9/11: Grand Jury kommer granska bevisen

Efter 17 år av kamp att få det minsta gehör för en oberoende utredning av vad som verkligen hände den 11 september 2001 finns nu en liten öppning för ett avancemang. Under 2019 kommer en s.k. Grand Jury att ta del av de bevis som samlats om händelsen. Bakom initiativet står arkitekter och ingenjörer för sanningen om 9/11, AE911truth.org. Det är fler än 3000 högt utbildade och erfarna arkitekter, konstruktörer, ingenjörer med olika inriktning bl.a. inom materialteknik, demolering, kemi, etc.

Detta är en unik möjlighet och AE911truth.org arbetar nu den juridiska vägen för att få med experter i juryn, inte bara lekmän. Vidare kommer man snart att presentera ytterligare bevis i form av en tre år lång studie vid universitetet i Alaska Fairbanks av hur byggnad 7 förstördes. Den förväntas bli klar i början av 2019. Det är mycket som måste förberedas och just nu pågår en insamling till stöd för det juridiska arbetet. Inget stöd utgår från staten utan alla medel måste samlas in från frivilliga.

Vi ska akta oss för att ha för stora förhoppningar på detta, det troliga är att man hittar vägar att istället göra denna juridiska process till något som bekräftar den officiella bilden men faktum är att så här nära en riktig oberoende utredning har vi aldrig varit.

Det som hände den 11 september 2001 måste helt enkelt få en oberoende utredning. Det är för många, både i USA och runtom i världen som aldrig kommer att acceptera någonting mindre. Vi ska följa bevisen och sanningen oavsett vart det leder. Steg ett är att visa på det omöjliga att WTC-komplexet, då framför allt WTC 1, 2 och 7 kunde ha kollapsat såsom de gjorde p.g.a. bränder eller flygplan.

Fria Sidor kommer att bevaka händelsen och rapportera om den när ny intressant information dyker upp.