Tyskland: 40% under fem års ålder har utländsk bakgrund

Det pågår ett folkmord i alla vita europeiska länder, från USA till Österrike. Det är samma kraft som trycker på för att vi ska utplånas och den följer en medveten plan. Vi behöver inte fler bevis nu för att förstå. Alla ledare, inklusive USA’s vice president Joe Biden, hyllar denna utveckling. Nu visar tysk statistik att nästan fyra av tio barn under fem år har utländska rötter. Statistikkontorets siffror visar att 21 procent av den totala befolkningen för närvarande har en invandrarbakgrund, men att 33 procent under 18 år som är bosatta i Tyskland har utländska rötter och att antalet hoppar till 36 procent bland personer under fem år.

I storstäderna närmar sig tyskarna redan att bli en minoritet, så städerna kommer först, sedan kommer övriga landet så att till slut tyskar blir en minoritet i alla delar av Tyskland. I de äldre årskullarna är etniska tyskar i klar majoritet. För de yngre närmar sig de med utländsk bakgrund snabbt 50%. Det är i den yngre generationen vi kan blicka in i framtiden.

Den demografiska statistiken för detta år visar också att personer med utländska rötter löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa än tyskar och är betydligt mer benägna att ha en utbildning endast på en lägre gymnasienivå, eller har ingen utbildningsbakgrund alls.

Under 2015 och första halvåret 2016, kom sammanlagt 1,6 miljoner migranter till Tyskland. Dessa kommer självklart att ansöka om familjeåterförening som kommer öka anhöriginvandringen.

Samma utveckling pågår i Sverige med DÖ-Alliansens tillåtelse. Svenska folket måste göra sig av med samtliga idag tillsatta politiker inom Sjuklövern. De klarar inte att föra en politik som gynnar sina väljare. SD motsvarar tyvärr inte förväntningarna att vara en aktiv opposition i en tid då varje dag är viktigt att hinna vända utvecklingen. Fria Sidor är säker på att en mer rakryggad opposition, ett utbrytarparti eller ett helt nytt parti, behövs och kommer få stort stöd av många som känner sig svikna av SD och deras samarbete med EXPO.

Tyvärr, fortsätter antalet asylsökande precis som förut (FS prognos 29000) medan antalet uppehållstillstånd slår nya rekord (FS prognos 126000). Varför låter Batra och Alliansen Löfven fortsätta regera? Varför är SD så tysta? Sverige behöver ett totalstopp nu!