Helgbio: Var stockholmsattacken en falsk flagga?

Det är tragiskt att den som pekar på märkliga omständigheter i ”kriget mot terrorismen” åläggs bevisbördan. Det är som att maktelitens version som sedan propageras i media är en sanning tills hela berättelsen helt överbevisats. Allmänheten, och här ingår också en stor del av fria medier, kräver att oberoende forskare ska kunna bevisa allt, annars vågar de inte ta i dessa frågor med tång. Samma fria medier som inte har minsta problem att hävda att samma makthavare blåljuger om invandringen. Borde det inte vara tvärtom? När vi vet att de ljuger om invandringen varför skulle de inte ljuga i andra frågor? Ta 9/11 som exempel. Vi vet att byggnad 7 inte träffades av ett plan och att den sprängdes. Det kan här således inte vara terrorister. Borde inte alla som påstår sig vara oberoende och kritiska mot etablissemanget istället kräva att amerikanska myndigheter förklarar detta innan det går att tro på någon del av berättelsen? Har de inget att dölja, varför gör de allt för att hindra en granskning? Det är samma sak med bomberna i London 7/7 2005. Innan vi accepterar den officiella versionen så borde vi kräva att myndigheterna förklarar hur det kommer sig att alla skadade fick sina ben bortsprängda och att golvet vräktes uppåt när man påstår att det var terroristernas ryggsäckar som orsakade explosionerna? Klimatet är en annan sådan fråga: varför ska vi alls tro på myndigheterna när det är bevisat att de manipulerat historiska temperaturserier? Det är vidrigt att man ljugit för oss så ofta att vi ens ska behöva granska om deras uppgifter är sanningsenliga. Fria Sidor, som anser att de flesta s.k. terrorattacker är falska flaggor, utgår alltid från att de är fabricerad statssponsrad terrorism innan motsatsen är bevisad. Innan vi granskar attacken i Stockholm med hjälp av världens två ledande sanningssökare, Ole Dammegaard och Jim Fetzer, är det viktig att upplysa om en sak. Falska flaggor kan antingen vara total fiction, där ingen dör (Sandy Hook) eller statssponsrad terrorism med verkliga mord av helt oskyldiga (9/11) eller en kombination av ovanstående. Fria Sidor råder dig därför att alltid ha ett öppet sinne och inte låta dig hindras i din skepsis, vilket de vill, av hänsyn till alla som dödats. Samtidigt måste vi hålla huvudet kallt så att inte allt automatiskt klassas som falska flaggor. Låt oss börja.

Företag som säljer terrorövningar

Idag finns det företag som öppet säljer terrorövningar till företag och myndigheter. På deras  hemsidor och i reklamen kan man få allt från äkta bomber, skadade människor och multipla simultana händelser. De som arbetar där är tränade skådespelare, många säkerhetsklassade, och de kan delta tillsammans med personalen i iscensatta terrorövningar. Detta utgör inget bevis på att de också anlitas i falska flaggor men på att det idag, helt öppet visas att man kan fabricera fram synnerligen trovärdiga scenarios med amputerade människor och blod, rök, eld, bomber, ambulans, polis och brandkår. Några företag är Crisis Solutions, Trauma FX, Driver, CrisisCast, Visionbox, Crisisactors.org, Action Amps, o.s.v. Varför ska vi tro att CIA, Mossad, MI6, SÄPO, o.s.v. inte besitter minst lika bra möjligheter att göra samma sak?

Övningar innan

I nästan alla dessa terrordåd har man haft en övning i nära anslutning. Detta skedde i 9/11, Boston Maraton, 7/7 och vid många andra s.k. terrorattacker, så även i Stockholm. Dagarna innan hade polisen, militären och säkerhetspolisen övningar med scenarios mycket liknande det som sedan hände. Sjukvården hade också övningar dagen innan där målet vara samma butik som sedan träffades av lastbilen. Ett anmärkningsvärt sammanträffande som starkt talar för en falsk flagga.

Ölbilen som först inte brann

Den ölbil som körde in i byggnaden brann inte till att börja med. Det finns inga tecken på några bränder alls. Flera bilder tagna omedelbart efter visar att där fanns ingen brand.  En stege syns sedan placerad mot lastbilens baksida. Det fanns öl lastutrymmet och ingenting lättantändligt. Frågan måste ställas: varför började det brinna i lastutrymmet och vad var bränslet?

Inga CCTV-kameror fungerade

Som så ofta förr vid dessa terrorattacker fungerade plötsligt inga CCTV-kameror. Kom ihåg att runt Pentagon vid 9/11 fanns hundratals olika CCTV-kameror men ingen fungerade eller blev beslagtagna. I Stockholm efter lastbilens färdväg måste det också ha funnits hundratals men nej, det fungerade inte. Bara en CCTV-kamera fungerade – den som visar när några springer in i butiken, varefter lastbilen kör förbi. Således finns det bara en enda film som vi fått se som visar fordonet i rörelse. Varför fungerade inga CCTV-kameror?

Varför rör sig CCTV-kameran och zoomar in?

När vi tittar på filmen från den enda CCTV-kameran så notera att kameran både rör sig och zoomar in. Hur är det möjligt att en fast monterad kamera kan röra sig och zooma in?

Mobilnätet inklusive mobilt internet nere

Varför fungerade inte mobiltelefonerna och mobilt Internet under attacken?

Hur kommer det sig att inte fler dog en fredag eftermiddag?

En märklig omständighet är att inte fler omkom. Det var fredag eftermiddag och på Drottninggatan borde ha gått tusentals människor. Det visar sig att stora delar av området var avspärrat. Det pågår byggnationer i området så avspärrningar förekommer naturligt men ett antal bussar spärrade också av färdvägarna.

Helikoptrar över platsen innan

Vittnen har berättat att det cirkulerade fyra helikoptrar i området timmen innan attacken men polisen förnekar detta.

Vittnen berättar om skottlossning

Vittnen har berättat om skottlossning och att människor uppmanades att springa från området. Skottlossning har rapporterats nära inslagsplatsen men också på flera andra platser. Alla dessa skottlossningar har förnekats av polisen trots att det rapporterats i media och flera vittnen.

Brandlarmet går först, sedan träffar lastbilen

Vittnen har berättat att butiken där lastbilen träffade evakuerades innan genom ett brandlarm, inte efter att bilen började brinna.

Butiksägarna såg inget

Enligt Ole Dammegaard som besökt några av butiksägarna såg de inget av själva händelsen utan det var först när polisen skrek till dem att låsa in sig och stänga butiken, ibland i flera timmar, som det blev uppmärksammade på att något hände.

Journalister har möte i närheten

Någon kilometer från händelsen pågick denna dag en internationell konferens om hur media ska rapportera om terroristattacker.

Alla som intervjuas har relation till media

Vid 9/11 hade samtliga vittnen som intervjuades relation till de fem stora amerikanska etablerade medieföretagen, antingen arbetade de själva där eller var gifta med någon som gjorde det. I nästan alla dessa falska flaggor har man någon koppling till media alt. myndigheterna. I attacken i Stockholm är också de allra flesta som intervjuas tillhörande media eller myndigheterna. Varför?

Varför visas bilder från helt andra platser?

En underlig omständighet är varför vi får se bilder på offer som bärs från helt andra platser och till synes meninglösa riktningar. Nedan visas att den person man bär är långt ifrån händelsernas centrum. Vad håller man på med?

Skorna

Varför ligger alltid skorna bredvid dessa offer? Vi har sett detta i många attacker, dessa skor. Enligt ambulansförare sker detta inte vid andra olyckor. Skorna är kvar på foten, så inte i dessa attacker. Skotillverkare har också gjort skor med blod på. Varför?

Offren

När det gäller offren vill etablissemanget få dig att känna dig ond för att du granskar även dem. De vill att du inte ska granska något. Fria Sidor anser det mer respektfullt att granska allt. Har de skett en falsk flagga borde offrens anhöriga vilja få reda på det, eller hur? Den djupa respekten för alla offer finns självklart där, medkänsla är en mänsklig egenskap, men det som nu sker runt om i världen, som man vill att vi ska svälja med hull och hår, ”kriget mot terrorismen”, är för allvarligt för att vi ska ”lita” på den officiella versionen, speciellt som vi vet att man ljugit tidigare.

Märkliga omständigheter

Bilden på den 11-åriga flickan, som tycks finnas i två versioner, med ett och två örhängen, med olika bildkvalitet och med märkliga effekter runt håret måste leda till frågor. Ole Dammegaard har talat med en läkare med 30 års erfarenhet och hon menar att den hemska bilden på den avslitna flickan inte är på en människa. Huvudskälet är att vid en sådan olycka töms hela kroppen på blod som kommer ligga runt kroppen vilket inte visas i fotografiet.

Bilden på den belgiska kvinnan är också märklig. I bakgrunden ser vi tydligt att ett kors inte täcker hela den blå bakgrunden vilket berättigar till frågor.

Den kvinnliga skolläraren som blev det femte offret arbetade på exakt samma skola i Trollhättan där man också hade en övning veckan innan en elev ska ha gått lös med en bajonett. Sannolikheten för detta är så liten att även här är frågor berättigade.

Förefaller vara riktiga offer

Offren förefaller verkliga. Anhöriga och släktingar har uttalat sig och inget bevis finns för att offren inte skulle ha dött så långt Fria Sidor kan bedöma.

Löfvens polis

Stefan Löfven tackar på en bild en polis som inte tycks finnas med på några andra foton och han är synnerligen lik en person som påstås tillhöra flight crew vid terrorattacken i Belgien. Likheten är slående och leder till ytterligare berättigade frågor.

Ambulansföraren

Den ambulansförare som var först på plats vid mordet på Olof Palme var också först på plats vid denna attack. Denne ambulansförare har också varit på plats vid andra terrorhändelser. Det är denna ambulansförare som inte hittade sjukhuset på sex timmar med Olof Palme i bilen p.g.a. att han var i chock.

Förövaren överlever

Det som talar emot att det är en falsk flagga är att förövaren överlevt. Det brukar aldrig ske när det handlar om misstänkta falska flaggor. Det är inte meningen att de ska bli någon rättegång eller förhör. Så kommer ske i detta fall.

Slutsats

Det finns en rad omständigheter som Fria Sidor tycker är synnerligen märkliga. Man visar upp filmer och bilder som uppenbarligen är från en övning. Bilder och filmer av lastbilen och dess färd finns inte (utom en). Det finns mycket som talar för att man haft för avsikt att få bort människor innan händelsen. De rapporterade skottlossningarna kan inte bortses ifrån. Det är synnerligen graverande att det hölls övningar i anslutning till händelsen och den rörliga CCTV-kameran som zoomar förefaller mycket märklig.

Samtidigt tyder inget på att det inte skulle vara verkliga offer. Förövaren överlever också vilket inte brukar vara fallet. En rättegång med en förövare som överlever måste ses som ett starkt tecken på att det inte är en falsk flagga. Fria Sidor tycker denna attack är svår. Med tiden kan mer information komma fram. Dessa händelser brukar bli mer tydliga med tiden. Något lika tydligt ställningstagande som vid 9/11 kommer inte kunna göras baserat på det vi vet så här långt.

De givna tanken är att det är tragiskt att myndigheterna medvetet ljuger för oss i så många frågor att det inte går att lita på den information de ger ut. Varför ska vi över huvud taget behöva granska dessa attacker om de är ”på riktigt”? Det säger ganska mycket om hur illa ställt det är med vårt samhälle idag. 9/11, Sandy Hook, Boston Maraton, 7/7 m.fl. förstörde allt förtroende då de bevisligen var falska flaggor. Myndigheter som ljuger och mörkar kan vi helt enkelt inte lita på, varken de i Sverige eller i andra länder. Fördelen är att vi tvingas att tänka själva vilket är det som krävs för att få en ändring till stånd.

Se filmen själv, den är mycket bra och det blir inte mycket bättre av två av världens främsta oberoende granskare av dessa terrordåd. Stockholmsattacken är en svår nöt att knäcka men är det någon som till slut ska göra det är det troligen Ole Dammegard.