Folkmordet – augusti 2016

Fria Sidor kommer varje månad att uppdatera läsaren på hur det pågående folkmordet fortlöper. Det är just ett folkmord som pågår där etniska vita svenskar med tusenåriga rötter i Sverige och norra Europa nu ersätts med afrikaner och araber. Detta sker i samtliga västländer och är en medveten politik med just avsikten att förinta den vita befolkningen i varje tidigare vitt europeiskt land. Just för att politiken är medveten väljer Fria Sidor att fr.o.m. nu kalla det ett folkmord och inte folkutbyte, eftersom det bättre speglar verkligheten.

Låt oss först titta på den senaste statistiken. Antalet beviljade uppehållstillstånd ökar som förväntat denna månad också. De senaste siffrorna pekar på en helårssiffra på 124655 vilket är en ökning med 14% i jämförelse med förra året. Det är också den högsta siffran någonsin i svensk historia. Någon minskning som Stefan Löfven vill ge sken av är det således inte frågan om, tvärtom. Det ökar mer än genomsnittet för de senaste 30 åren, betydligt mer. Endast i jämförelse med det hysteriska 2015 är det en minskning, men denna jämförelse är inte korrekt att göra. Således har vi lika många eller fler asylsökanden mot vad som historiskt brukar komma och beviljade uppehållstillstånd slår samtidigt rekord.

Vi ser av grafen nedan att antalet asylsökanden för 2016, enligt Fria Sidors prognos, 30175, är högre än nästan alla år utom de hysteriska 2015, 2014, 2013 och 2012. Bara under 2015 kom det lika många asylsökanden som under nio ”normalår”. Stefan Löfven, påhejad av Anna Kinberg-Batra, trycker då inte bromsen i botten utan sänker farten till den högst tillåtna, igen. Det är vad DÖ-alliansen menar med att nu ha ”kontroll”. Svensk politik är en sorglig historia.

Prognosen för 2016 är högre än snittet för perioden 2000-2011. Det betyder i klartext att nu håller Sverige maximalt tillåtna hastighet för att folkmordet ska kunna ske kontrollerat. Snittet för 2012-2015 är en anomali och kan inte utgöra en jämförelsepunkt.

asylsökandensnitt

Grafen visar att 2016 nu är i linje med år 2000-2011 och att 2012-2015 var extrema år. Tyvärr så betyder det att vi nu har fått 9 års asylsökanden på enbart ett år. Varför borde inte stapeln vara under historiskt genomsnitt om nu Löfven vidtagit så strikta åtgärder?

Asyl2000-2016

I grafen nedan kan vi se att antalet beviljade uppehållstillstånd nu närmast skenar. Fria Sidors prognos pekar nu på 124124 för helåret 2016, att jämföra med 109235 som är facit för 2015. Självklart beror detta på att Sverige fick 162877 asylsökanden enbart under 2015 och det gör att vi kan förvänta oss att siffrorna över tiden ska öka, precis såsom skett de senaste 35 åren, där ökningen varit i snitt 6% per år. Årets ökning är 14%. Ingenting pekar på någon minskning. Den uppdaterade analysen pekar på att etniska svenskar är i minoritet redan 2040 beräknat på 6% historisk ökningstakt.

uppehållstillståndhelår2016

Det är tragiskt nog helt tyst om detta från SD. Det är fria bloggar som tydligen ska påpeka detta och bilda opinion. Sedan är tanken att SD ska fånga upp det missnöje som denna opinion framkallar. Själva har de inte något högt tonläge i debatten. Sverige behöver idag ett nytt parti som säger rakt ut att svenska folket också har ett etniskt intresse att försvara. Vi är ett av världens till antal minsta folk och fortsätter det så här dör vi ut och det är väl inte mångfald? Vita människor, vita européer har ett etniskt intresse, precis som alla andra, på jorden är vita européer en klar minoritet, endast 8%, man har bara genom propagandan sedan 70 år lurat oss att tro att vi inte har något eget etniskt intresse eller att det är rasistiskt att ha det, trots att det är acceptabelt för alla andra grupper.

Ökar och ökar – helt enligt planen som drogs upp för 70 år sedan

uppehållstillstånd2016

Fria Sidor funderade efter förra månaden vad man bäst kallar det som sker. Efter en djupare analys måste det tillstås att det är ett folkmord som pågår. Det är absolut inte fel att också kalla det förintelse. Ordet utrota ska vi inte heller avstå från att använda. Vi måste sikta på att använda de ord som bäst beskriver det som sker. Först kändes termen folkmord lite väl hård men när man sätter sig in i frågan är det faktiskt det som nu pågår. Förintelse är kanske en ännu bättre term att använda eftersom något ”mord” i fysisk mening inte äger rum. Det är däremot ett mord på ett folk, en folkgrupp.

Enligt FN’s folkmordskonvention står;

”gärningar förövade i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”

Är det inte exakt detta som pågår i varje europeiskt land? I USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Europa? Ska vi ta USA’s vice president, Joe Biden, på orden så är det just exakt det som pågår och det globala styret välkomnar detta. Som Joe Biden säger i videon:

”En oupphörlig ständig ström av migranter som aldrig kommer att upphöra vilket gör att vita blir en minoritet. Det är inget dåligt utan något vi ska välkomna. Det är vår styrka.”

Vita människor är kanske den ras som har mest mångfald av alla raser. Det finns olika vita européer, de med mörkt hår, ljust hår, rött hår, bruna, gröna eller blå ögon. Det finns olika språk och dialekter, olika kulturer och seder och bruk. Inom varje land fanns åtminstone tidigare hundratals olika dialekter och olika seder och bruk. Det tycks dock inte vara denna mångfald man vill bevara utan det handlar om att importera så många utom-européer som det bara går, så snabbt som möjligt.

Den övre halvan går bort – den ersätts av den undre, som enligt Löfven och Batra är mycket bättre. Dagens politik leder EXAKT till det bilden vill förmedla.

Bildresultat för white europeans diversity

Men varför? Vad är orsaken till detta? Låt oss nu dyka lite djupare i detta och inte bara skrapa på ytan.

Vi själva har aldrig bett om det, ändå har vi nu fått det och dessutom är det idag närmast ett krav att man hyllar att vita blir en minoritet i framtiden. Det är som USA’s vice president, Joe Biden, säger i videon:

”Vita (kaukasier) är 2017 i absolut minoritet och det är någonting välkommet”

Men varför säger han så? Skulle han kunna säga så om t.ex. judarna i Israel?

”Judar är nu snart i minoritet i Israel och det är mycket bra”.

Nej självklart skulle han aldrig kunna säga det men det tycks vara närmast en religiös övertygelse att det just är bra i alla vita länder – men varför?

Vi måste inse att detta handlar inte om mångfald. Det handlar inte heller om att vi föder för få barn eller inte kommer att få några pensioner. Det handlar inte främst om flyktingar. Det här är en medveten politik där det långsiktiga målet var klart redan för 70 år sedan. Man har bara gasat mer eller mindre beroende på det rådande opinionsläget, bromspedalen eller handbromsen har inte använts någon gång, i något vitt land sedan andra världskrigets slut. Men hur kan vi veta det? Svaret är självklart att vi nu har 70 år facit. Under dessa år har vi fått olika argument. Först var det skulden för kolonialismen. Sedan var det behov av arbetskraft. Sedan var det ömmande skäl för hotade flyktingar. Sedan var det våra hotade pensioner. Sedan var det det låga barnafödandet. Sedan var det den ”humanitära stormakten”.

Motiven varierar beroende på vad som är lättast att lura ursprungsbefolkningen med men varför har strömmen av migranter aldrig minskat? Idag är London inte längre en vit stad. Malmö följer närmast i Sverige men alla andra städer går samma väg. Paris, Berlin, Amsterdam, i varje land, i varje stad sker varje år en påfyllnad. Endast tiden varierar mellan länder och olika städer. Slutmålet är fastställt av de globala styret. Det är viktigt att vi inser det. Reinfeldt och Löfven är redskap. Deras motsvarighet finns i varje västerländskt land. De är bödlarna, som genomför folkmordet, men beslutet har tagits långt över deras nivå av inflytande.

Kanske kan man tänkas sig situationen så här. Löfven, Reinfeldt, Batra och Sahlin är snäppet över skuldslavarna. Jätteroligt för dem men de har inte intelligens eller förmåga att få en inbjudan till toppen. Carl Bildt är ganska nära toppen men han tror själv att han är närmare än vad han i verkligheten är. Svenskarna är skuldslavarna.

Bildresultat för nwo pyramid

Det finns en rad olika sätt att analysera dagens läge och dess orsaker. Det handlar om att lägga pussel. Man börjar med en bit, tittar på nästa och ser om den passar o.s.v. Efter ett tag ser man bilden ganska tydligt även om varje bit inte är lagd.

Om Tyskland och Storbritannien var centrum som influerade världen på 1800-talet så har 1900-talet fullständigt dominerats av USA. I Sverige har vi helt omfamnat det som kommer från USA och den pågående förintelsen av européer är inget undantag. Det pågår med full kraft både i USA, Sverige och övriga tidigare vita länder.

Kevin MacDonald, doktor i psykologi, University of Connecticut har skrivit om hur migrationspolitiken i USA helt förändrats från slutet av 1800-talet fram till idag. Doktor MacDonald påpekar att den i högsta grad påverkats av judiska lobbyn som vid varje tillfälle frenetiskt arbetat för att lagarna i USA skulle ändras. USA hade länge strikta lagar vad gäller migrationen som byggde på att den skulle ske från Europa och i samma proportioner som USA’s befolkning. På så sätt skulle bevarandet av USA som europeiskt garanteras. I slutet av 1800-talet fanns emellertid en stark önskan att tillåta massinvandring av judar till USA hos inflytelserika judar. Detta skulle inte vara möjligt om USA behöll dessa etniskt baserade lagar.

Att den judiska lobbyn är stark nog att ändra så fundamentala och djupt rotade lagar stämmer väl in med den bild vi idag har av att inflytelserika judar i början på 1900-talet kunde förmå USA att gå med i första världskriget trots att där fanns, från början, en förkrossande majoritet emot det. De hade bevisligen redan då ett enormt inflytande. Långt innan de flesta av oss ens var födda.

Har forskat mycket om judars gruppevolutionära strategier

Bildresultat för kevin macdonald
Kevin MacDonald, Filosofie Doktor

Det finns främst fyra skäl att den judiska lobbyn i USA drivit frågan så hårt, enligt doktor MacDonald. För det första var det ett stort intresse att i slutet av 1800-talet öppna upp för världens judar att få komma till USA. Då kan man inte bara argumentera för att just judar ska få komma utan istället arbetade man för ”mångfald”.

För det andra har judar på något underligt sätt lyckats göra sig obekväma med befolkningen i nästan varje land de befunnit sig i och kastats ut 176 gånger från 119 länder. När så sker måste de fly. Därför är det för dem en överlevnadsfråga att, genom historien, ständigt kunna fly. Varför man nu lyckats med denna smått rekordartade bedrift, kan var och en fundera på.

För det tredje gynnas den judiska gruppen av ”mångfald” eftersom man då får gehör för sitt krav att inte assimilera sig. Kanske kan vi lättare föreställa oss judar om vi tänker oss zigenare. De vill inte heller integreras. Skillnaden är att många judar ser vita ut. Fria Sidor har svårt att ens veta vilka det är som är judar. Bara de själva vet nog det. Återigen, detta måste då gälla alla, men i grunden är det ett judisk intresse som driver.

För det fjärde det gynnar den judiska gruppen att vit homogenitet försvinner eftersom judarna då bara blir en grupp av många andra.

Ställ dig frågan varför Israel driver en strikt rasbaserad politik samtidigt som den judiska lobbyn arbetar frenetiskt i varje vitt land för att ersätta ursprungsbefolkningen? Denna fråga och svaret är nyckeln till att förstå dagens situation.

Lättare att smälta in om fiskstimmet ser ut så här

För att nå sitt mål har man ständigt sökt använda sig av andra etniska grupper. Man stödjer därför varje minoritet. Judar var de som startade och helt dominerade t.ex. den svarta medborgarrättsrörelsen. Det var inte svarta som drev den. Vi kan lura oss själva att tro att de gör detta för att de har ett hjärta för svarta men det är en fullständig feluppfattning.

Idel ädel judisk adel bakom föreningen för svarta, National Alliance for the Advancement of Colored People, NAACP. Man tror det är ett skämt men denna förening för färgade som grundades 1909 fick sin första svarta president först 1975, 66 år efter grundandet.

Bildresultat för jews behind naacp

Man stöder detta bevisligen för att man anser att det gynnar det egna intresset i västländerna men samtidigt kastar man ut svarta från Israel och kallar dem dessutom infiltratörer. De svarta migranterna fick pengar för att åka till Sverige. Här är de välkomna för vi ska vara en humanitär stormakt.

Eftersom den judiska lobbyn idag i grunden styr USA har staten också anammat detta synsätt och ger stora summor pengar till olika minoritetsgrupper. Man t.o.m. köper lägenheter och hus för att eliminera helt vita områden. Ingenstans ska vitas etniska intressen tillåtas existera. Folkmordet, eller varför inte kalla de utrotningen av vita, är således idag ett självspelande piano. Vita länder är som ett sakta sjunkande Titanic. Vi vet vårt öde, om ingen drastisk kursomläggning nu snart sker, vi kommer på sikt få utstå samma öde som vita i Sydafrika, det tar bara lite tid. Vi klarar oss men barnbarnen kommer inte ha det bra.

(Tanken att det är för sent och att vi ska fly är absurd. Det är etniska svenskarnas land, sedan tusentals år. Vi ska ta tillbaka vårt land och inte låta någonting stå i vägen. Steg 1 är att tala om hur det är. Sedan löser sig allt annat med en bra ledare, vilket kommer att komma med tiden. Det finns inget val. Därför måste vi först sluta ljuga för oss själva och andra och se verkligheten i vitögat)

Resultatet av detta idoga arbete har genom det enorma judiska inflytandet i USA resulterat i en total kursomläggning och en helt ny lag som skrevs 1965, 10 år innan vår egen mångkulturlag kom 1975.

För 100 år sedan var ca: 90% av befolkningen i USA av europeisk vit bakgrund. Idag är den siffran runt 50% och för nyfödda är vita redan i minoritet. Mångkultur är nu lagstadgat både i USA och i Sverige. Resultatet är att den mångfald som tidigare funnits inom och mellan vita länder nu håller på att helt försvinna.

http://web.csulb.edu/~kmacd/ABERNET3.PDF

Det är inte i ursprungsbefolkningens intresse, i något land – att bli ersatt. Inte heller i Israel – och därför driver man där en stenhård rasbaserad linje. Det gynnar judarna i Israel. Där får inte judar och icke-judar, goijim, ens gifta sig, vilket Donald Trump’s dotter nyligen fick erfara. Hon ansågs tydligen inte tillräckligt judisk.

Det finns bara ett svar på varför USA och alla andra västländer så slaviskt omfamnar detta med ”mångfald” och folkmordet på ursprungsbefolkningen utan att våga säga ifrån och det beror på det enorma inflytande som den judiska lobbyn har inte minst i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike men självklart också i Sverige, även om den inte är lika tydlig här. Det behövs inte heller för Sverige mer eller mindre kopierar alltid det man gör i USA.

Martha Farnsworth Riche, direktör för folkräkningsbyrån under Clintonadministrationen sade:

”Utan att helt inse det, har vi lämnat den tid bakom oss då den icke-vita icke västerländska delen av vår befolkning kunde förväntas anpassa dig till den dominerande majoriteten. I framtiden kommer den vita västerländska majoriteten (eg. minoriteten) själv att tvingas till en del anpassning”

Det är nog så det är tänkt. Vita kommer att förpassas mer och mer allteftersom man blir en minoritet i sina egna länder. Med tiden trycks det politiska inflytandet undan. Nätverken försvinner. Det blir allt vanligare med blandäktenskap. Man tvingar olika etniska grupper att bo tillsammans. I USA och Sverige sker detta idag genom att  kommunerna köper upp bostäder där s.k. ”flyktingar” får bo. Då man äger och kontrollerar all massmedia har man genom propaganda fått vita att också omfamna denna utveckling som någonting positivt.

Enligt Stephen Steinlighttidigare ordförande för Judiska Amerikanska Kommittén, så;

”Om kanske ytterligare en generation, enligt en optimistisk prognos, befinner sig den judiska befolkningen således i en position där den kan söndra och härska och gå in i selektiva koalitioner som stöder vår dagordning” 

Alla som inte önskar bli söndrade och härskade av judiska intressen är antisemiter. Kanske är det idag en hedersutmärkelse att kallas för det, inte något att skämmas för. Ordet används idag mer som vapen mot dem som inte den judiska lobbyn gillar, snarare än för att någon skulle genuint vara emot varje jude som finns.

Så här står det i den israeliska tidningen Maariv;

”USA har inte längre ett styre av gojim, utan en styrande makt där judar deltar fullt ut i beslutsfattandet på alla nivåer. Kanske borde de delar av judiska religiösa lagar som har att göra med begreppet ”gojim-styre” omprövas, eftersom detta begrepp inte längre gäller Förenta Staterna” Mitt uppvaknande, David Duke.

Ja, då har vi lärt oss något nytt igen. Nästa månad ska vi titta lite närmare på Sverige och vilka som drivit frågan om mångkultur här. Trumvirvel……