Judiskt inflytande förstör världen

Benjamin Netanyahu

I något som måste betecknas som en pervers ”chutzpah”, för att lura världen, skickar nu Israel hjälp och förnödenheter för att skänka en strimma hopp till syriska folket. Det kan inte ha undgått någon idag att det är Israel och dess inflytande i USA som totalt förstört, inte bara Syrien, utan också hela Mellanöstern. Långt innan man stöttade Bin Laden i Afghanistan har man använt sig av och stöttat sekteristiska terrorgrupper för att söndra och härska i regionen. Israel har bombat omgivningarna av Damaskus, attackerat jordbruk och lagerlokaler. Israels egen försvarsminister, Moshe Ya’alon erkänner öppet stödet till syriska s.k. rebeller. Det är dock Israels lydstat USA och dessa allierade Saudiarabien, Qatar och Turkiet som mest handgripligen gett stöd åt ISIS på marken. USA är inblandat i att störta regimer, för Israels räkning, och det finns knappt en enda terrorgrupp i regionen där inte USA har sitt finger med i spelet. Självklart beror detta på att USA helt kontrolleras av Israel och den judiska lobbyn. I ett helt öppet försök att tysta kritik mot Israels agerande i Palestina har nu en grupp senatorer föreslagit en lag som gör det förbjudet för amerikaner att stödja bojkott av Israel, något som kom till i protest mot Israels olagliga ockupationer (fördömt av FN) av Palestina. Den som bryter mot lagen kan få upp till 1 miljon USD i böter och 20 års fängelse. Lagförslagets högsta sponsor, juden och senatorn Charles Schumer, jämställer kritik mot Israel med antisemitism. Grunden till detta haveri lades med sionismen.

Sionistisk propaganda

Så mycket har skrivits om Palestina – kanske mer än om något annat ämne i historien, ändå vet världen i allmänhet, och i synnerhet USA, nästan ingenting om hur det verkligen förhåller sig. Det finns många skäl till detta. Ett av de främsta skälen är de många miljoner judiska medborgare som har intressen i denna fråga och de är mycket skickliga att dölja sin verkliga agenda. Speciellt under 1900-talet fanns få röster i västvärlden som fick tillfälle och utrymme att föra fram sina argument i västmedia. Det betyder att västvärldens syn, vår syn, kom att präglas av judiskt inflytande medan synen i arabvärlden var diametralt motsatt. Idag är vi svenskar själva utsatta för exakt samma sak som palestinierna var för 100 år sedan, massinvandring av främlingar som på sikt kommer ta över vårt land. Det gör det idag lättare för oss att sätta oss in i palestiniernas situation. Det är ingen vacker bild som träder fram och propagandan vi dagligen utsätts för, speciellt den amerikanska befolkningen, är närmast totalitär, då alla större västmedier, sedan 100 år, kontrolleras av det judiska intresset.

I grunden är det enkelt

Palestinafrågan är inte så komplicerad som man kan tro. I ca: 2000 år har Palestina varit nästan 100 procent befolkat av araber (både kristna och muslimer). Landet tillhör därför dem. I Sverige har det bott etniska svenskar minst lika länge. Fram till 1950-talet var Palestina fortfarande överväldigande arabiskt, trots en enorm judisk invandring redan då. Dock kom, med västvärldens goda minne, Palestina att översköljas av judar och idag har vi facit. Palestinierna lever som en minoritet i sitt eget land och har inte samma rättigheter som judarna. Några tvingas leva under former som liknar koncentrationsläger. Minsta sten som kastas får genast en mycket värre, inte sällan dödlig, attack som svar. Palestinierna är idag, det tog 100 år, fullständigt marginaliserade i sitt eget land.

1950 bodde i Palestina ca: 1 200 000 palestinier men redan då hade, mot deras vilja, cirka 600 000 sionistiska judar invandrat. Det skulle följa många fler. Under de 25 år som föregick 1950 hade en tredjedel av hela Palestinas befolkning påtvingats dem. Det är som att USA skulle få 100 miljoner främlingar under samma period. Sverige är på god väg att gå samma öde till mötes som palestinierna.

Bara det faktum att palestinierna och deras grannländer protesterade mot denna massinvasion gjorde att de genast i judiskt kontrollerade västmedier utmålades som blinda nationalister och hjärtlösa antisemiter. Exakt samma sak sker i västvärlden idag. De som protesterar mot massinvandring till västvärlden utmålas som hjärtlösa nationalister, rasister och antisemiter.

Araberna de minst antisemitiska

Självklart har araber aldrig, vilket man vill lura oss att tro, varit antisemiter. I själva verket har judarna haft det bättre hos dem än under kristet styre. Inga människor på jorden har varit mindre antisemitiska än araberna, de är ju själva semiter. Judarna själva, har erkänt att aldrig har judar kunnat verka så fritt och uppnå en sådan betydelse som i Spanien när landet var under arabisk ockupation. Med få undantag har judar bott i årtusenden, på olika platser i Mellanöstern, i fullständig fred och samförstånd med sina arabiska medmänniskor. Ofta har de intagit viktiga positioner. Damaskus, Bagdad, Beirut och andra arabiska centra har alltid huserat stora och välmående judiska kolonier. Det är också därför judiska lobbyn och den muslimska är så eniga om massinvandringens välsignelse till västvärlden. De är semiter och står i grunden på samma sida. Fram till den sionistiska invasionen av Palestina hade dessa judar fått den mest generösa behandlingen – långt, långt bättre än i det kristna, vita, Europa.

Med sionismen, började, för första gången i historien, dessa judar känna effekterna av arabiskt motstånd mot den sionistiska ockupationen. USA som efter mordet på John F. Kennedy helt kapitulerade för den israeliska lobbyn började ses i mindre god dager i arabvärlden. Tidigare hade USA gott anseende där.

Palestina arabiskt inte judiskt

Det är en fullständig myt att Palestina skulle tillhöra judarna, en övertygelse som propageras av sionistiska lobbyn. Det enda som de kan hänvisa till är Bibeln men inte ens i den går det att tydligt se vilka som menas med Israels folk och vilket område som avses. Araberna följer inte Bibeln och således är det endast kristna sionister och judar som, med hänvisning till sin egen heliga bok, kan hävda gudomlig rätt till landet. Men det är, hur vi än ser det, fullständigt absurt att gå så långt tillbaka i historien som Bibelns tillkomst när araberna innehaft landet i nästan 2000 år.

Judarnas historia

Av vad som går att spåra var judarna vandrande nomader från Irak som flyttade till södra Turkiet, kom söderut till Palestina, stannade där en kort stund och vandrade sedan till Egypten, där de stannade omkring 400 år. Ungefär 1300 f.Kr. lämnade de Egypten och gradvis erövrades många, men inte alla, områden av Palestina.

Det är viktigt att påpeka att filistéerna – inte judarna – gav sitt namn till landet. Endast en gång, under Davids och Salomos imperium, kontrollerade judarna nästan – men inte allt – av det land som idag är Palestina (Israel). Detta judiska imperium varade endast 70 år och slutade 926 f.Kr. 250 år senare hade Juda krympt till en liten provins runt Jerusalem, knappt en fjärdedel av det moderna, egentliga, Palestina.

År 63 f.Kr. erövrades judarna av romarnas Pompejus Magnus (den Store) och hade aldrig, sedan dess, oberoende. 70 år kan de, möjligen, hävda att de varit i besittning av landet, inte mer. Den romerska kejsaren Hadrianus körde slutligen ut dem omkring 135 e.Kr.. Han förstörde Jerusalem fullständigt, återuppbyggde det under ett annat namn och i hundratals år var ingen jude tillåten där. En handfull judar stannade kvar i Palestina men den stora majoriteten dödades eller spreds ut till andra länder, det som kallas den judiska diasporan. Från och med den tiden upphörde Palestina att vara ett judiskt land, i varje tänkbar bemärkelse. Detta var 1882 år sedan, och ändå låter judarna högtidlighålla att de fortfarande äger Palestina.

Idag finns inte Palestina kvar enligt många encyklopedier. Det heter Israel nu. Samma klan som ockuperar Palestina vill nu göra västvärlden mångkulturell och tillåta massinvandring från alla jordens länder. Det judiska inflytandet var och är palestiniernas värsta mardröm men också vår. Den ständiga, ändlösa pulsen om mångkulturens väl och nödvändighet för västvärlden går i hög grad att koppla till det judiska inflytandet. De har sitt eget bästa för ögonen, inte vårt, exakt såsom skett i Palestina.

Nu i en, till synes, ohämmad maktdemonstration vill kongressledamöter i USA göra det olagligt med böter upp till en miljon USD och fängelse i upp till 20 år att stödja bojkott av Israels för deras olagliga handlingar i Palestina. Sionisterna har inget i Palestina att göra från början men det minsta man kan begära är att de, åtminstone, respekterar de FN-resolutioner som lade grund för Israel och att alla palestinier som, genom terror, körts ut och deras efterkommande ska ha rätt att återvända till sina rättmätiga hem, såsom FN föreskriver.

Inget land i hela världen har någonsin gynnats av det judiska inflytandet. Det är därför helt naturligt att stödja bojkott av Israel men också en skyldighet att bojkotta judiskt gruppinflytande i alla dess former, t.ex. DN, EXPO, Forum för Levande Historia, Expressen och TV4 – annars kommer efterkommande generationer inte ha något land värt att leva i och gå exakt samma öde till mötes som palestinierna.

Att vara emot precis alla semiter (antisemit) är det nog ingen som är men att däremot vägra låta sig styras av judar om man är palestinier eller svensk är en sund och naturlig utgångspunkt. Judarna själva föredrar ju att det är judar som företräder deras intressen så det bör rimligtvis också vara klanderfritt även för oss andra.

Sverige tillhör etniska svenskar och vi har rätt att utan inre och yttre infiltration bestämma hur vi vill ha det i vårt eget land. Det gäller alla andra folk i världen för den delen.