Fredagsbio: Att sälja ett krig

Att studera historia handlar sällan om att enbart, av ren kuriositet, veta vad som hänt. Mer viktigt är att studierna kan lära oss enormt mycket om vad som pågår runt omkring oss just nu. Det var inte länge sedan USA invaderade Irak, 2003. Man hade gjort det redan tidigare, Gulfkriget, år 1990. Vi vet idag att kriget 2003 byggde på en lögn – den som handlade om att Irak hade dolda kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Benjamin Netanyahu vittnade inför kongressen att det fanns ingen tvekan alls om att Irak hade kärnvapen – en lögn för hela amerikanska folket, kongressen och hela världen. Colin Powell visade inför FN’s säkerhetsråd upp, som han påstod, helt säkra bevis för att Irak hade kemiska vapen – också det en lögn för det amerikanska folket, kongressen och för världen. Man fortsätter ljuga, under Donald Trump, när Nikki Haley visar upp bilder på döda bebisar, man påstår att Assad gasat, för att motivera en attack på Syrien.

Kroniska lögnare

Det går inte att lita på dessa människor, de är kroniska lögnare. I denna Fredagsbio, 28 min, kan vi titta på exakt hur det gick till när man anlitade en reklambyrå för att ”sälja in” Gulfkriget till det amerikanska folket. Det är lögn, efter lögn, efter lögn. Lögnerna, lurar ett ointresserat och okunnigt amerikanskt folk att bomba och terrorisera länder som folket knappt ens vet var de ligger. Konsekvensen är ett fruktansvärt lidande, mänskligt lidande, folkomflyttningar och flyktingströmmar. Detta är dock inget nytt, det började redan 1917 då sionistiska påtryckargrupper använde den media man kontrollerar att hetsa amerikanska folket till krig mot Tyskland, i utbyte mot ”ett hem i Palestina”. 100 år senare, tycks inte mycket ha ändrats. Metoden är exakt samma nu så då – att genom lögner hetsa folket att stödja ett krig som gynnar en liten inflytelserisk grupp i samhället och genom ursinniga påtryckningar/hot tvinga andra länder att stödja det. Nedan några korta bonusvideos som ytterligare visar på alla dessa lögner. Huvudfilmen är att betrakta som en öppen manual för de lögnare som vill sälja in ytterligare krig till oss.

Lögner, lögner, lögner…

Lögner, lögner, lögner….

Sanning, sanning, sanning….sprängmedel George….bra, ärligt George…

Lögner, lögner, lögner…

Lögner, lögner, lögner…