Demografi är allt

Före andra världskriget hade Europa emigration snarare än immigration. Européer hade övertagit USA, Kanada, södra Sydamerika, Australien och hade även kontroll över olika kolonier. Efter andra världskriget avträddes kolonierna och ersattes genast med immigration. Det började under 40- och 50-talet med migranter från forna kolonialländer som genom generösa lagar nu kunde flytta till och bli medborgare i Europa och andra västländer. Sedan följde arbetskraftsinvandring under 60-talet då europeiska länder gav tillfälliga arbetstillstånd till lågutbildad arbetskraft från utomeuropeiska länder i ett ”gästarbetarsystem”. Den tillfälliga arbetskraften åkte aldrig hem och tvingades inte heller till det när behovet upphörde på 70-talet utan stannade kvar och genom generös lagstiftning kunde de också ta hit sina familjemedlemmar.

Låg fertilitet

Idag är ett av elitens argument att vi måste ha migration eftersom vi föder för få barn. Genom elitens verktyg – FN – har man fört fram tanken att migration från utomeuropeiska länder är svaret. Man har beräknat att Europa, till följd av låg nativitet, kommer att behöva runt 80 miljoner nya medborgare fram till 2050 för att täcka upp för detta underskott.

Dessa idéer bygger på att människor är helt utbytbara, fria från sina rötter i kultur och etnicitet och att länder som föder många barn exporterar dem till länder där det finns underskott, i praktiken massimport av människor från Afrika, Mellanöstern och Asien till Europa och andra västländer.

Bara argument – ingen verklighet

Vi förstår idag att makteliten använder de argument som de tror fungerar bäst för dagen. Från början var det hemska européer som nu skulle sona kolonialismen. I själva verket var det ett ytterst litet antal superrika och storföretag som stod bakom den, inte folken i respektive land. Gästarbetarsystemet hade, med lite vilja, inte behövs och när makteliten lät gästarbetaren, inte bara stanna, utan dessutom ta hit sina familjer, då inser vi att det här handlar om något helt annat.

Den låga nativiteten är på motsvarande sätt också ett falskt argument för att få oss att tro på massinvandringen. Är man oroad för låg nativitet är det naturliga att stimulera barnafödande, t.ex. genom bidrag och sänkta skatter, inte ta hit lågutbildade migranter och familjemedlemmar från u-länder.

Europas folkutbyte

I början av 1900-talet fanns inte några utomeuropeiska invandrare att tala om. Sverige och alla andra länder hade sina egna, mer eller mindre, homogena befolkningar. Visst hade historiens skeenden blandat om folken, framför allt i södra Europa, där det afrikanska/arabiska inslaget är högre, men bilden vi alla hade av en grek, italienare, fransman, svensk, o.s.v. stämde fortfarande väl med verkligheten.

2015 beräknas att 35 miljoner av Europas 510 miljoner invånare var födda utanför EU. Ytterligare miljoner tillkommer som är första, andra eller tredje generationens invandrare efter dessa. Inflödet in till EU är mellan 1,5-3 miljoner per år, beroende på om vi tar med illegala eller inte. Med denna takt är det bara matematik som behövs för att räkna ut att 2050 kommer siffran ha stigit till mellan 100 och 200 miljoner invandrare med utomeuropeiska rötter, första, andra, tredje och fjärde generationen.

Tyskland och Sverige är två av de länder som nu har ledartröjorna för att byta ut sin befolkning. Visserligen är den totala andelen med invandrarbakgrund ännu inte högre än 20-25% men vi kan blicka in i framtiden om vi ser på andelen av den unga befolkningen och i storstäderna där de inte sällan utgör 30-50%. Storbritannien är en ögrupp som nu snabbt koloniseras. 1991 hade 95% av britterna europeiska rötter. 2011 beräknas 80% ha det och 2060, om utvecklingen fortsätter, kommer mindre än 50% ha det.

Minoriteterna tar över

Det som nu sker är helt onödigt och den största omvälvningen i Europas historia, sedan upphörandet av istiden för 14000 år sedan. Europas befolkning ersätts nu med utomeuropéer. Den snabbast växande gruppen är de som tillhör Islam. Nya moskéer reses överallt, krav på Sharialagar och särbehandling ökar ständigt. Fortsätter det så här beräknas att 25% av Europas befolkning 2100 ska bekänna sig till Islam. Kulturvänstern och den globala maktstrukturen ser människan som utbytbar men de som kommer har definitivt inte det synsättet. De håller istället hårt på sin egen grupp och kultur och det betyder att dessa minoriteter på sikt inte bara vill ha särrättigheter utan om de blir tillräckligt många också bestämma, ett legitimt krav.

I Sydafrika behöll vita länge makten men i takt med att en ohämmad massinvandring efter hand gjorde att vita blev en liten minoritet blev det ohållbart att vita skulle styra landet. Maktskiftet var ofrånkomligt och idag styr svarta. Några särrättigheter för vita finns inte, tvärtom, de diskrimineras. I USA diskrimineras vita redan, både på arbetsmarknaden och vid antagning till Universitet. Exakt samma utveckling kommer ske i Europa. Den nya befolkningen kommer att ställa legitima krav på allt större politiskt inflytande och att få vara med och bestämma hur resurserna ska fördelas i samhället. Vi ser det redan i Sverige där det nu viskas i korridorerna att det är mycket lättare för invandrare att få olika bidrag och tillgång till välfärden än det är för etniska svenskar.

Kontroll över sitt territorium

I naturen ser vi en ständig kamp om territorium. Det sker inte bara mellan olika djur utan också inom samma djurart där, i övrigt genetiskt lika djur, bildar olika flockar som skyddar ett eget territorium för sin överlevnad. Historien visar att överlevnaden för en distinkt grupp hänger intimt samman med dess förmåga att behålla och kontrollera ett territorium. Principen om ett hemland erkänns t.o.m. av FN, globalisternas eget verktyg.

Det finns huvudsakligen två anspråk en grupp kan göra på ett land, historisk tillhörighet och att utgöra en majoritet. Samerna utgör ingen majoritet men kan i kraft av urminnes hävd, framföra legitima krav på ett territorium. Svenskarna har en enormt stark rätt till Sverige eftersom vi f.n. inte bara utgör en majoritet, utan också bevisligen har befolkat Sverige i 14000 år, direkt efter istidens upphörande. När vi nu frivilligt ger upp denna rätt betyder det också att vi på sikt upplöser oss själva – vårt eget folk. Då det sker ”frivilligt” påstår vissa att det inte kan vara folkmord men Fria Sidor ser tydligt att de styrande lurar folket och därför råder ingen tvekan att det är ett folkmord vi nu bevittnar.

Planen

Planen är att ersätta ett folks band till sin historia, ett territorium, sina förfäder och sin kultur med en lojalitet till en ”demokratisk” värdegrund som bygger på idén om en kosmopolitisk världsmedborgare. För att åstadkomma detta är migration från så främmande kulturer och folk som möjligt nödvändigt. Migration från Norge, Danmark och Finland ändrar knappast mycket i Sverige men migration från Somalia, Afghanistan och Mellanöstern gör det. Det är därför alla västländer idag förespråkar en generös invandringspolitik från underutvecklade länder. Det är den som ska göra jobbet så att våra traditionsbundna samhällen ska ryckas upp med rötterna.

Vänstern

Planen hade aldrig gått att genomföra om man inte fått med sig stora delar av den europeiska befolkningen. Här har man haft stor framgång hos vänstern som, med hull och hår, köpt de universalistiska egalitära principerna man trycker på. Det finns inga etniciteter, inga raser, inga folk och vi är alla lika, bara vi blir fria från förtryckande strukturer, det finns inga gränser och var och en bidrar efter förmåga och får efter behov. Genom att koppla dessa vänsteridéer hårt samman med en generös invandring, ett offertänkande, en omhändertagandementalitet och kravlöshet har en stor del av befolkningen kommit att surra fast sig till masten på det sjunkande skeppet. Det som först var en rättvisekamp, en klasskamp, där företagare var utsugarna, förvandlades snabbt till en kamp mellan etniciteter, där vita nu är utsugarna och speciellt män är de onda samtidigt som de mörka/bruna är de goda och de som behöver allt stöd. Idag är arbetaren som murbräcka passé, istället är det olika minoriteter man använder sig av för att krossa ursprungsbefolkningen och dess kultur. Arbetarklassen är inte vatten värd, vilket är ett bevis att arbetarrörelsen och Socialismen aldrig handlade om arbetaren. De tjänade enbart maktelitens högre intressen att krossa den befintliga samhällsordningen, när det var klart kastades de på soptippen. Kvinnorna blir nästa grupp att kastas där. När de tjänat ut sin roll att krossa männen, då kastas de i soptunnan. Att de gruppvåldtas och får leva i ständig skräck skiter makteliten fullständigt i. Det är tragiskt att så många kvinnor är så hjärntvättade att inte ens när de gruppvåldtas fattar de att något inte står rätt till.

Islam

I en helt pervers utveckling, för att krossa västländerna, har man använt fundamentalistisk Islam som ett verktyg. Hundratals, kanske tusentals, moskéer i Europa har finansierats av Saudiarabien och Qatar. Där predikas inte sällan fundamentalistisk Islam, bokstavstrogen Islam, Wahhabism. Denna är i många delar diametralt emot vänsterns idéer. Istället förespråkas strikt följande av religiösa dogmer. När vänstern försvarar fundamentalistisk Islam och ser muslimer som offer visar det hur totalt desorienterade vänstern är och vilket villiga redskap de är i maktelitens strävan att utrota Europas folk och kultur från jordens yta.

Inbördeskrig

Så länge bidragen flödar och tillräckligt med resurser finns kan en konflikt undvikas. Så fort det blir strid om hur resurserna ska fördelas och välståndet inte räcker för alla kommer de etniska konflikterna upp till ytan. Sverige har nu passerat den gräns, 20%, efter vilken inbördeskrig kan uppstå om det råder brist på resurser. Ingen i fattig-Sverige för 100 år sedan kunde någonsin drömma om att importera afghaner för att de var fattiga och hoppas de skulle rädda framtida pensioner – ingen kunde då vara så korkad – men 2017 håller vi på med det. Ett bevis på att den som aldrig varit i nöd, utan bara njutit av det välstånd andra skapat, är den enda som någonsin skulle kunna gå med på en sådan vansinnig idé.

Folkmord

Ett folkmord kan ske genom direkt fysisk utrotning och/eller genom att förstöra de väsentliga fundamenten för en grupps överlevnad, såsom upplösande av politiska och sociala institutioner, kulturen, etniciteten, språket, nationalkänslan, historien, religionen, personlig frihet, trygghet, säkerhet, hälsa och värdighet. Folkmordet sker i två steg. Först förstörs ursprungsbefolkningens livsvillkor sedan påtvingas den de nya härskarnas egna krav och villkor. Det finns ett tredje steg också, det vi ser i Sydafrika. Den nya befolkningen söker den gamlas totala förstörelse och upplösning. En svag tendens till steg 3 ser vi också i USA där man öppet kan förespråka vitas utrotning i etablerade medier. Sverige befinner sig nu i slutet av steg 1. Snart påbörjas steg 2, de nyanlända kräver att få inflytande, och våra barnbarn blir sannolikt de som, med nuvarande utveckling, möter steg 3.