpassats till minneshålet för att nå det ultimata målet – en laglig rätt att tvinga oss bli vaccinerade. I USA är man i stort redan där, nu ska resten av världen följa efter och Sverige hakar på som vanligt.

Började redan 1910

Hela denna bedrövliga situation, som även i hög grad gäller Sverige, fick sitt stora avstamp 1910 då John D. Rockefeller såg stora förtjänstmöjligheter att sälja patenterade preparat. Han hade dittills hållit sig till oljebranschen men var inte nöjd med det. Han betalade därför Abraham Flexner att skriva en rapport och besöka alla större högskolor i USA för att föra fram idén att standardisera medicinutbildningen.

I Flexner-rapporten gjorde man rent hus med alla då traditionella former av hälsokunnande och framställde dem som farliga och oseriösa. Holistisk medicin, homeopati, örtmedicin, o.s.v. – allt skulle bort.

Genom sina pengar lyckades han till slut påverka politiker och den allmänna opinionen så att endast AMA, American Medical Association, fick rätt att bestämma vad som fick vara läkemedel och inte. Läkarutbildningen gjordes om så att läkarna blev legitimerade och enbart fick förskriva de preparat som AMA hade bestämt – i praktiken enbart de substanser som Rockefeller sålde.

Häxjakten på de tidigare hälso- och helhetsinriktade metoderna drogs igång med full kraft och allt annat än patenterade preparat, godkända av AMA, var kvacksalveri utförda av farliga och oseriösa människor.

Drygt hundra år senare står vi nu inför tvångsvaccinering och vaccinpass. Vaccinkritiker är, nu som då, lika förföljda, förlöjligade och förtalade.