Annie Lööf – äntligen Bilderbergare!

Anni Lööf äntligen Bilderbergare

Grattis Annie Lööf! Nu har du bjudits in av Bilderberggruppens ständiga medlem, Wallenberg, att på allvar bli en del av etablissemanget. Du har fått inbjudan för att du visat att du till fullo stödjer samma agenda som globalisterna och du anses därför ha potential att tjäna dem väl. Du har valts ut och kan från nu räkna med att få allt stöd att lotsas fram till en ledande roll. Där kan du tjäna dem, inte svenska folket, precis som du gör idag. Många har varit före dig.

Svenskt deltagande på Bilderbergmötena

Tage Erlander var där 1962, Olof Palme 1965, 1973 och 1984, Gunnar Sträng 1973, Thorbjörn Fälldin 1978, Mona Sahlin var där 1996, Stig Larsson 1994, Björn Rosengren 1999, Fredrik Reinfeldt 2006, Anders Borg 2007, Maud Olofsson 2008, Jan Björklund 2009, Stefan Löfven 2013, Tove Lifvendal 2014, Mickael Damberg 2015 och Magdalena Andersson 2016.

Familjen Wallenberg tillhör styrgruppen och har själva eller genom representanter deltagit i ca: 60 möten. Carl Bildt har deltagit 14 ggr sedan 1992. Deltagare från svenska storföretag är vanligt som Percy Barnevik och Carl-Henric Svanberg. Även nuvarande kung Carl XVI Gustaf har deltagit år 1995. 2017 1-4 juni i Chantilly, Virginia i USA är det då dags för Annie Lööf att invigas i klubben.

Länge ett hemligt sällskap

Fram till mitten av 90-talet kallades de som påstod att detta möte ägde rum för ”konspirationsteoretiker”. Idag kan man inte längre hålla mötena i det fördolda. Enligt flera källor sade David Rockefeller på ett möte i Baden-Baden 1991 att:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och andra som deltagit i dessa möten och respekterat löftet om diskretion i 40 år. Det skulle ha varit omöjligt förr oss att utveckla vår plan för världen om vi varit föremål för publicitetens starka ljus under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad att marschera mot en världsregering.”

Anthony Holder, The Economist, City of Londons megafon, sade:

“Bilderbergarna har tagits bort från vår lista över arbetsuppgifter för många år sedan på order av styrelsen”

William Glasgow, Business Week, skrev:

“Vi är knappt medvetna om bilderbergarnas existens och rapporterar inte om deras aktiviteter”.

Ett av flera hemliga sällskap som existerat länge

Det är värt att notera att Bilderberggruppen, som bildades 1954, bara är en av flera olika liknande grupper där eliter bjuds in men där en inre kärna koordinerar och styr arbetet. Vi har brittiska The Round Table, Council on Foreign Relations och Trilaterala Kommissionen. Utöver dessa finns inre grupper vars namn vi inte helt känner till.

Vill styra utan att synas

Sedan 1996 har dessa olika hemliga överstatliga och ofta internationella nätverk granskats allt hårdare. Huvudskälet är Internet som tillgängliggjort information där det är möjligt att dubbelkolla och stämma av olika källors giltighet. Vi är idag helt säkra, det är således ingen konspiration, att syftet från början har varit att påverka politiken utanför den folkliga kontrollen. Prins Bernhard av Nederländerna som är grundaren sade:

”Det är svårt att omskola människor som har vuxit upp med nationalism till idén om att lämna ifrån sig delar av sin suveränitet till överstatliga organ.”

Nämns inte i medierna

Länge omnämndes dessa grupper aldrig men idag rapporteras pliktskyldigt om dem ibland också i etablerade medier. Man nämner dock aldrig något om dess egentliga syfte – en världsregering där nationer och folk upphör att existera och där mänskligheten sedan styrs av ett fåtal. Skälet att man så länge kunnat hålla sig borta från uppmärksamheten är att etablerade medier ägs av samma kraftfält som också figurerar i dessa grupper.

Bilderbergarnas mål

En internationell identitet, centralisering, kontroll av folket, skapa konflikter och rädsla för att ta bort tryggheten, centraliserad kontrollerad utbildning, överstatlighet och gränslöshet, överstatliga försvarsallianser och handelsavtal, en världsregering, beroende av staten där de lydiga belönas och de andra på sikt utplånas.

Ett demokratiskt problem

Det är ett enormt demokratiskt problem att ledande befattningshavare bjuds in till hemliga sällskap där de träffas och bildar konsensus om vart världen är på väg. Det är ett problem därför att vi saknar insyn. Det är ett problem därför att lojaliteten inte längre finns hos det egna folket. Den som vill göra karriär kan inte tjäna det egna folket eftersom man då aldrig ens blir inbjuden och tappar allt stöd i etablerade medier, näringsliv, universitetsvärlden, o.s.v.

Tre metoder att centralisera

För de som sitter i toppen är centralisering inget problem, det är lösningen. Det kan antingen ske genom a) gränslös frihandel och kapitalism, det leder med tiden till allt större företag och dominans av ett fåtal b) fabiansk socialism d.v.s. att samhället uppnår total kontroll över individen men med ”mjuka” metoder där alla makt också koncentreras till toppen c) Kommunismen där man med våld rensar ut omgående och nationaliserar individers tillgångar, vilket snabbt leder till centralisering av makt och dessutom skär man huvudet av motståndet omgående genom att rensa ut befintliga samhällsbärande eliter.

Kommunismen i Ryssland är ett utmärkt exempel där allt nationaliserades utom amerikanska företag med länkar till dessa hemliga sällskap och makthavare. Istället erbjöds dessa företag att ta över. Idén om att folket skulle få alla tillgångar om de ges till politikerna är därför, minst sagt, befängd.

Det enda samhället som är starkt och motståndskraftigt är där individerna är starka mentalt och fysiskt, har god hälsa, kan försvara sig, är patriotiska, har bra utbildning, kan tänka själva och där allt fler med tiden kan bygga upp en egen förmögenhet. Detta system hatar medlemmarna i dessa organisationer. Alla system som centraliserar makt och försvagar individen gynnar dem eftersom, oavsett vad det kallas, är det de som är i toppen av pyramiden. Kanske kan vi säga att för att vinna måste vi ”riva pyramiderna”.

Ett starkt kluster oberoende av folket

Dessa olika hemliga sällskap är grunden och främst den inre kärnan i dem. De ledande medlemmarna är med i flera av grupperna. De skulle aldrig kunna nå sina planer om de inte också hade inflytande i övriga samhället och förutom etablerade medier, som man själva äger, sponsrar man ett stort antal olika s.k. NGO’s och tankesmedjor som hjälper till att föra ut budskapet. Politiker har genom åren rensat ut inom myndigheter och den akademiska världen, annars får de inte de hemliga gruppernas stöd, vilket gjort att alla samhällen i västvärlden idag genomsyras av samma tankar och har samma agenda som dem. Politiker tillsätter också till militären, polisen, säkerhetstjänsterna (CIA, Pentagon, MI5, MI6, SÄPO, Försvarsmakten, Polisen) så vidden av detta är inte svår att förstå.

Det har idag hållit på så länge att denna makt, även om den kanske inte har en enda bevisbar punkt, utan är mer flytande, är så stark att de flesta som vill nå makten måste anpassa sig till den, så också Annie Lööf.

Styr politiken

Varje president i USA är själv eller genom ombud medlem och varje president omger sig med ett häpnadsväckande antal på de ledande posterna som har anknytning till en eller flera av sällskapen. I USA är det därför korrekt att säga att det är dessa hemliga sällskap som styr politiken, inte presidenten. Så har det varit i åtminstone 100 år.

Sverige är ett land som idag är enormt amerikaniserat. Därför är inflytandet från dessa grupper mycket stort i Sverige. Ledande för Sverige har varit Wallenberg, Bonnier och det Socialdemokratiska Partiet (men på senare år också Alliansen). Det första Bilderbergmötet i Sverige hölls 1962 i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sven Aspling, (S), Erik Boheman, (L), Tage Erlander, (S), Arne Geijer, (LO), Gunnar Heckscher, (M), Gunnar Lange, (S), Bertil Ohlin (L) och Marcus Wallenberg jr.

1973 hölls mötet i Saltsjöbaden och deltog gjorde:

Anders Björgerd, Sydkraft, Rune B. Johansson, (S), Hugo Lindgren, SEB, Olof Palme, (S), Gunnar Sträng, (S), Nils Svensson, Götaverken, Krister Wickman, (S) och Marcus Wallenberg jr.

1983 var det dags igen, också denna gång i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sten Gustafsson, Saab-Scania, Kai Hammerich, Saab-Scania, Lennart Johansson, SKF, Assar Lindbeck, nationalekonom (S), Kurt Nicolin, SAF, Claes-Erik Odhner, ekonom LO, Olof Palme, (S), Stig Synnergren, ÖB, Anders Thunborg, (S), Hans Werthén, Electrolux och Peter Wallenberg.

2001 fick Sverige agera värd igen. Denna gång i Stenungsund och deltog då gjorde:

Percy Barnevik, Investor, Tom Hedelius, SHB, Leif Johansson, Volvo, Leif Pagrotsky, (S), Lars Ramqvist, Ericsson, Michael Treschow, Electrolux, Jacob och Marcus Wallenberg.

Slutsats

I juni 2017 åker Annie Lööf till Bilderbergmötet som i år hålls I USA. Med sig från Sverige har hon Johanna Rosén, Linköpings Universitet och Marcus Wallenberg. Kanske blir hon som så många andra som bjudits in statschef året efter? Mycket tyder på att det är så det är planerat. Helt uppenbart tror man mycket på henne och att hon kan göra nytta för globalisterna.

De här hemliga sällskapen ser vanliga människor som ett problem. De kan inte bry sig mindre. Henry Kissinger, som under hela sitt liv varit makten bakom kulisserna i USA, har sagt att ”äldre är värdelösa ätare” han har också sagt att rädsla banar vägen för en världsregering.

Svenska samhället har i hög grad anammat samma syn. Folket är ett problem och ett nödvändigt ont man måste styra med en agenda. Sjuklövern, oavsett parti, har för länge sedan glömt folket.

Nu är det så att makten i världen i hög fart förskjuts från väst till öst och från globalism till nationalism. Det kan hända mycket nu på kort tid. I Sverige finns idag en enorm framtidstro, kraft och förmåga inom de förståndiga nya fräscha Sverigevänliga rörelserna. Framtiden för svenska folket ser ljus ut och vägen till en förändring är mycket kortare än de flesta tror och det kan gå snabbt.

Frågan är om Annie Lööf verkligen förstår att hon nu satsar på och lierar sig med dåtidens trötta och desillusionerade ledare? Fria Sidor tror att planen kommer fallera men fördelen för henne är att hon snart kommer få mycket mer tid över för sitt barn. Kanske upptäcker hon då att det är mycket mer värt att vara hemma än att försöka bli omtyckt av gänget på andra sidan Atlanten?