Fria Sidor granskar 7/7: De skyldiga pekas ut

Fria Sidor granskar 7/7 2005: Del 3

Fria Sidor granskar den påstådda självmordsattacken i Londons tunnelbana år 2005. Allmänheten i Storbritannien hade börjat knorra om det kloka i att man deltog i Irak-kriget. Efter attacken tystnade kritiken och man kunde fortsätta som tidigare.

Vad visar forskningen hittills?

I det första inlägget konstaterades att det tåg de fyra påstådda självmordsbombarna tagit (07:40) var inställt. Det tog ett år för myndigheterna att komma med en förklaring. Skälet var att tåget som skulle avgått (07:48) var försenat och att självmordsbombarna därför inte skulle ha hunnit kliva på tågen de påstås ha sprängt. Tåget innan (07:30) var också försenat. Det enda tåg som var möjligt var då det tåg som gick 07:25. Detta tåg stämmer dock inte med den bild man gick ut med på de fyra självmordsbombarna, 12 dagar efter dådet, 07:21:54 eftersom de omöjligt kunde hinna dit på 3 minuter.

Tabellen visar aktuell trafikdata som begärts ut. Tåget från Luton till King’s Cross.

Planerad avgång Faktisk avgång Planerad ankomst Faktisk ankomst
07:24 07:25  08:00  08:23
07:30 07:42  08:04  08:39
07:40 Inställd Inställd Inställd
07:48 07:56 08:20 08:42

I det andra inlägget konstaterades att det finns inga bildbevis på självmordsbombarna från det att de gick in vid Luton till det att de sprängde sig själva. Detta trots alla CCTV-kameror som finns utmed vägen. De två bilder vi fått se är behäftade med sådan uppenbar fabrikation att de aldrig skulle ha kunnat utgöra bevis i ett normalt brottmål. Bilden som visas utanför Luton 07:21:54 är fabricerad, en bild saknar datum och tid och en tredje är så suddig att förövarna inte går att identifiera.

De skyldiga pekas ut

Redan 17:30 den 7 juli pekar premiärminister Tony Blair ut förövarna:

”Vi vet att de som gjorde detta gjorde det i islams namn”

Någon polisutredning behövdes tydligen inte för att ta reda på vad detta handlade om. Det visste Tony Blair redan från början. Det var en del av det pågående kriget mot självständiga arabiska länder. När han sedan fick frågan varför han inte tillsatt någon utredning gav han exakt samma svar som George W. Bush om 9/11 –

”det skulle bara bli en avledning från det pågående kriget mot terrorismen”.

Redan ett par timmar innan Tony Blairs tvärsäkra uttalande hade Efraim Halevi, f.d. Mossad, skrivit i Jerusalem Post att det som krävdes var ett totalt krig:

”det enda sättet att garantera vår säkerhet är att fullständigt utrota fienden…vi är i ett världskrig som sträcker sig över hela världen…utan fiendelinjer och en enkelt identifierbar fiende…”

Det är en tidsskillnad mellan Israel och Storbritannien vilket betyder att Jerusalem Post inte kan ha fått information om attacken före 12:00 lokal tid. Trots detta kunde Halevi redan bara timmar efter attacken skriva att:

”De multipla, simultana, explosionerna, var ett verk av förövare som hade stor operationell kapacitet.”

Problemet med detta är att de första två dagarna efter attacken beskrevs de inte som simultana. Först den 9:e juli konstaterades att attackerna var simultana och inte utspridda över en halvtimme såsom polisen först rapporterade. Halevi fortsatte:

”Våra ledare måste ges befogenhet att skydda sina medborgare och genomföra kriget i varje territorium som förövarna och deras andliga ledare befinner sig i.”

Så skedde också i sju länder såsom NATO-generalen Wesley Clark berättat för oss.

Efraim Halevi kunde således redan efter några få timmar efter attacken, inte bara hinna skriva en text om händelsen, få den publicerad utan dessutom beskriva ”simultana explosioner”, hinna dra slutsatsen om vilka de skyldiga vara (islamister) och att det handlade om ett religiöst krig (mot Islam) som måste utkämpas på alla territorier. Mossad är bra men att de var så snabba kunde vi inte ana.

En Israelisk säkerhetsexpert, Juval Aviv,  försäger sig i en intervju. Det är inte lätt att hålla reda på allt. ”Easy to put a truck bomb as we did….”. Ja, vad ska vi tro?

Polisen i London inte lika säkra

Londons egen polis var inte alls lika säkra. Dagen efter attacken var de inte säkra vem som utfört attacken eller hur. Det mesta tydde dock på proffs. Den 10 juli rapporterade The Telegraph:

”Detonationerna var synkroniserade, tidsinställa detonatorer har hittats, sprängämnet har klassats som militärt och att man undersöker en utländsk islamistisk terrorcell”.

Den 12 juli pekas de fyra ut som identifierade. 5 dagar senare visas det berömda fotot då de går in på Lutons tågstation. Det var först den 13 juli som man förde fram idén om att bomberna hade gjorts i en av förövarnas badkar – ett badkar som man inte hittills har kunnat visa upp eller tala om vem det tillhörde. Trots att man nu gått från proffs till amatörer behöll man versionen om den synkroniserade sprängningen där bomberna utlösts mer eller mindre exakt samtidigt.

Al-Qaida eller säkerhetstjänsterna?

Den som är observant ser att dessa påstådda terrorister tillhör en organisation som är så odefinierbar att den inte går att enkelt förgöra. Vi finner att den funnits under först paraplyet Al-Qaida, sedan IS, ISIL, ISIS, Al-Nusra, D’aesch, o.s.v. Allt kan rymmas där och inget. Samtidigt vet vi idag att västerländska säkerhetstjänster stöttat alla ovanstående.

Men liknar inte dessa attacker i Madrid och London, de attacker de västerländska säkerhetstjänsterna utförde i Bologna 1980, Stay-Behind, för att skapa spänning mer än fanatiska självmordsbombare?

Det är i så fall inte första gången, eller sista. 2006 rapporterade Lord Stevens om sin utredning om hur brittiska säkerhetstjänsten varit i maskopi med paramilitära protestantiska lojalister för att döda katoliker, en utredning som tillsattes efter mordet på den katolske advokaten Pat Finucane.

Webster Griffin Tarplay skriver i ”Synthetic Terror” och ”Terrorist Murder as British State Policy”:

”Inblandningen av MI5 och SAS är sedan länge avslöjade i dessa operationer. Trots detta framhärdar opinionsbildarna att det behövs en ständig brittisk polisiär närvaro för att vidmakthålla ordning i Nordirland. Själva frånvaron av en adekvat legal process för att utreda dessa mord visar att det finns korrupta element, skyldiga till konspiration att begå mord, som finns kvar vid makten och som kan utsättas för manipulation bara genom att man har dessa hemligheter för allmänheten.”

Slutsats

Redan en timme efter 9/11 kunde Ehud Barack peka ut de skyldiga. Redan två timmar efter 7/7 visste Mossad vilka de skyldiga var och Tony Blair kunde redan på kvällen peka ut Islam. Ehud Barack tycks ha allt klart för sig redan en timme efter 9/11.

Tiden går och idag vet vi med säkerhet att västerländska säkerhetstjänster utfört dåd på sin egen befolkning. Stay Behind är ingen konspirationsteori utan t.o.m. fördömt av Europaparlamentet. Britternas egen utredning pekar ut säkerhetstjänsten egen maskopi med terrorister på Nordirland.

9/11 var en falsk flagga. Kommissionens egen ordförande, Thomas Kean, säger själv att den tillsattes för att misslyckas. Varför?

Någon oberoende objektiv utredning av 7/7 har vi inte fått lika lite som vår egen katastrof Estonia. Vi ska helt enkelt lita på myndigheterna. Det de berättar för oss är sant. Men vi vet att de inte berättade för oss om Stay Behind, vi vet att Estonia är en mörkläggning, vi vet att 9/11- kommissionen tillsattes för att misslyckas, vi vet att Saddam inte hade några massförstörelsevapen,

vi vet att Assad inte använt kemiska vapen mot sin egen befolkning, vi vet att man lurats i Operation Northwoods, Bay of Tonkin, USS Liberty, Peral Harbor, Lusitania, o.s.v.

Oppositionen mot kriget mot Irak var på stark frammarsch i Storbritannien år 2005. Attacken i Londons tunnelbana fick den att tystna. 7/7 är en uppenbar falsk flagga med syfte att fylla på bränsle till det påstådda ”kriget mot terrorismen” – ett krig som inte inneburit terrorismens död utan dess födelse. Sedan detta krig drog igång har terrorn ökat tusenfalt. Det kan idag finnas fanatiska islamister kapabla att döda oskyldiga. Vad kan vi förvänta oss efter 20 år av västlig inblandning i regionen som bara skapat ond bråd död för miljoner och kaos? Attacken i Londons tunnelbana 7/7 2005 var dock inte utförd av sådana utan istället fabricerad statssponsrad terrorism. Varför skulle vi inte annars få en opartisk, oberoende utredning om händelsen?