Den slutliga lösningen för vita

Red Ice, med Henrik Palmgren och Lana Lokteff, har på ett förtjänstfullt sätt lyft det pågående vita folkmordet på dagordningen. Den som följer framför allt media i USA kan inte undvika det hat som riktas mot vita. Det blir kusligt likt det som skett i Sydafrika där vita mer eller mindre är giltigt villebråd. Nu lyfter man frågan i sitt utmärkta Live-program ”Weekend Worrior”.

Här är ett kortare utdrag ur deras Live-program som endast sänds i sin helhet för medlemmar. Det medlemskap kostar endast 500:- per år och får anses vara mycket prisvärt med tanke på all den helt unika kunskap som programmens gäster ofta besitter.

Är det en överdrift att tala om ett vitt folkmord? Fria Sidor anser inte det. Visserligen är vita ännu i majoritet men med den riktning som allting utvecklas är det bara en tidsfråga innan det är ett faktum. Bara för att du åker med låg fart mot stupet bör det inte kännas bättre. Alla tänkande människor förstår att det är riktningen som är det centrala och det känns knappast bättre att det är barnen som kommer drabbas värst än dagens vuxna generation. Därför är det viktigt att frågan lyfts.