Alla vägar leder till Tel Aviv

Hur länge till ska vi ha det som vi haft det de senaste 100 åren att USA kontrollerar världen samtidig som Israel och den judiska lobbyn kontrollerar USA? Är det här något vi måste acceptera och i så fall vilken framtid har våra barn och barnbarn? Är det inte dags nu att vi börjar se klart och tar tillbaka vårt självbestämmande? Visserligen lever vi under det amerikanska paraplyet både kulturellt, ekonomiskt och militärt och därmed det judiska, men Fria Sidor ser bara en mörk framtid om vi inte bryter oss loss och återfår självbestämmandet. Vi har inte råd att fortsätta vara ignoranta.