Corona – tusentals läkare protesterar

Tusentals läkare runt om i världen går nu ut i protest mot det sätt som myndigheter och politiker hanterat corona. Är det många? Det finns tiotals miljoner läkare så vid en första anblick kan man kanske tycka att det inte är så många. I själva verket är det förvånansvärt många. Alla som kritiserar de föreskrifter man själv lyder under riskerar att mista sin licens eller bli av med jobbet och därmed inte längre kunna arbeta som läkare. Det tyder på stort mod att ens våga skriva under med sitt namn för dessa protester och ett ännu större mod att våga träda fram i offentligheten på gator och torg. Utöver detta har också grupper bildats för att ställa myndigheter och politiker inför rätta. Fria Sidor ska i ett antal inlägg granska och sammanfatta vilka protester som finns och vilka argument de för fram. Fria Sidor rekommenderar starkt att gå in på respektive hemsida och titta på materialet och de videos som där finns. Samtliga organisationer har blivit censurerade på sociala medier och t.o.m. fått sina hemsidor nedstängda men materialet finns kvar på de enskilda hemsidorna. I detta inlägg granskas Americas Frontline Doctors. Inlägget är i sin helhet baserat på vad gruppen för fram.

Americas Frontline Doctors är en grupp läkare som i slutet av juli 2020 anordnade ett möte i Washington D.C. för att protestera mot USA’s hantering av corona. Dagen efter hade man en uppföljande presskonferens. Mötet bojkottades av samtliga etablerade medier, dess spridning förbjöds på alla sociala plattformar och när Donald Trump vidarebefordrade mötet till sina ca: 80 miljoner följare censurerades också presidenten. Gruppen höll ett uppföljande möte i oktober 2020.

Dessa läkare har inte bara hindrats att framföra sin uppfattning – man har också i hög grad blivit utsatt för en förtalskampanj i etablerade medier. Det rör sig om allt från att detta inte är ”riktiga” läkare, att de inte behandlar corona patienter till att det man för fram är oförenligt med god läkarsed. Vad säger då dessa läkare?

Det centrala budskapet är att vi inte behöver leva i rädsla och att läkare redan har erfarenhet och kunskap att hantera sjukdomen. Man riktar stark kritik mot att etablerad media, lobbygrupper och politiker aktivt hindrar och förbjuder praktiserande läkare att använda de metoder man vet fungerar. Detta har skett genom hot om lagföring, karaktärsmord och censur vilket hindrat läkare från att rädda liv.

Gruppen menar att forskningen är entydig att masker inte har någon större effekt eftersom ett virus enkelt tar sig igenom munskydden. Man hänvisar t.o.m. till Dr. Anthony Fauci, den som tidigare ledde de federala myndigheterna, som själv sagt att masker kan få människor att känna sig tryggare men att de inte har någon större effekt för virus. Man hänvisar till New England Journal of Medicine som sammanfattar att masker huvudsakligen tjänar som en symbolisk faktor.

Det finns tre stora problem med masker. Masker sprider rädsla och splittrar. De som tror på propagandan om masker blir mer benägna att vara illa sinnade mot dem som inte vill bära mask. De som följer de påbjudna reglerna signalerar att man följer normen, de som vägrar bära den visar att man inte följer normen. Denna splittring har effekt på hela samhället och dess kultur. Vi talar inte längre med varandra, kan inte se ansiktsuttryck och slutar att interagera. Människor luras tro att de som inte bär mask agerar oansvarigt och riskerar andras liv. Genom polisiära insatser, grupptryck och olika påbud skapas ett tryck att tvinga alla att bära mask – egentligen att böja sig för, den av myndigheterna, införda normen. Masker blir på detta sätt en symbol för undergivenhet och följsamhet till makten.

I USA är masktvång dessutom lagvidrigt då ett sådant bryter mot den amerikanska konstitutionen, enligt gruppen. Masktvång är ett tecken på en farlig utveckling eftersom så många i Amerika idag, villigt eller motvilligt, accepterar åtgärder som helt strider mot konstitutionen. Den riskerar därför att helt spela ut sin roll på sikt.

Gruppen vänder sig starkt mot den rädsla som propagandan skapar. Fakta är istället att sjukhusen i USA stod tomma, de allra flesta överlever och endast 10 procent av alla ventilatorer behövde användas. Man påpekar att etablerade medier enbart är propaganda och att det många tror på inte har med verkligheten att göra. Propaganda handlar inte om fakta eller sanning utan om att få oss att tro på något, oavsett om det är sant eller inte.

Nu måste vi börja se igenom propagandan och kanalisera ilskan, inte mot medmänniskor, utan mot de ansvariga för bedrägeriet. Gå inte i fällan att skylla på din medmänniska, utan ta eget ansvar, tänk själv och rikta din frustration uppåt mot de som, med berått mod, tvingat en hel värld att tro på myterna. Låt dig inte luras längre.

Gruppen berättar att de stora jättarna som Google och Facebook aktivt tar bort material som är evidensbaserat. Man tar inte bara bort studier som talar emot dagens propaganda utan raderar också historisk forskning som inte passar in i narrativet. Exempel ges om Forbes som 2010 publicerade en artikel med titeln ”Why the WHO faked the pandemic”. I den fanns en svidande kritik mot hur WHO kraftigt överdrivit farligheten av svininfluensan 2008 – 2009. Svininfluensan, också coronavirus, anses idag vara en av de mildare influensorna. När denna artikel uppmärksammades av Americas Frontline Doctors, raderade Forbes den tio år gamla artikeln från sin databas. Det visar att etablerad media aktivt raderar vår historia för att göra allt för att propagandan inte ska falla.

Americas Frontline Doctors hävdar att responsen att motverka och förbjuda verksam behandling lett till att många dött i onödan. Ett virus uppvisar samma utveckling och alla läkare vet redan hur man bäst ska behandla det. Corona är inget undantag. Läkare vet redan hur man behandlar inflammationer, infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar samt andningsproblem. Detta är något som läkare jobbar med och väl känner till sedan lång tid. Istället för att ge läkare mandat att använda sin beprövade erfarenhet påbjöd man från federalt håll att sätta de som fått sjukdomen på ventilatorer.

Man berättar också att alla influensor uppvisar, i stort, samma utveckling. Först kommer en första våg, sedan ca: 110 dagar senare kommer en mindre andra våg. Gruppen menar att vi inte längre har någon pandemi utan en s.k. Casedemic, fallepidemi, d.v.s. det är antalet testade som ökar. Denna drivs av PCR-tester som ofta ger felaktiga provsvar. Man hänvisar till presidenten i Tanzania som skickade in prover från en get, en papaya och motorolja – alla hade positiva provsvar enligt PCR-testet. Varken geten, papayan eller motoroljan uppvisade någon sjukdom. Så mycket är PCR-testet värt. Det man vill uppnå är rädsla och att vi ska fortsätta stänga ned våra samhällen.

Masktvånget och propagandan om corona är oerhört skadligt, framför allt, för den yngre generationen. De lär sig att vara rädda för något där ute som är okänt. De tillåts inte längre interagera med varandra genom sina ansikten. Denna rädsla kommer att skada en hel generation som för alltid kommer att bära med sig en misstänksamhet mot sin omgivning och miljö. Man menar att det som nu sker går att likna vid George Orwells beskrivning om att ha en ”fot i ansiktet för all evighet”. Det som nu sker är en kupp för maktövertagande om vi inte motsätter oss det.

Gruppen pekar på den låga dödligheten i Afrika. Varför är det ingen som ställer frågan och vill söka svar på vad det kan bero på? Varför fick amerikanerna rådet, i början av pandemin, att inte åka in till sjukhuset och att inte uppsöka sin läkare utan stanna hemma? Varför hindrades människor från att få normal behandling och att diagnostiseras? Corona är upp- och nedvända världen. Responsen till sjukdomen har dikterats av byråkrater och politiker, inte överlåtits till beprövade metoder och läkarkåren.

Man menar att den rädsla som skapas hos barnen måste upphöra omedelbart. Fakta är entydiga. Det finns ingen anledning att stänga ned skolor. Antalet som får sjukdomen bland de unga är låg. Enligt amerikanska myndigheters egen statistik är risken att dö för dem under 20 år 0,03%. Det är högre risk att dö i en bilolycka till och från skolan än av corona. En omfattande amerikansk studie, med fler än 200 tusen observationer, visar att barn inte för vidare corona till riskgrupperna. En tysk studie visar snarare på motsatsen, att barn hindrar smittspridningen. I en annan amerikansk studie, där man studerade 50 tusen förskolor och där inga masker använts, fann man inga bevis varken för ökad dödlighet eller vidare smittspridning. Slutsatsen är att den rädsla som skapas är mycket värre för de ungas hälsa än sjukdomen.

Americas Frontline Doctors berättar att man i områden som haft en hög andel diabetiker, som därmed tillhör riskgruppen, vidtagit tidiga åtgärder och behandlingar på över 20 tusen patienter. Resultatet – en enda person som behövt sjukhusvård och ännu inget dödsfall. Läkarna i denna stad bestämde sig för att inte följa myndigheternas direktiv utan istället att tidigt diagnostisera och sätta in förebyggande behandling. Patienter som haft symptom har varit både unga och gamla samt med och utan försvårande sjukdomsbild.

Man berättar att de på äldreboenden som fått behandling med hydroxiklorokin, zithromax och zink har överlevt. Etablerade medier ljuger om att det inte fungerar och förbud att använda dessa behandlingsmetoder strider mot beprövad vetenskap. Det är helt centralt att sätta in behandling tidigt i sjukdomsförloppet och inga dyra läkemedel behövs.

Corona handlar inte om rädsla för något verkligt farligt. Amerikanska befolkningen är rädda och hysteriska p.g.a. falsk propaganda. En illusion som gör rädsla och misstänksamhet till något positivt. Detta påverkar människors hälsa fysiskt, mentalt och socialt. De drakoniska åtgärderna försämrar hälsan hos allmänheten många gånger värre än sjukdomen.

Vad gör det med vårt samhälle då vi ber medmänniskor lämna hissen bara för att vi inte bär mask, när vi inte får dricka vatten i flygplanet mer än sekunder innan vi åter måste sätta på oss en mask eller när vi måste fotografera oss själva med mask (som bevis) innan vi sätter oss i en taxi. Nyckeln för att få stopp på detta är att vi vägrar följa dessa påbud eller att vi inte använder de tjänster och produkter som kräver att vi åtlyder den falska propagandan.

Vi måste alla bekämpa rädslan, som inte är en dygd, för att istället ta fram sanning och mod som det som verkligen är dygder. Vi måste hålla oss friska och hjälpa immunsystemet genom solljus, vitamin D, motion och positivt tänkande.

Gruppen riktar en direkt vädjan till alla läkare att ta sitt förnuft till fånga och att arbeta efter beprövad erfarenhet, det vi vet fungerar, istället för att lyssna på och följa de självutnämnda experterna inom media och myndigheter som inte styrs av medkänsla utan av helt andra intressen. Man menar att hela läkarkåren nu används som ett vapen för de högre krafterna att uppnå sitt syfte. Eden som läkare tagit är att hjälpa andra till bättre hälsa. Bevisen är entydiga – tidig diagnos och behandling hjälper – även de äldre och sköra. Man vädjar till de över en miljon läkare som finns i USA att inte följa de korrumperade centrala myndigheterna utan istället följa vetenskap och beprövade metoder.

Det är oklart hur många läkare som anslutit sig till gruppen. De allra flesta vågar inte av rädsla att få sin legitimation indragen eller förlora sin anställning, såsom skett med några i denna grupp.

Tack för att du läser Fria Sidor!