Fria Sidor granskar 7/7: Bildbevisen

Fria Sidor granskar 7/7: Del 2

I den första delen av Fria Sidors granskning (se Fri Forskning på huvudmenyn) av 7/7 2005, där fyra terrorister i ett påstått självmordsdåd sprängde sig själva i Londons tunnelbana, kunde vi se att det tåg man påstod att de tagit var inställt. Eftersom det klassas som terrordåd tycks utredningarna inte följa vanliga beviskrav vad gäller brottmål. Vi kunde också se att inte heller tågen före eller efter 07:40 skulle ha fungerat med den officiella versionen. Det tåg man sedan till slut påstår att de tog stämmer inte med den bild 07:22 som man tolv dagar senare kablade ut över världen. Fria Sidor anser att det idag är bevisat att både 9/11 och 7/7 är falska flaggor. En åklagare skulle utan minsta problem, om man tillät ett åtal, fullständigt trasa sönder de officiella versionerna. 9/11 hade som syfte att starta ”kriget mot terrorismen” – Benjamin Netanyahus uppfinning. Det går inte att ofta nog betona att syftet med 9/11 var att få en förevändning att skicka trupp till Mellanöstern. 7/7 hade som syfte att kväva den allt mer tveksamma brittiska allmänheten till Storbritanniens inblandning i Irak-kriget. Alla attacker som sker, numera dagligen, behöver inte vara falska flaggor i den meningen att de orkestrerats av säkerhetstjänsterna. Det som en gång startade med terror har väckt en avsky hos muslimer runtom i världen. Västs aggression skapade en motreaktion och ett hat som i sin tur motiverar ytterligare inblandning från väst. Exakt såsom man planerat det från början. I detta inlägg ska Fria Sidor granska bilderna från 7/7. Titelvideon behandlar dagens inlägg från 11:00 till 13:40.

Inga CCTV-bilder innan bomberna

Myndigheterna har inte presenterat en enda CCTV-bild som tydligt visar någon av de påstådda terroristerna vid King’s Cross eller på någon annan tunnelbana, plattform, gångväg eller på tunnelbanetågen från den 7/7 innan explosionerna inträffade. En försvarsadvokat hade självklart begärt bildbevis från alla CCTV-kameror som fanns utmed färdvägen som visade en kedja där man också kunde bevisa att bilderna verkligen var tagna samma dag och inte fabricerade. Vi får dock ingen kedja.

Den officiella bilden

Den andra bilden som släpptes var den som visade de fyra gå in vid Luton tågstation klockan 07:21:54. Du ser bilden nedan. Den släpptes 19 juli, tolv dagar efter dådet. Den är central för att knyta de fyra till dådet denna morgon. Varför släpptes den först tolv dagar efter dådet?

Som alltid vid dessa händelser fungerar allt så länge ingen granskar dem i detalj. Denna bild när den granskas i detalj är dock synnerligen märklig och om vi kan hitta fel i den som vi inte kan förklara måste frågan ställas – varför finns felen?

Titta på bilden nedan som är uppförstorad. Vi ser tydligt att mannen i den vita kepsen, påstått Mohammed Siddique Khan, står bakom den nedre ribban. Hur är det möjligt?

https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?ref=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Whatreallyhappened.gif&ua=TW96aWxsYS81LjAgKFgxMTsgVTsgTGludXggaTY4NjsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjcpIEdlY2tvLzIwMDkxMjIxIEZpcmVmb3gvNTMuMA&uadata=8a52faf6a1cd64acf5c024eb76f11618&url=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Whatreallyhappened.gif&sp=25fbe24f6e689ef3d56a46ef8d9f95c0

För att visa hur lätt det är idag att manipulera bilder visas nedan samma bild där man tagit bort alla personer. Du ser dock spegelbilden i bakgrunden som inte är borttagen. Var också uppmärksam på att denna morgon i rusningstrafik går de fyra påstådda terroristerna in ensamma. Det finns inga andra med på bilden.

https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?ref=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-CCTV_large-airbrush.jpg&ua=TW96aWxsYS81LjAgKFgxMTsgVTsgTGludXggaTY4NjsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjcpIEdlY2tvLzIwMDkxMjIxIEZpcmVmb3gvNTMuMA&uadata=8a52faf6a1cd64acf5c024eb76f11618&url=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-CCTV_large-airbrush.jpg&sp=430c8848b4a87a195f0f749da44e3de3

Det blir dock ännu värre. När man med hjälp att dagens bildprogram granskar ett fotografi kan man se de olika bildrutorna. Nedan ser vi att också Khans huvud är bakom den övre ribban.

https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?ref=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Comparison-Gif.gif&ua=TW96aWxsYS81LjAgKFgxMTsgVTsgTGludXggaTY4NjsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjcpIEdlY2tvLzIwMDkxMjIxIEZpcmVmb3gvNTMuMA&uadata=8a52faf6a1cd64acf5c024eb76f11618&url=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Comparison-Gif.gif&sp=e5b6838d79be11a5093638999c0422f5

Studerar vi bilden vidare i en uppförstoring är det enkelt att se att Khan, i den vita kepsen, har ett svart parti runt sin keps som inte borde vara där. Den svarta ”glorian” runt kepsen skiljer sig helt från färgerna bakom. Titta också noga på de tre männens ansikten (längst till höger). Det går tydligt att se att deras ansikten har ”suddats ut”. Speciellt tydligt är det på Shehzad Tanweer, längst till höger.

https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?ref=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Photoshop-Detail.gif&ua=TW96aWxsYS81LjAgKFgxMTsgVTsgTGludXggaTY4NjsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjcpIEdlY2tvLzIwMDkxMjIxIEZpcmVmb3gvNTMuMA&uadata=8a52faf6a1cd64acf5c024eb76f11618&url=http%3A%2F%2Fbreakfornews.com%2Fanewspic1%2FLondon%2FLuton-Photoshop-Detail.gif&sp=7ae9eda41c2b2250025ab40aeffc38c2

Bilden vid King’s Cross

Den andra bilden som är central för den officiella versionen är den från King’s Cross klockan 08:26.

Här ser vi en uppförstorad bild och det är omöjligt att identifiera några ansikten. Varför?

CCTV Image of the accused 7/7 bombers.

Bilden nedan var den första som släpptes efter 7/7. Den släpptes 14 juli 2005. Man sade då att den visade Hasib Hussain inne på Luton klockan 07:20. Först fem dagar senare 19 juli släpptes bilden (överst) där de fyra går in i Lutons tågstation klockan 07:21:54. Vi måste ställa oss frågan hur Hasib kan vara inne i Luton klockan 07:20, innan de fyra tillsammans ens har gått in i tågstationen? Bilden där Hasib visas ensam har ingen tidskod eller datum, men alla CCTV har datum och tid och myndigheterna angav tiden 07:20 vilket gör de två bilderna oförenliga.

hasib hussain

Varför en falsk flagga?

Vi vet idag att 9/11 var en falsk flagga. Ordföranden för den kommission som tillsattes, Thomas Kean, har själv sagt att den tillsatts med syfte att misslyckas. Vi vet vad som hände omedelbart efter och förstår att den utfördes för att få västvärldens stöd för ”kriget mot terrorismen”. Det krig som Benjamin Netanyahu föreslog redan på 80-talet. Är du inte medveten om detta läs gärna Fria Sidors granskning under Fri Forskning på huvudmenyn. Det viktigaste skälet för 7/7 var att kväva det spirande motståndet år 2005 i Storbritannien mot kriget i Irak. Efter 9/11 var det omöjligt för dem som var emot västs terror i Mellanöstern att göra sina röster hörda. Det var dock ingen krig mot terroristerna utan, som Wesley Clark påpekat, krig och terror för regimskiften i sju länder under fem år. Efter 7/7 var också kritikerna tvungna att tystna i Storbritannien. Fria Sidor märker tydligt samma effekt i Sverige efter Stockholmsattacken.

Slutsats

De bilder vi fått se från tågstationerna och tunnelbanan från den 7/7 innan attacken är alla behäftade med stora tveksamheter. En försvarsadvokat skulle naturligtvis ställt frågor om dessa bilder. Varför kan man, trots många CCTV-kameror, inte visa en kedja från när de går in tills de går på respektive tåg? Varför dröjde det så länge innan vi fick se några bilder? Varför går ribborna både bakom och framför Khan? Varför ser vi aldrig identifierbara ansikten på någon bild? CCTV-bilder från andra dagar visar tydligt ansikten vilket också måste antas gälla också 7/7, varför är bilderna så otydliga? Hur kan Hasib visas på CCTV inne på tågstationen innan han har gått in? Dessa tveksamheter med bilderna måste läggas till det vi redan vet om det inställda tåget och myndigheternas totalt ändrade berättelse som inte kan stämma eftersom tågen var försenade.

Det är ganska enkelt att förstå hur man räknat ut detta. Det är bara titta på vad som händer efter varje attack. Efter attacken i USA 9/11 kickades kriget mot terrorismen igång. Men bomberna i Madrid 2004 hoppades man stoppa Spaniens tillbakadragande från Irak. Bomberna i London 7/7 tystade kritiken mot Storbritanniens inblandning. Attacken i Paris stoppade Frankrikes försoning med Ryssland och erkännande av Palestina, o.s.v.

Det går att se ett mönster. Som Sverigevän kanske du känner att det inte gynnar oss, oavsett, att ge oss in i detta och peka på felaktigheter och tveksamheter. Fel.

Det som också händer efter varje attack är att myndigheterna får allt större mandat för att ”skydda oss”. I USA genomfördes efter attacken en rad drakoniska lagar som gör det möjligt för USA att var som helst på jorden döda utan att de ens behöver tala om det för allmänheten. Man har också idag laglig rätt att genom propaganda lura sin egen befolkning, något som inte fanns tidigare. I Storbritannien infördes också nya långtgående lagar där misstänkta terrorister, helt utanför den vanliga rättskipningen, kan övervakas, avlyssnas, förhöras, o.s.v. utan att behöva något beslut av en domstol.

Du kanske har märkt att man efter dessa attacker alltid talar om ”extremism” inte om terrorism. Extremismen, säger man, är lika farlig från de nationalistiska grupperna som från de islamistiska. I Storbritannien har man nyligen infört utökad censur och i fler och fler länder ger våra lagstiftande församlingar myndigheterna rätten att censurera och hindra ”extremism” i alla dess former. Sanningssökande är extremism, enligt dem.

Hittills har det varit fanatiska islamister som utpekas som skyldiga men kan vi vara säkra på att man inte använder samma taktik för att utmåla nationalister som extremister och terrorister i en inte allt för avlägsen framtid om man behöver det? Ska vi omfamna myndigheternas berättelse då också eller gör vi klokast i att redan nu avslöja bedrägeriet?