Stefan Löfven: Vår generations viktigaste reform

Klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv: Del 7

Regeringen lanserade nyligen en satsning på klimatet där Sverige 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av koldioxid. Efter det ska vi gå in i en negativ fas där vi ska minska utsläppen varje år. Enligt regeringen är detta vår generations viktigaste reform man nu genomför för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Löfven vill ha ordning i klimatpolitiken och ”omställningen” beräknas ge enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft. Enligt lagförslaget ska det bli förbjudet för varje regering, efter 2018, att inte prioritera bekämpandet av koldioxid.

Spel för galleriet

Visst låter det storslaget och ansvarsfullt, men om detta nu var en så avgörande fråga för våra barn och barnbarn varför drar staten in 100 miljarder i olika skatter på energi men, i sin egen budget, bara lägger 8 miljarder på miljöområdet? Varför satsar man istället alla pengar som energiskatterna drar in på att ta hit ekonomiska migranter som inte behövs och som bevisligen ökar koldioxidavtrycket i Sverige avsevärt?

Medan allt fler länder lämnar vansinnet bakom sig, och börjar tänka rationellt, ökar Sverige tempot. Vi ska bara inte vara världens främsta humanitära stormakt, till enorma framtida kostnader, vi ska också vara det land i världen som hatar koldioxid, livets gas, mest av alla.

Många i Sverige röstar på Miljöpartiet, för att man heter just det. I verkligheten är MP ett invandringsparti, inget miljöparti. Samma sak gäller Centern. Profilen är att man räddar Sverige från undergång genom att bekämpa koldioxiden men Centern är också det främst ett invandrarparti, inget miljöparti.

Faktiskt kunde Annie Lööf tänka sig att det ska bo 40 miljoner i Sverige, från alla jordens hörn, samtidigt som detta skulle generera ytterligare koldioxidutsläpp.

Klimatpolitiken är en fars, den saknar all förankring i verkligheten. Vi kan ju inte ens spå vädret mycket längre än fem dagar i framtiden. Hur kan vi då bygga hela Sveriges politik på ännu grövre modeller som tittar 100 år in i framtiden? I detta inlägg ska vi titta närmare på de modeller som som används för att förutsäga det ”globala hotet” vi nu står inför.

Vädermodeller

Klimatmodellerna som används för att beräkna framtida temperaturer liknar i hög grad vädermodellerna. Den enklaste vädermodellen, som stämmer 2 av 3 gånger, är att säga att vädret imorgon kommer vara ungefär som det är idag. Är det kallt idag, är det troligen kallt imorgon. SMHI har idag utvecklat mer sofistikerade modeller än så. Idag kan man med ganska god precision förutspå vädret 5 dagar framåt och under gynnsamma förhållanden ända upp till 10 dagar. Mycket längre än så brukar inte gå. Skälet är att modellerna kräver enorm datakraft och att ytterst små förändringar kan leda till helt olika prognoser desto längre fram i tiden vi blickar.

Felkällorna

Matematiken

Vädret förändras kontinuerligt men en matematisk modell beräknar allt digitalt. Modellerna delar in jorden i ett antal punkter och varje punkt sedan i tid. För att få, teoretiskt, en exakt modell, skulle vi behöva ha ett oändligt antal punkter och ett oändligt antal delar av varje sekund. Datorerna klarar inte av detta eftersom det bara med jorden indelad i km2 skulle finnas 500 miljoner celler. Skulle man använda mikrosekunder istället för sekunder som tidsintervall blir det då biljoner beräkningar och det skulle ta år, för världens snabbaste superdator att göra bara en tio-dygnsprognos.

Startvärdena

Även om vi hade kraften och kapaciteten att göra dessa beräkningar så uppstår problemet att korrekt ge ett exakt startvärde för varje cell vad gäller temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, lufttryck, o.s.v. Då måste vi ha 500 miljoner mätstationer som ger exakta värden och då har vi inte ens bestämt på vilken höjd mätpunkterna ska befinna sig. Ska vi mäta på olika höjder per km2 tillkommer ytterligare mätpunkter och vi förstår ganska enkelt att vi t.o.m. har problem att veta hur vädret ser ut just nu, själva utgångspunkten för en väderprognos.

Klimatmodeller

De modeller som man använder för att historiskt fastslå koldioxidens påverkan på klimatet och för att blicka in i framtiden bygger på samma principer som vädermodeller och har liknande problem att brottas med. Det finns ett 50-tal institut idag i världen som ägnar sig åt att bygga klimatmodeller och var och en har sin egen syn på hur de bäst ska konstrueras.

Kan klimatmodellerna spå vädret?

En intressant fråga är om dessa klimatmodeller man har för att bevisa att vi står inför en global katastrof, ens har förmågan att spå vädret?

Svaret är – nej. I själva verket är dessa modeller mycket grövre än dagens modeller för vädret. Dessa modeller kan inte ens användas att spå vädret 2 dagar framåt. Hur kan vi då basera hela Sveriges klimatpolitik på dessa modeller? Är det förenligt med sunt förnuft och evidensbaserad forskning?

Kan klimatmodellerna titta bakåt?

Det går att konstruera modeller som väl beskriver, matematiskt, utvecklingen under 1900-talet. Problemet är att man kan, i efterhand, använda sig av tusentals olika modeller, som lika bra förklarar det som skett. Modellerna förklarar dock inte allt, utan fungerar bäst som approximationer. Det modellerna missar är oväntade, enskilda händelser. Långa perioder av värme eller kyla ger ett klimat som avviker och inte fångas upp i modellerna.

Problemet är att eftersom så många olika modeller kan, övergripande, beskriva klimatet under 1900-talet, det också ger utrymme för var och en att bestämma vilken faktor man själv anser väga tyngst. Klimatalarmisterna hävdar att koldioxiden förklarar allt men andra menar att det är solen som haft störst betydelse.

Växthuseffekten

Forskare har försökt att mäta effekten av en fördubbling av koldioxidhalten i luften. Klimatalarmisterna hävdar att det leder till 2-4 graders uppvärmning men andra forskare har kommit till helt andra slutsatser. Lindzen identifierade ett antal platser där ytvattentemperaturen steg snabbt under 1985-2007. Hans slutsats är att en fördubbling leder till 0,7 graders uppvärmning. Den svenska forskaren Pehr Björnholm, fann 2013, att effekten var 0,2 grader på landytan och 0,7 grader vid atmosfärens högre skikt. I USA kom man i en analys fram till att värmestrålningen i själva verket minskat under den uppmätta perioden, trots att växthusgaserna ökade under samma period. Slutsatsen blev att människans utsläpp inte hade någon inverkan alls.

Verkligheten kontra modellerna

Tittar vi på modellerna kontra verkligheten ser vi att dessa inte stämmer överens. Nedan modellens beräkningar jämfört med observationer av temperaturer i troposfären.

Bildresultat för modeller observationer falskt alarm

Nedan visas temperaturutvecklingen 1996-2015. Den rör sig, upp och ner, men ingen tydlig trend med kraftigt stigande temperatur kan skönjas.

 

Bildresultat för modeller observationer falskt alarm den globala

Hotet om ny istid blev hotet om ny öken på 30 år

Förpassar vi oss tillbaka till 1970-talet försökte man då skrämmas med att fossila bränslen skulle ge katastrofalt mycket kallare klimat. Det var efter en kyligare period som föregått 70-talet och på en konferens som kallades ”Jordens Dag”, sade Kenneth Watt följande:

”Världen har blivit mycket kallare de senaste 20 åren. Om dagens trend fortsätter kommer det att bli 4 grader kallare år 1990, men 11 grader kallare år 2000. Det är dubbelt så mycket som krävs för att försätta jorden i en ny istid……Vi har ungefär fem år på oss att nu göra något.”

Den svenska ingenjörsvetenskapsakademin förutspådde 1970 att växthuseffekten skulle motverkas av stoftpartiklar vilket skulle leda till kraftigt fallande temperaturer.

 

 

Bildresultat för modeller observationer falskt alarm den 1970

Hur kunde de bli så här?

Fria Sidor anser att det är klarlagt att världen idag styrs av en liten elit som har en egen agenda. Man äger eller kontrollerar huvuddelen av media och har infiltrerat och satt sina egna inom samhällets alla områden. Det svenska folket är extra hårt drabbat av propagandan i lögnmedia. Vi är ett tyst folk i ett kallt, mörkt land där vi en stor del av året vistas inne och är därför extra benägna att sitta inne och se på TV och läsa kvällstidningen. Vi är därför ett av världens mest hjärntvättade folk. Varför skulle vi annars rösta fram fullständigt inkompetenta politiker? Varför skulle, de flesta av oss, fortfarande tro på myter och sagor som saknar all förankring i verkligheten? Svenska folket är inte dummare än andra – bara mer godtrogna och hjärntvättade.

Svensk politik känns, tragiskt nog, f.n. mer som ett dårhus än som något som beskriver ett framstående land.

Inlägget bygger på Gösta Petterssons e-bok ”Falskt Alarm” som du själv kan ladda ner genom länken nedan. Författaren till boken har inget samröre med Fria Sidor och alla åsikter som framförs i detta inlägg är Fria Sidors egna.