Var Israels president med på planen att mörda 6 miljoner tyskar?

En film som visar hatet som finns kvar hos många judar

Dagens film visar det bottenlösa hat som finns mot tyska folket hos många människor, inte minst hos judar. En grupp judar, Nakam, som ingick i den brittiska styrkan var ytterst nära att förgifta vattensystemet med målet att döda 6 miljoner tyskar efter krigets slut. Nu misslyckades de tack och lov men istället försökte man förgifta 12000 fångar med arsenik i brödet. Kan det vara så som vittnet påstår, att denna plan faktiskt hade godkänts och understötts av Israels första premiärminister Chaim Weizman?

Det mest skrämmande är att dessa hjärntvättade judar säger sig beredda att göra om samma sak idag och t.o.m. släppa en atombomb på Tyskland om det gavs möjlighet. Kanske kan vi inte förstå dagens fanatism från judiska lobbyn att förstöra varje vitt europeiskt land utan att först förstå det hat de känner?

Vi har fått lära oss att detta bottenlösa hat är någonting bra så länge som det riktas mot de onda tyskarna med sin djävulske ledare Adolf Hitler. Inget straff är hårt nog för tyska folket. Alla lögner är berättigade och detta hat förenar många judar mot en gemensam ondska och skänker dem också en identitet och glädje att de varit med och bekämpat den.

I verkligheten förhåller det sig fullständigt annorlunda.

Detta hat har ingenting alls att göra med vad tyskarna gjorde. Det vet vi eftersom man redan under första världskriget piskade upp ett sådant hat mot tyska folket i brittisk och amerikansk media att det närmast var en moralisk skyldighet att gå ut i krig mot dem. Fria Sidor vill påminna läsaren att vid första världskriget, 1914-1918, fanns varken några gaskammare eller någon ond tysk ”diktator”. Hatet var tydligen lika möjligt ändå.

Första världskriget har många bottnar men ingen seriös historiker som tittar på de förlopp som föregick det kan peka ut någon part som oskyldig till att kriget bröt ut. Det var en rad olyckliga omständigheter även om det helt säkert fanns krafter som i det fördolda sökte underblåsa en konflikt för sina egna intressen.

I huvudsak judiskt kontrollerad media kom på och använde en fin slogan:

”Keep the World Safe for Democracy” – deras omtanke om andra är rörande

Kriget visade sig förödande både för britterna och tyskarna eftersom de moderna vapnen var så effektiva att varje försök från fienden att anfalla genast misslyckades då alla omedelbart föll offer för nyutvecklade och effektiva vapen. Det blev därför ett krig där ingen vann någon mark utan där bara människoliv gick till spillo. Miljoner vita bröder dog till ingen nytta. Sionistiska lobbyn kunde inte bry sig mindre om dessa mäns död och lidande, bara det fick sitt hem i Palestina.

Varje försök att springa upp från skyttegraven ledde till döden

Battle of Somme

1916 föreslog Tyskland fred och en återgång till tidigare gränser. Tyskland var då den sida av konflikten som var den starkare parten eftersom man med sina ubåtar slagit ut brittiska marina handelsvägar.

Fick kontroll på vattnet, erbjöd sedan fred med återgång till ursprungliga gränser – fick nej

Någon fred blev det inte eftersom ett antal fanatiska finansoligarker och sionister till varje pris önskade a) dels krossa Tyskland som industrination b) dels få en egen judisk stat i Palestina

Man ägde och kontrollerade redan då all media i USA så man erbjöd att USA skulle gå med i kriget i utbyte mot att britterna ställde sig positiva till ett judiskt hem i Palestina. Det kallades Balfourdeklarationen. Britterna var positiva till detta och som ett trollslag började judiska intressen i hela världen att arbeta för att dels hetsa amerikanska folket att gå med i kriget, dels internt i Tyskland driva propaganda och använda sitt inflytande att försvaga tysk försvarsvilja.

I USA började man så dagligen i all media utmåla tyskarna som de mest ondskefulla bestar som fanns på jorden. I Tyskland utbröt plötsligt strejker i fabrikerna, o.s.v. Den propagandamaskin man nu satte igång fick till följd att bilden av tyska folket ändrades hos hundratals miljoner människor för alltid. Fast, å andra sidan, judarna fick ju sitt hem i Palestina – så det är kanske värt det enligt dem?

Så var tyskarna enligt amerikansk huvudsakligen judiskt kontrollerad hatmedia

Tyskarna inte bara genomförde massvåldtäkter mot nunnor och barn, de hög händerna av pojkar och åt ögonsoppa. De spetsade små nyfödda barn på sina bajonetter. Tyskarna framställdes som så onda att det till slut blev en moralisk plikt för amerikanska folket att gå med i kriget. Tyska ättlingar i USA vågade inte ens gå ut p.g.a. propagandan.

Tyskarna älskar att spetsa små flickor, låt oss rädda barnen och döda tyskarna

Hatet fann inga gränser i media och vi kan därför på goda grunder kalla media för hatmedia eftersom dess främsta syfte är att vi alla ska hata varandra för att tjäna de internationella finansoligarkernas finansiella och sionistiska intressen.

Hat, hat, hat och åter hat behövdes för att förmå folket i Storbritannien och USA att vilja ge sig på sina bröder och systrar i Tyskland. De anglosionistiska styret förstod då och gör det idag att man måste framställa sin fiende som ond för att moraliskt kunna motivera sina aggressioner.

Vad väntar vi på, skicka allt som finns för att bekämpa det onda Tyskland

Nu är vi ännu vid första världskriget. Här fanns ingen gaskammare eller Adolf Hitler. Här fanns ännu inga förintelsebussar drivna av diesel, här fanns inga vattenbassänger med el för att förinta judarna, här fanns ännu inga fabriker som gjorde tvål av judarna, lampskärmar av dess skinn, här hade ännu inga anklagelser framförts om de 6 miljoner offren för tyskarnas ondska.

Denna propaganda sparade man till andra världskriget då hatet mot tyska folket skulle genom medias lögner piskas upp till sådana nivåer att det var inte mer än rätt om en tysk fick brinna i evighet över en låga. Vi vet idag att i stort sätt inget av det man påstår från de allierades sida är sant. Precis som i första världskriget är det, med få undantag, bara propaganda för att hetsa folket att hata. Hatmedia, ofta judiskt ägda, har här lyckats bra eftersom många än idag ser sig som goda, oavsett vad de gjort mot någon grupp eller enskild tysk.

Dagens film är ett bra exempel på hur farlig denna hatpropaganda är. Den inte bara far med osanning och anklagar grupper och enskilda för något de aldrig gjort, den skapar en grogrund för ett hat mellan människor som endast de som vill att vi ska kriga kan gynnas av. Det är tragiskt att se dessa judar så stolt berätta om sina fruktansvärda planer. Det är en djup tragedi att de fortfarande, på sin ålders höst, säger sig vilja genomföra mordet på 6 miljoner tyskar om de bara kunde. Det är ett bevis på den sjukliga media vi idag dras med att lögnen om de 6 miljoner förintade judarna och gaskamrarna inte får ett slut. Så länge denna myt lever vidare kommer hatet alltid att bestå.

Den judiska plutonen inom brittiska armén, ville hämnas de 6 miljoner förintade judarna. Idag vet vi att några gaskammare aldrig har existerat, annat än för att utrota löss.Fast vem bryr sig, judarna kontrollerar all media så de bestämmer vad som är sant och inte.

Nakam

Fria Sidor anser att de verkliga förövarna som verkligen förtjänar alla människors hat och förakt är de hyperrika finansoligarkerna som för egen vinnings skull ville krossa Tysklands framväxt som industrinationen. Det är de fanatiska sionisterna (som majoriteten av Europas judar inte stödde) som utan minsta hänsyn till människoliv offrade miljoner européer och hundratusentals palestinier för att få sitt judiska hem i Palestina.

Det är djupt tragiskt att så många judar är fyllda med sådant hat. Tyvärr är de själva hjärntvättade av samma klick som hjärntvättar alla andra. Hur ska vi annars förklara att de just ville mörda 6 miljoner – idag vet vi ju att denna siffra är inget annat än en lögn.