Vad jag vet och inte vet om Sars-Cov-2 viruset

Covid-19 har många syften - ett är att skapa rädsla för social kontroll och underkastelse

Denna fantastiska artikel av Edward Curtin publicerades först på Globalreserach.ca som uppmanar till spridningen av den (se länk nedan). Efter femton månader av noggranna studier, observationer och forskning har jag kommit fram till några slutsatser om vad som kallas COVID-19. Jag vill betona att arbetet bedrivits närmast fanatiskt eftersom det verkade så viktigt. Jag har hämtat information och argument från all media, både etablerad och alternativ, akademiska- och medicinska källor och böcker, konsulterat forskare runt om i världen, läst webbplatserna för Centers for Disease Control (CDC), Världshälsoorganisationen (WHO) och statliga och icke-statliga hälsoorganisationer. Jag har vänt på varje sten, trots många av källornas uppenbara, öppna eller dolda, politiska agenda. Mina kortfattade slutsatser följer utan länkar till källor eftersom jag inte försöker övertyga någon om någonting utan bara offentliggöra vilka slutsatser jag dragit.

Jag vet att ett stort antal människor har hypnotiserats av rädsla, hot och mutor för att acceptera etablissemangets version av COVID-19. Jag har kommit fram till att många miljoner befinner sig i ett transliknande tillstånd och själva inte vet om det. De har försatts i detta tillstånd av en välorganiserad, mycket sofistikerad propagandakampanj som utnyttjar människors djupa rädsla för död och sjukdom. De som står bakom detta har, utan tvekan, studerat den höga förekomsten av hypokondri hos befolkningen rädda för ett osynligt ”virus” i ett samhälle där tron ​​på Gud och det andliga har ersatts med tron på vetenskap. Väl förtrogna med sina studieobjekt har de kokat ihop en kampanj av rädsla och förvirring med syfte att framkalla lydnad.

Jag vet inte men misstänker att de som har blivit mest hypnotiserade tenderar att vara huvudsakligen medlemmar i medelklassen eller de övre klasserna – de som har investerat så mycket i sin tro på systemet. Detta inkluderar högskoleutbildade.

Jag vet att inlåsningen av hundratals miljoner friska människor, insisterandet på att bära värdelösa masker, uppmaningen att undvika mänskliga kontakter och förstörandet av de vanliga människornas ekonomi har skapat stora lidanden avsett att lära människor en läxa om vem som har kontroll och att vi gör bäst i att revidera vår uppfattning om mänskliga relationer för att anpassa oss till den nya digitala overklighet som producenterna av denna maskerad försöker införa – i stället för en verklighet där människor av kött och blod möts ansikte mot ansikte.

Jag vet att PCR-testet som uppfanns av Kary Mullis inte kan användas för det påstådda viruset eller något virus och därför är antalet s.k. fall och dödsfall baserat på ingenting. De trollas fram ur luft i en massiv magiföreställning. Jag vet att tron ​​att det går att testa började med det ovetenskapliga PCR Corona-protokollet skapat av Christian Drosten, i Tyskland januari 2020 och som blev standardmetoden för testning för SARS-CoV-2 över hela världen. Jag är säker på att detta var planerat i förväg och en del av en konspiration på hög nivå. Detta protokoll kom sedan att användas med 45 cykler (förbubblingar) vilket bara kunde resultera i en sak – falskt positiva resultat. Dessa kallades sedan fall: ett bedrägeri i stor skala.

Jag vet inte om det påstådda viruset någonsin har isolerats i den meningen att det renats eller isolerats från allt annat material förutom att odlas i laboratorium. Därför vet jag inte om viruset existerar.

Jag vet att de experimentella mRNA-”vaccinerna” som alla pressas att ta, inte är traditionella vacciner utan farliga experiment vars långsiktiga konsekvenser är okända. Jag vet att Moderna säger att dess budbärar-RNA (mRNA) ”icke-vaccin” fungerar ”som ett operativsystem på en dator” och att Dr. Robert Malone, uppfinnare av mRNA-vaccintekniken, säger att lipid-nano-partiklarna från injektionerna rör sig genom hela kroppen och ansamlas i stora mängder i flera organ där spikproteinet, som är biologiskt aktivt, kan orsaka omfattande skada och att Food and Drug Administration (FDA) känner till detta. Dessutom vet jag att tiotusentals människor har drabbats av negativa effekter av dessa injektioner, flera tusentals har dött av dem och att dessa siffror är kraftigt underskattade på grund av rapporteringssystemen. Jag vet att med det antal dödsfall vi redan känner till hittills, dessa experimentella injektioner i det förflutna hade stoppats för länge sedan eller aldrig påbörjats. Eftersom så inte skett är jag övertygad om att en radikal ond agenda pågår vars mål är att skada, inte befrämja, hälsan då de ansvariga vet vad jag vet och mycket mer därtill.

Jag vet inte var detta påstådda virus har sitt ursprung (om det finns).

Jag vet att det från krisens början fanns en koordinerad insats över hela världen att neka befolkningen tillgång till beprövade effektiva behandlingar som hydroxiklorokin, steroider och ivermectin i ett planerat försök att vaccinera så många människor som möjligt. Enbart detta faktum avslöjar en agenda som inte är inriktad på hälsa utan på att få så många människor som möjligt att underkasta sig vaccination och kontroll. Social kontroll är namnet på detta dödliga spel.

Jag vet att de som driver på för dessa vacciner – Världsekonomiskt forum (WEF), Världshälsoorganisationen (WHO), Gates Foundation, Rockefeller Foundation, etc. – har en lång historia av att drastiskt vilja minska världens befolkning och att deras främjande av eugenik under olika namn är mycket välkänd. Jag är övertygad om att den helt oprövade mRNA-typen ”genterapi” genom s.k. ”vacciner” är nyckeln till deras plan för befolkningsminskning.

Jag vet inte om de kommer att lyckas.

Jag vet att de måste möta motstånd.

Jag vet inte varför så många bra människor inte kan se igenom denna ondska. Jag kan bara hänföra det till att de har förförts av en massiv hypnotisk propagandakampanj som vädjat till deras djupaste rädsla och kommer att leda till att dessa rädslor förverkligas för att de trodde att de var fria. Det är en stor tragedi.

Jag vet att all statistik om fall och dödsfall ”från” COVID-19 har manipulerats för att skapa en falsk pandemi. Ett av de mest uppenbara bevisen på detta är det påstådda försvinnandet av influensa och dödsfall från influensa. Endast någon i trans kan inte förstå den absurda logiken i argumentet att detta beror på användningen av masker och social distansering – detta samtidigt som luftburna COVID-19 spred sig som en löpeld tills det plötsligt upphörde i januari 2021 när ett litet antal människor hade vaccinerats.

Jag vet att det knappt finns någon överdödlighet att tala om.

Jag vet inte hur allt kommer att sluta men hoppas att det växande motståndet mot detta bedrägeri kommer att fortsätta tillta och segra, trots den organiserade censur som pågår mot avvikande åsikter. Jag vet att när en medveten massiv censur i denna skala äger rum att de bakom den är rädda för att sanningen ska komma fram. Det behövs bara en enkel historieförståelse för att inse detta.

Jag vet att den tillfälliga lättnad som myndigheterna nu beviljar sina undersåtar strax kommer att följas av ytterligare begränsningar av de grundläggande friheterna, nedstängningarna kommer sannolikt att återvända, ytterligare ”vaccin”-förstärkare (påfyllnadsdoser) kommer att främjas och World Economic Forums (WEF) påtryckningar för en stor återställning (The Great Reset) med den fjärde industriella revolutionen kommer att leda till äktenskapet mellan artificiell intelligens, cyborgs, digital teknik och biologi samtidigt som USA och andra länder fortsätter att glida in i en ny form av fascistisk kontroll om inte människor över hela världen står upp och gör motstånd i stort antal. Jag är uppmuntrad av tecken på att detta motstånd växer.

Slutligen vet jag att om de auktoritära styrkorna vinner den omedelbara striden, kommer någon att skriva en bok med en titel som Milton Mayers klassiker, De trodde de var fria. Den kommer att censureras. Kanske kommer den först att delas via samizdat, den underjordiska spridningen av litteratur i Sovjetunionen men i slutändan, efter mycket lidande och död, kommer sanningen om denna onda agenda att träda fram.

Vi är i ett andligt krig för världens själ.

Denna fantastiska artikel av Edward Curtin publicerades först på Globalreserach.ca som uppmanar till spridningen av den (se länk nedan).