Bonnier stärker sin makt över svenska folket

Enligt en svensk jury, i ett tryckfrihetsmål, är det fritt fram för judiska Expressen att fabricera fram egna uttalanden som man sedan kan tillskriva valfri person i Sverige. Målet är principiellt viktigt därför att Expressen inte bara angriper enskilda svenska medborgare, hänger ut dem som dåliga människor, vilket bara det är förkastligt, utan för att man också gjort det, bevisligen, genom att tillskriva en kommentator något som denne aldrig ens skrivit. Detta genom att klippa och klistra ur hundratals olika kommentarer och av detta sedan skapa en ny kommentar, helt tagen ur dess sammanhang.

Ska media granska makten eller folket?

Vi har fått lära oss att media ska granska makten, åt folket. Idag är det tvärtom. Media ÄR makten. Politiker dansar efter deras pipa. Håller man sig inte till manuskriptet händer det lätt att någon ”skandal” plötsligt uppdagas. Vem har inte gjort något fel i sitt liv? Så länge som politikerna sköter sig och följer agendan kommer dessa händelser aldrig till allmänhetens kännedom. Minsta felsteg och media kan bestämma sig för att en politiker måste bort.

Med politiker i fickan har man sedan riktat in sig på svenska medborgare. De lyder inte lika villigt som dagens politiker. De envisas med att ha egna åsikter.

Vanliga människors åsikter

Alla människor i Sverige har en uppsättning åsikter. Många av dessa åsikter skulle av andra kunna uppfattas som extrema och felaktiga. Vem ska då bestämma vilka åsikter som får finnas? I Sverige och i många andra länder har vi länge haft en praxis att det kan ingen annan än varje individ själv avgöra. Olika individer har olika bakgrund och perspektiv. Det är argumenten som förs fram som sedan bryts mot andra som utgör basen i en demokrati. Därför har vi också en lagstiftning som ska skydda yttrande- och åsiktsfriheten sedan 500 år tillbaka.

I praktiken har lagens frihetliga grundtankar kommit att beskäras av det vi brukar kalla värdegrunden. Värdegrunden är det som man i samhället för fram som acceptabla åsikter. Dessa åsikter ryms inom det som vi kallar åsiktskorridoren. På detta sätt gäller inte svensk grundlag längre i praktiken. Visserligen kan var och en yttra sig ganska fritt men eftersom det leder till, för individen, ofta förödande konsekvenser, finns i realiteten inte längre, varken åsikts- eller yttrandefrihet i Sverige. Det är synnerligen olyckligt eftersom vi genom vår historia har ett oändligt antal exempel på att det vi tror på just nu senare inte visat sig stämma.

Är du vegan kanske du ser alla grisbönder som mördare, är du palestinier kanske du ser alla israeler som terrorister, är du kommunist kanske du ser alla kapitalister som utsugare, är du Sverigevän kanske du ser alla politiker som landsförrädare. För veganen är det dödandet av djur som är det onda men för en nationalist är det massinvandringen som är av ondo. Bara fantasin sätter gränsen för hur många åsikter det kan finnas i Sverige. Men i Sverige är det endast nationalistiska åsikter som är förbjudna i det offentliga rummet.

Två avgörande frågor

1. Är det rätt att media, som har så stor räckvidd,  jagar dem med ”fel” åsikter?

Vad en enskild person postar, anonymt på nätet, kan vara intressant att belysa om det är ett allmänt fenomen man vill beskriva men när man ”hänger ut” enskilda individer med syfte att skrämma andra till tystnad, vilket är den faktiska konsekvensen, då är det åsikter man jagar, åsikter som enligt svensk lag inte är förbjudna. Judiska Expressen gör fel som granskar enskilda svenskars åsikter och skandaliserar dem inför hela svenska folket, gör hembesök, hänger ut dem på nätet och gör Nät-TV för att riktigt ”klämma” dit personen som endast nyttjat sig av sin rätt, enligt svensk lag, att vara anonym och att ha en egen åsikt. De använder sin mediemakt med udden riktad ner mot folket, enskilda oskyddade medborgare, inte mot toppen – makten – för de är själva makten.

2. Är det tillåtet att fabricera, klippa och klistra, för att tillskriva någon den aldrig skrivit?

Expressen har fabricerat, efter eget tycke och smak, ”citat” och påståenden som aldrig har gjorts. Det är redan klargjort i detta mål att det Expressen påstod hade skrivits är något de själva fabricerat. Dessa fabricerade, falska, kommentarer använde man sedan för att klistra på en enskild svensk medborgare. Visserligen hade svensken skrivit många kommentarer på nätet men är det förbjudet eller klandervärt? Har man rätt att ta olika kommentarer från ett stort antal och sedan klippa och klistra som ger ett resultat som tar kommentaren ur dess sammanhang? Är det på denna nivå vår media ska befinna sig? Kan man sjunka lägre än så här? Svenska folket förtjänar bättre.

En katastrof för Sverige

Att judiska Expressen är en katastrof för Sverige visste vi redan men att man nu också får bifall för sitt agerande av en svensk tryckfrihetsjury, där domskälen dessutom är både grumliga och hemliga, stärker deras makt ytterligare. Vem som helst i Sverige kan nu räkna med att falskeligen anklagas för vad som helst utan att Expressen får stå till svars. Ägarfamiljen bakom företagsgruppen Bonnier öppnar idag ännu en flaska dyr Champagne, den har svenska folket betalat för genom att de fortsätter köpa deras tidningar, klicka på deras nätupplagor och glo på deras TV-kanaler. Det ska löna sig att sälja lögner till svenska folket. Champagnen kommer säkert att smaka väl och vem vet, kanske kommer en ur tryckfrihetsjuryn över på ett glas?