Katolsk ärkebiskop skriver sensationella brev till Trump

Carlo Maria Vigano

En katolsk ärkebiskop, Carlo Maria Vigano, har skrivit två brev till den amerikanska presidenten Donald Trump. Dessa brev är sensationella i sin tydlighet att peka ut vad vi står inför i närtid och i vilken riktning vi är på väg. Trump har uppmanat alla att läsa vad han skriver och miljoner har förmodligen också hörsammat denna uppmaning. Fria Sidor kommer att fortsätta ta upp olika läkarupprop i kommande inlägg men sticker emellan med en granskning av dessa brev, vem denna ärkebiskop är och vad han vill förmedla.

Första brevet till Trump
Den 7 juni 2020 skickade ärkebiskop Carlo Maria Vigano sitt första brev till Donald Trump. I brevet fokuserar han på den kamp mellan det goda och onda som nu pågår. Han varnar presidenten för att corona och de upplopp som skedde i USA under sommaren är en del i kampen mellan gott och ont.
Carlo Maria Vigano menar att en överväldigande majoritet på jorden, trots alla sina fel och brister, bara vill göra väl, vara hederliga, arbeta hårt för att försörja sin familj, ge sina barn en trygg uppväxt, hjälpa dem i nöd och leva gudfruktigt. Mot dessa står en liten minoritet som, tyvärr, innehar de flesta viktiga och höga positionerna i våra samhällen. Det gäller inom politiken, massmedierna, näringslivet såväl som i de kristna församlingarna. De fokuserar helt på sitt egenintresse, bryr sig inte om moral, vill förstöra familjen och nationen, utnyttja de som arbetar och öka på sina redan ofattbara förmögenheter.
Carlo Maria Vigano skriver att den djupa staten känner sig så säkra på sin makt att man, oförblommerat, visar sin agenda öppet för oss alla. Dessa mörka krafter har bestämt att använda corona som en förevändning att genomföra sina planer för total kontroll av mänskligheten och själva iklätt sig rollen som talesmän och härskare över människor, nationer och regeringar.
De upplopp som skett i USA kom lämpligt – i en tid då corona tillfälligt avtog för att ytterligare skapa kaos och förvirring inför presidentvalet i november 2020.
Han menar att infiltrationen också omfattar de kristna katolska församlingarna där, idag, en överväldigande del av dem med höga positioner står på samma sida som den djupa staten.
Carlo Maria Vigano påpekar att många människor idag har sett igenom detta då man med egna ögon kunnat observera samtliga etablerade mediers bias mot Trump. Detta uppvaknande är nödvändigt för att skydda USA och världen från en enorm attack på mänskligheten. Det är endast genom att lägga dess existens och brott i öppen dager som det är möjligt att få den att upphöra.
Fria Sidors kommentar
Det stämmer vad som skrivs. Det är helt uppenbart att vi idag står inför ett vägskäl av bibliska proportioner mellan det onda och det goda, mellan sanning och lögn och mellan det jordnära och naturliga i motsats till överstatlighet och lögner. Corona är helt uppenbart en plan och en del i en större agenda, något agendasättarna inte heller bryr sig om att dölja och de upplopp som skedde i USA under sommaren känns inte heller spontana och uppriktiga. Vi vet att man ljuger för oss och följer en agenda då samtliga etablerade medier följer exakt samma linje och i synnerhet när man så ivrigt censurerar tänkande människor var de än försöker göra sin röst hörd.
Andra brevet till Trump
I sitt andra brev till Trump, skickat den 25 oktober 2020, går ärkebiskop Carlo Maria Vigano ännu längre i sin kritik. Han menar att världen hotas av en gigantisk konspiration mot mänskligheten och mot gud. Han menar att de onda krafterna är välorganiserade medan de goda är splittrade och desorienterade samt saknar spirituell vägledning.
Han skriver att vi ser makthavare inom alla samhällets områden som vill ta ifrån människor sin värdighet och frihet. Det är en attack mot familjen, nationen, utbildning och företagande. De drakoniska inskränkningarna i våra liv och mänskliga rättigheter har uppenbarat sig som en ansiktslös, omänsklig, tyranni under förevändning att skydda oss mot ett virus.
Carlo Maria Vigano tar upp det som dessa makthavare nu talar om som ”The Great Reset” och som ofta går under andra namn som ”Det nya normala”, ”Build Back Better”, o.s.v. Här är en helt central del att minska alla människors individuella frihet. Detta är något som också öppet redovisas inte minst av företrädare för World Economic Forum.
Vi erbjuds skydd från detta virus, universell basinkomst och i förekommande fall skuldfrihet med villkor att vi också helt till fullo accepterar inskränkningarna i våra friheter. Vi måste gå med på att ta de, av Bill Gates och läkemedelsindustrins, rekommenderade och kanske påtvingande vaccinerna mot Covid-19 (och senare Covid-21, o.s.v.).
I samband med detta kommer man att införa ett digitalt hälsopass och en digital identitet. Dessa ger oss tillbaka våra redan självklara rättigheter men bara om vi kan visa upp att vi tagit vaccinerna och låter oss spåras. De som motsätter sig detta kommer att avskiljas till isoleringsläger och riskera att bli av med sina tillgångar.
Han pekar på att man i många länder redan har dessa läger på plats och att man, världen över, planerar för ytterligare nedstängningar och ett ”muterat” virus (Covid-21) för att göra oss mottagliga för de åtgärder som införs.
Carlo Maria Vigano skriver att syftet är att göra oss människor mer omänskliga. Vi ska bli osjälvständiga maskiner i ett kollektivt system utan möjlighet att följa vårt eget hjärta och hjärna. Vi blir slavar i ett universellt diktatoriskt system för kontroll under förevändning att man vill skydda oss.
Han menar att den öronbedövande tystnaden från etablissemanget och samtliga etablerade medier och den omfattande censuren är ett tydligt tecken på vad som nu ligger nära förestående. Samtidigt finns hopp då fler och fler skandaler nu når upp till ytan och kommer i ljuset. Det som många tidigare trodde var konspirationsteorier visar sig nu vara verklighet.
Ingen kunde tidigare drömma om att bli arresterad och bortförd för att inte följa hälsopåbuden i minsta detalj. Det sker idag överallt. Vi får inte gå ut, ha våra företag öppna och inte ens andas frisk luft utan att riskera att bli bötfällda eller fängslade. Kyrkor förhindras att vara öppna medan andra folksamlingar tillåts – de som gynnar den djupa staten.
Det som nu sker får, enligt Carlo Maria Vigano, oanade psykologiska konsekvenser för hela mänskligheten och skapar djupa sår hos, inte minst, småföretagare och de yngsta som för alltid kommer leva i rädsla. Han pekar på förfallet inom den katolska kyrkan och att dess ledare idag helt kommit att omfamna samtliga påbud från agendasättarna.
Carlo Maria Vigano slutar sitt brev hoppfullt. Det finns goda möjligheter att allt fler nu ser vad som håller på att ske. Allmänheten börjar att samlas på gator och torg och vägrar att följa dessa påbud. De modiga drar med sig andra som också börjat se och som inte går med på att skapa en dystopisk framtid för sina barn och barnbarn.
Han hoppas att Trump ska vara del av den kraft som avslöjar denna ondska, det som också kallas den djupa staten.
Fria Sidors kommentar
Det som står i det andra brevet stämmer också. Agendasättarna är idag helt öppna med sina olika agendor. Det är bara att gå in på World Economic Forum och läsa. Där finns allt redovisat i detalj. Agendasättarna talar öppet om att inget kommer vara som förut efter corona och att det kommer många nya epidemier. Man talar öppet om att föra samman vår mänskliga, digitala och biologiska identitet. Detta med att få ett digitalt pass, ett chip, inopererat är med hög sannolikhet inte särskilt långt borta eller så injiceras det med ett vaccin.
Dessa agendasättare propagerade för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter så länge det gynnade deras agenda att störta de tidigare pelarna som bar upp samhället, kungen, aristokratin, familjen, självägande och självständiga människor samt kyrkan. Nu när allt detta är krossat i västvärlden och ett fritt Internet får allt fler att se, har man bråttom till nästa steg. Det är helt sant att vi nu står inför en av de viktigaste striderna i våra liv för våra barn och barnbarns framtid. Drar vi inte ett streck i sanden – hit men inte längre – för att sedan gå till motattack mot denna sjuka, ondskefulla, tyranni bestående av självutnämnda agendasättare – går vi en synnerligen mörk framtid till mötes.
Om Carlo Maria Vigano
Ärkebiskop Carlo Maria Vigano har levt hela sitt vuxna liv inom den katolska sfären och Vatikanen. Han har innehaft en rad olika poster och fram till 2016 en hög post för Vatikanstaten i USA. Han har dock gjort sig obekväm då han kritiserat det nuvarande styret inom den katolska kyrkan.
Han menar att det nuvarande styret hel allierat sig med NWO, den nya världsordningen, och ofta deltar på möten som anordnas av dem, t.ex. Bilderbergmötena. Kyrkan har infiltrerats på exakt samma sätt som skett i det civila samhället – det finns en djup stat också i kyrkan. Han hänvisar bl.a. till läckta e-brev som tydligt pekar på att det finns krafter som verkar bakom kulisserna för att påverka den katolska kyrkan inifrån.
Enligt Carlo Maria Vigano började det vi nu ser inom den katolska kyrkan redan på 60-talet och speciellt på de katolska universiteten i USA. Den stora vattendelaren var 1968 i det som kallas det andra vatikankonsiliet för att kraftigt påskyndas 2013 med valet av Jorge Mario Bergoglio, den nuvarande Påven och den nuvarande officiella katolska linjen. Han hänvisar till Jesuiterna som varit helt avgörande i denna omvandling av den katolska kyrkan som enligt Carlo Maria Vigano, idag, i stort helt omfamnat den politiskt korrekta agendan.
Enligt Carlo Maria Vigano är Donald Trump varken katolik eller perfekt men har ändå i hög grad värnat om det som traditionellt är katolska hjärtefrågor som rätten att utöva sin religion, familjen, motstånd mot den djupa staten och kommunismen.
Fria Sidors kommentar
Det är helt uppenbart att samhället idag, i många länder, går mot en ökad centralisering, kontroll, övervakning och åsiktscensur. Vi ser detta inte minst i USA, EU, den allt större och växande statsförvaltningen inom alla nationer och de allt fler överstatliga projekt som agendasättarna driver.
Det måste bli uppenbart för allt fler att vi alla nu sitter i samma båt. Det spelar knappast någon roll vilken politisk syn du har eller vilken etnisk grupp du tillhör. Vi möter alla samma dystopiska framtid. Vi kan bara i vår vildaste fantasi föreställa oss vad dessa galningar kommer att hitta på i framtiden om man kan fabricera ihop en pandemi på drygt en miljon döda av jordens 7 miljarder människor och med detta som förevändning stänga ned en hel värld för att införa ett totalitärt kontroll- och övervakningssamhälle.
Det är hög tid att vi inser att det vi trodde var konspirationer och som många har påtalat under lång tid – att den djupa staten i allra högsta grad finns – inser att striden står här och nu. I den kommande världsordningen smyger man in det totalitära samhället, inte med våld, utan genom illusioner och bedrägeri. Vi ska övertygas att tro på lögnerna och välsigna vår egen fångenskap – allt för att rädda oss från oss själva, smittspridarna, och alla de påstådda hot vi står inför. En lömsk plan som vi nu kan se utspelas framför våra ögon.
Dagens generationer slapp både första- och andra världskrigen samt den vidriga Bolsjevismen och Maoismen, båda intitierade och understödda av ondsefulla krafter i väst. Den nya världsordningen drivs av samma krafter men frågan är om den strid de nuvarande generationerna står inför inte är långt mycket viktigare för mänsklighetens framtid än de som utspelades på 1900-talet? Det är nämligen mycket svårt att tro att om och när man har total kontroll över våra liv och friheter man någonsin kommer att släppa den ifrån sig.