9/11: Amerikansk generalmajor får inte hålet och planet att passa ihop

Fria Sidor granskar 9/11: Del 5

Dagens inlägg handlar om Pentagon som inte förvandlades till stoft såsom World Trade Center 1, 2 och 7. Det blev från början bara ett mindre hål. Det går inte annat än att förbluffas över skillnaderna mellan WTC 1, 2 och 7 och Pentagon.

Det är absurt att World Trade Center 1, 2 och 7 blev till stoft medan Pentagon står kvar relativt oskadat och inte förvandlades till stoftpartiklar. YT censurerar numera så hårt att det kan ta timmar att hitta (om det ens finns kvar) material som tidigare censurerats och åter laddats upp. YT ersätter bra undersökande videos med propaganda från myndigheterna. Den tidigare videon som visades här nedan har ersatts med en annan som visar manipulationen av det enda påstådda bildbeviset på det som träffade Pentagon.

Enligt piloter var det omöjligt för en erfaren pilot att göra de manövrar som man påstås ha gjort än mindre flyga en Boeing 757 in i nedersta våningsplanet. Ännu mer omöjligt skulle det varit för några araber som endast tränat på Cessnaplan och flygsimulatorer hemma framför datorn.

Det hål som blev var också för litet. Först efter 45 minuter ramlade en större del av byggnaden. Hålet som planet först gjorde var inte alls i proportion till en Boeing 757.

Övade på en Cessna 172 – flög sedan ett Boeing 757 med 900 km/h in i norra tornet. Ska vi verkligen tro på det? Då kanske vi ska lägga ner pilotutbildningen om det är så enkelt?

William "pinch" Paisley Strawman Arguments - Pilots For 9 ...

Vidare är det aerodynamiskt omöjligt att i 900 km/h flyga så lågt då det bildas en luftkudde under planet som pressas framför och under det och helt enkelt gör att planet inte kan nå ner så lågt. Jämför med en planande båt, den trycks upp av en luftkudde under båten, endast genom att sänka farten kan du få den att försvinna. De uppmäta farterna och höjderna stämmer helt enkelt inte med fysikens lagar.

Generalmajor Albert Stubblebine:

”Jag har i ett helt yrkesliv ägnat mig åt att mäta delar från foton, bl.a. från Sovjet. När jag ser hålet i Pentagon och jämför med planet man säger ska ha träffat det så är min slutsats att hålet och planet passar inte ihop. Detta plan kan inte ha orsakat detta lilla hål. Vad är det som pågår?”

Det sätt man påstår att planet flugit in i Pentagon kräver enorm kunskap och inte ens f.d. stridspiloter med tusentals timmar avancerad flygning säger sig kunna klara det. Det blir ännu mer otroligt om man bara tidigare tränat i en Cessna 172.

Hundratals piloter säger att det är omöjligt att flyga såsom är beskrivet.

Vidare, finns det inga större spår av planet, de bilder man visat på utspridda delar är svåra att kunna förstå. Vittnen och reportrar har inte rapporterat att det sett något flygplan eller några delar av det. CNN’s egen reporter som inte har sett något flygplan eller flygplansdelar.

Denna reporter är uppenbart inte en del i konspirationen

En anställd på Pentagon vittnar om att inte ha sett något plan och inte heller ha talat med någon annan som sett något som tyder på något plan.

En pilot som beordrades ut för att rekognosera kunde inte heller rapportera om något plan. Många vittnen från Pentagon och i dess närhet har talat om bomber och explosioner. De har berättat att de känt igen lukten av bomber.

Den motor man påstår sig ha bilder på från Pentagon har också visat sig inte stämma då Boeing använder Rolls Royce och när oberoende forskare kontaktat dem, säger de att denna del under inga omständigheter tillhör en motor från dem. Vad var det då för motor man visade på bilderna?

Bilder tagna direkt efter explosionen

Pentagon direkt efter explosionen

Bildresultat för pentagon fake debris

USA’s egen propagandabild på motor – visar sig inte passa

http://911review.com/errors/pentagon/nodebris.html

Vidare, det finns endast två filmer som offentliggjorts och det var långt senare. Varför? Det finns hundratals kameror i Pentagon och lika många kameror på byggnader bredvid. Dessa har FBI omedelbart lagt beslag på och släpper dem inte till allmänheten. Vi fick ju se massor av filmer på planen som flög in i World Trade Center. För Pentagon – ingenting annat än en enda film som inte visar något som går att analysera.

Bara på Pentagon fanns minst 3 kameror som filmade utåt

Bildresultat för pentagon truth

Här är det officiella materialet som finns, två filmer som påstås visa planet Boeing 757. Vid närmare analys stämmer inte storleken på det vi ser med en Boeing 757.

Varför sköts inte planet ner? Detta är världens säkraste område och Pentagon har ett eget missilförsvar. Enligt vittnet, Norman Minetta, gav Dick Cheney ordern att inte skjuta ner det man såg på radarskärmen.

Slutsats: Det saknas varje form av bevis att något plan flög in i Pentagon, trots hundratals kameror på Pentagon och andra intilliggande byggnader. De skador som blivit stämmer illa överens i jämförelse med World Trade Center. Dick Cheney’s egen order att inte skjuta ner det som man ser på radarn närma sig är hårresande. Den enda film man släppt går omöjligt att analysera.