Tyskland fick överleva för att betala skadestånd

Myten om Tyskland - Den Onda Nationen: Del 9

Konrad Adenauer

Myten om den onda nationen Tyskland tar aldrig slut. Varje dag fyller man på det emotionella skuldkontot som sedan håller den tyska nationen nere men som också genererar fina ekonomiska ersättningar till de som anser sig ha blivit föremål för tyskarnas ondska. Faktum är att den judiska lobbyn fräckt, metodiskt och cyniskt har använt förintelselögnen som vapen mot tyska folket sedan andra världskriget. Man angriper inte bara tyska staten utan också företag, privatpersoner, organisationer, o.s.v. Uppskattningar sträcker sig från 600 miljarder till över 1000 miljarder kronor. Någon exakt summa får vi aldrig men att det rör sig om enorma belopp, som främst gått till Israel, råder det inte minsta tvekan om. Många avtal är sekretessbelagda för att förhindra insyn. I ett antal inlägg ska Fria Sidor granska mer i detalj hur denna utpressning går till.

Varför tilläts tyskarna få leva?

Henry Morgenthau utarbetade en plan, Morgenthauplanen, med syfte att krossa tyska folket för alltid. Den krävde fullständig förstörelse av landets metallurgiska, kemiska och elektriska industrier inom sex månader efter kriget. Tyskland skulle förvandlas till ett land av enbart jordbrukare – en politik som effektivt skulle dömt tiotals miljoner tyskar till död p.g.a. svält. De krigiska tyskarna skulle göras så impotenta att de aldrig skulle kunna föra krig igen. Tyska folket var väl medvetna om vilket öde som planerades för dem och vilka fruktansvärda förhållanden som Tyskland skulle utsättas för efter den allierade segern. Denna medvetenhet gjorde att tyska folket stred till sista man och kvinna och förlängde kriget minst ett år.

Henry Morgenthau

Problemet med planen, om den hade genomförts till fullo, är att varken enskilda judar eller staten Israel hade kunnat håva in mer 600-1000 miljarder i olika ersättningar som hittills betalats sedan 1945. Därför tilläts tyska folket leva vidare.

Stal alla patent och fabriker men lånade ut för återuppbyggnad

Vi har fått lära oss att USA var goda, de hjälpte tyska folket genom Marshallplanen, trots att det varit så onda. I själva verket hade hela Tyskland utarmats. De fabriker som fanns kvar monterade segrarmakterna ner och förde till sig. Alla patent och uppfinningar delade USA och Sovjet på. Landet plundrades fullständigt på allt av värde. Inte ens vetenskapsmännen fick vara kvar utan USA och Sovjet delade även på dem, hälften av de framstående forskarna hamnade i USA och hälften i Sovjet. Där kunde de fortsätta med sin forskning men nu i segrarmakternas tjänst.

USA insåg snart att Tyskland behövde vara starkt för att hindra Sovjetisk expansion och för att kunna betala krigsskadestånd. Den amerikanska kongressen antog därför ett omfattande biståndsprogram, Marshallplanen. En godhjärtad gest kan tyckas men den hade inte ens behövts om varje del av Tyskland inte sönderbombats, alla fabrikerna monterats ner, patenten stulna och hjärnkraften fått vara kvar. Tyska folket fick låna för att bygga upp sitt land men alla lån villkorades så klart. Tyskland kunde inte räkna med några lån om man inte gick med på att betala enorma summor i skadestånd till ”överlevare” och Israel. Bara denna del överstiger idag 600 miljarder och fler än 4 miljoner ”överlevare” har hittills lämnat in krav, fler än som befann sig i Europa 1940. Något slut på dessa betalningar finns inte i sikte. Det israeliska ekonomiska miraklet vilar tryggt på en ständig ström av skuldavbetalningar och varor och tjänster som tyska folket producerar och ofta säljer till underpris.

Kräver inte bara pengar utan underkastelse

Den enormt inflytelserika judiska lobbyn var inte nöjd med pengar, man krävde som en del av en fempunktsdeklaration att Tyskland skulle införa ”lagstiftning mot antisemitism” och ”omskolning av tysk ungdom”. Den åtföljande kulturella inverkan på världen och Tyskland av oupphörlig antitysk propaganda är förmodligen skadligare än den ekonomiska bördan. Den ändlösa ström som sedan ett halvt sekel pumpas ut från Hollywood, antityska filmer, som den oförskämda Schindler’s List eller antitysk litteratur och den ständiga propagandan i etablerade medier, ligger som en våt filt, inte bara över tyska folket, utan varje europeiskt folk. Tyska folket framställs som ”dumma, arroganta och militaristiska” en stereotyp som genom åren inpräntats i hela västvärlden och påtvingar tyska folket en skadlig självbild.

Vi kan tydligt se från de dokument som utfärdats av den Judiska Världskongressen (WJC), att det är de som idag dikterar hur tyskarna ska tänka, agera och leva sina dagliga liv.

Förbjudet att protestera

Den som anser att detta nu måste få ett slut och som vill nyansera vad som hände under andra världskriget får räkna med att hamna i fängelse, få sitt pass indraget, o.s.v. Regeringen i Berlin följer till punkt och pricka den Judiska Världskongressens direktiv och det är utan tvekan så att regeringen i Berlin idag existerar för ett enda syfte att gottgöra judarna.

Det har faktiskt Martin Schultz, f.d. president i Europaparlamentet, själv berättat. Det är ingen ”konspirationsteori” utan verkligheten.

Judiska påfund

Faktum är att både Nürnbergrättegångarna, som en domare i USA’s högsta domstol kallade en ”högklassig lynchfest” och krigsskadestånden är påfund av den Judiska Världskongressen. Tysklands första ledare efter kriget, Konrad Adenauer, tvingades att bryta sitt eget lands konstitution för att följa denna plan för utpressning.

Han skrev i sina memoarer:

”Det stod klart för mig att om -krav-konferensen med judarna misslyckades skulle förhandlingarna vid Londons skuldkonferens, som pågick samtidigt, också misslyckas då judiska bankkretsar skulle utöva inflytande över skuldkonferensen som inte bör underskattas. Å andra sidan var det självklart att ett misslyckande vid skuldkonferensen skulle leda till ett misslyckande i förhandlingarna med judarna i krav-konferensen. Om den tyska ekonomin skulle uppnå en god kreditvärdighet och bli stark igen, skulle vår ekonomi utvecklas på ett sätt som skulle göra betalningarna till Israel och de judiska organisationerna möjliga.”

Han var inte ensam i sina slutsatser. Den sionistiska ledaren Nahum Goldmann, president för Judiska Världskongressen och ordförande för krav-konferensen, varnade för en världsomfattande kampanj mot Tyskland om tjänstemännen i Bonn inte uppfyllde de sionistiska kraven:

”Den icke-våldsamma reaktionen i hela världen, stödd av vida kretsar av icke-judar, som har djup sympati med det judiska folkets martyrskap under nazisttiden, skulle vara oemotståndliga och helt rättfärdiga.”

Tidskriften Jewish Observer var mer än mer rakt på sak:

”Hela tyngden av världsjudenheten kommer att mobiliseras för ett ekonomiskt krig mot Tyskland, om Bonns erbjudande om ersättning förblir otillfredsställande.”

Slutsats

Kanske var det så enkelt att tyska folket var mer värda levande än utplånade. Genom att hålla dem på mattan, bara jobba och betala krigsskadestånd fick Israel och USA en lydig, villig och ständig allierad på sin sida, som USA fortfarande ockuperar och man kunde dessutom framställa sig själva som godhjärtade. När hjärtat i Europa kontrolleras och styrs av den judiska lobbyn, så strålar det ut till varje land i dess närhet, så också Sverige. Medan tyska folket offrat sina liv i blod och motvilligt förnedrats och tvingats till evig skuld, för att tjäna Israel, har vi svenskar helt frivilligt gått med på att vara hela jordens humanitära stormakt för att tjäna mänskligheten. Det var inte stål och terror som gjorde oss underdåniga utan en ständig hjärntvätt och farliga epitet.